Overslaan en naar de inhoud gaan

Mobiliteitsvisie Noorderkempen

Mobiliteitsvisie Noorderkempen

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Globale visie voor een betere mobiliteit in de regio

Om aan de toenemende verkeersdruk tegemoet te komen, heeft de provincie Antwerpen in samenwerking met AWV, De Lijn, gemeenten en andere actoren in 2012 een globale mobiliteitsvisie voor de Noorderkempen uitgewerkt. Deze visie werd door de 15 gemeenten van de Noorderkempen goedgekeurd. De aanleg van een tangent langsheen het centrum van Zoersel moet gezien worden als een puzzelstuk binnen deze visie voor een betere, duurzame mobiliteit voor de hele regio. De mobiliteitsvisie samengevat:

1. Versterking wegennet

Hoofdwegennet verbeteren: Op de E19 werd in 2014 een spitsstrook aangelegd. Daarnaast zullen ook Oosterweel en het Haventracé de doorstroming verbeteren en de druk op het onderliggende wegennet doen afnemen.

Robuust netwerk voor vrachtverkeer: Er is een betrouwbaar wegennet nodig voor vrachtverkeer dat de verschillende regionale bedrijventerreinen met elkaar verbindt.

Omleidingswegen rond woonkernen: Binnen het robuust netwerk worden lokale omleidingswegen aangelegd om de leefbaarheid en de veiligheid in de woonkernen te verbeteren.

2. Nieuwe ruimtelijke ordening

Bedrijventerreinen bij snelwegen: Logistieke bedrijven moeten zich in de toekomst aan de bestaande laad- en loszones in Meer (E19) en Veedijk (E34) vestigen.

3. Versterking andere modi

Kanaal als economische ruggengraat: Transport via waterwegen moet vrachtverkeer via de weg vaker vervangen. Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten moet uitgroeien tot de economische ruggengraat van de regio.

Meer competitief openbaar vervoer: We streven naar een meer competitief openbaar vervoer door onder andere in te zetten op tijdswinst en toegankelijke haltes via de Antwerpsesteenweg/Turnhoutsebaan (N12) en de Sint-Lenaartsebaan/Herentalsebaan (N153).

Uitbreiding van het spoorwegnet: Auto- en vrachtverkeer over de weg kan worden verminderd door grote woonkernen en bedrijventerreinen beter te ontsluiten via het spoor.

Ruimte voor veilig fietsen: Fietsen moet aantrekkelijker worden door de aanleg van veilige en snelle fietsverbindingen. Dit gebeurt via een netwerk van fietssnelwegen en autoluwe fietsroutes langs landelijke wegen.

Tangent van Zoersel en Malle

Zowel in Zoersel als in Malle plant het Agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van een tangent langsheen de dorpskernen. De belangrijkste doelstellingen van deze tangents zijn een hogere leefbaarheid en veiligheid van de woonkernen en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

Minder vrachtverkeer door woonkernen

Dankzij de tangent (een combinatie van omleidingswegen) wordt het vrachtverkeer rondom Zoersel en Malle geleid om de leefbaarheid van deze woonkernen te behoeden en te verbeteren.

Ontsluiting van bedrijventerreinen

Om bedrijventerreinen vlot en snel bereikbaar te maken, wordt de secundaire weg N14 tussen Zoersel en Hoogstraten geoptimaliseerd.

Trajectcontrole om verkeer te sturen

Via elektronische trajectcontrole willen we het vrachtverkeer uit de omgeving via de tangent sturen en beboeten wanneer de aangewezen of gewenste route niet wordt gevolgd.

Verzamelen verkeer uit woonkernen

Licht verkeer uit de kernen van Oostmalle en Westmalle dat van of naar de E34 rijdt, kan ook via de nieuwe tangent worden afgewikkeld.

Na realisatie van de volledige ringweg zal 80% van het vrachtverkeer op de Lierselei/Hoogstraatsebaan (N14) gebruik maken van de tangent en het centrum van Zoersel en Malle vermijden.

In het verleden spraken we over de 'ringweg rond Zoersel'. Echter, 'ringweg' was niet de juiste benaming, aangezien de weg niet het hele centrum van Zoersel zal omsluiten. De weg die wij zullen bouwen is een route die zich langs de (buiten)rand van de kern bevindt – zonder deze te omsluiten – en die dient om het verkeer uit de kern te houden. Kortom, een tangent.

Robuust netwerk voor vrachtverkeer via omleidingswegen
Ringwegen Malle en Zoersel - timing