Overslaan en naar de inhoud gaan

Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

Terlaemenlaan: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met oversteekplaatsen

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N729

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een vernieuwing van de N729 Terlaemenlaan in Heusden-Zolder, tussen de parking van het Circuit Zolder en de carpoolparking Terlaemen. Aan de kant van het circuit komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met twee veilige oversteekplaatsen. De volledige rijweg en de aansluitende kruispunten worden mee vernieuwd. De uitvoering is ten vroegste gepland vanaf medio 2021 en zou ongeveer een tiental maanden duren. 

Wat en waarom?

Situering

De N729 Terlaemenlaan ligt in het zuiden van de gemeente Heusden-Zolder. In Terlaemen wordt de rijweg concreet vernieuwd van iets voorbij het kruispunt met de Kerkstraat tot net na de carpoolparking. De Terlaemenlaan sluit direct aan op het op- en afrittencomplex 27 Circuit Zolder en is bovendien belangrijk voor zowel de ontsluiting van het Circuit Zolder als enkele omliggende woonwijken, waaronder Bolderberg, Terlaemen, Viversel en Boekt.
 

N729 Terlaemenlaan - Situering

Veilig fietsen tussen Circuit Zolder en carpoolparking

Vandaag zijn de fietspaden langs de N729 Terlaemenlaan tussen het Circuit Zolder en de carpoolparking aanliggend en bijgevolg onvoldoende veilig. AWV investeert daarom in een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt aan de kant van het circuit (westkant). Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook. 

Aan de uiteinden van het fietspad, ter hoogte van de parking van het circuit en aan de carpoolparking, komt een beveiligde oversteekplaats waar fietsers in twee tijden de rijweg kunnen oversteken. Langs de N729, aan de kant van de op- en afritten van het complex Circuit Zolder (oostkant), verdwijnt het fietspad. 
 

N729 Terlaemenlaan - Type dwarsprofiel

Beter wegdek, overzichtelijke kruispunten en nieuwe inrichting snelwegbrug

Het wegdek van de Terlaemenlaan wordt vernieuwd en krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. De kruispunten, die binnen de projectzone vallen, worden mee heringericht. Het gaat om de toegang tot de parking van het Circuit Zolder en de kruispunten met de Westlaan en de Snelwegstraat. De nieuwe inrichting van de kruispunten zal maximaal rekening houden met het fietsverkeer

Door de komst van het nieuwe fietspad wordt ook de brug over de snelweg E314 heringericht. Op de brug komen er betonnen jerseys tussen het dubbelrichtingsfietspad en de rijweg. Het fiets- en autoverkeer zal zo volledig gescheiden verlopen. 
 

N729 Terlaemenlaan - Type dwarsprofiel

Type dwarsprofiel brug over E314

Waarom werd er door de projectpartners voor dit ontwerp gekozen?

 

Waarom een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde, en geen vrijliggend fietspad aan elke zijde? 

Met andere woorden: waarom zijn er twee beveiligde oversteekpunten op de N729 nodig aan het begin en einde van het nieuwe fietspaden?

 • Minimale impact op de natuurlijke omgeving tussen de vijvers door. 
   
 • De beschikbare ruimte is beperkt, en een extra inname in de breedte over de volledige lengte van het traject bleek onverdedigbaar
   
 • Het gaat hier om een gebied met zeer hoge biologische en cultuurhistorische waardering:
  • Natuur- en parkgebied
  • Habitat- en vogelrichtlijnengebied
  • VEN-gebied
  • Overstromingsgevoelig gebied
  • Beschermd cultuurhistorisch domein
    
Waarom komt het fietspad aan de westzijde van de Terlaemenlaan (zijde kasteel), en niet aan de oostkant van de weg? 
 • Op deze manier wordt een kruising van het fietspad met de op- en afritten van de autosnelweg twee keer vermeden.
   
 • Aan deze zijde bevinden zich de meeste aansluitingen van aantrekkingspolen en zijstraten, waardoor het oversteken van de gewestweg beperkt wordt:
  • Circuit Zolder
  • Parking Circuit Zolder
  • Velodroom
  • Manege/kasteel 
  • Westlaan
  • Snelwegstraat
  • Carpoolparking

Timing en impact?

Uitvoering in 2021

De omgevingsvergunning voor dit project werd half april 2021 afgeleverd.

De effectieve vernieuwing van de N729 Terlaemenlaan en de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad is ten vroegste in de loop van 2021. Een precieze startdatum is vandaag niet gekend. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met het broedseizoen.

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zullen een tiental maanden in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer richting Heusden-Zolder steeds in één richting passeren. Verkeer richting Hasselt volgt een omleiding. Voor fietsers en plaatselijk verkeer zullen er lokale omleidingen gelden. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail