Overslaan en naar de inhoud gaan

Tangent van Zoersel

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een tangent (voorheen ringweg) rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dagelijks passeren er op de N14 door Zoersel ruim 15.000 voertuigen, waarvan bijna een kwart vrachtwagens. Een belangrijke oorzaak van de drukte is het naburige op- en afrittencomplex van de E34. De N14 is ook een drukke verbindingsweg tussen het hinterland (regio Hoogstraten) en de E34. Tegelijk slikt hij ook veel zwaar verkeer van en naar het industriegebied in Malle.

Projectverloop

Administratieve procedures

Alvorens een schop in de grond kan moeten eerst een aantal administratieve procedures doorlopen worden. Zo moet het afschaffen en verleggen van buurtwegen administratief geregeld worden en vraagt ook de opmaak van de bouwaanvraag een grondige voorbereiding. Daarnaast zijn de onderhandelingen voor het verwerven van de noodzakelijke gronden lopende.

Buurtwegen

De administratieve procedure voor het afschaffen en verleggen van een aantal buurtwegen is momenteel lopende. Voor 6 buurtwegen zijn de dossiers goedgekeurd door de deputatie. Een gedeelte van het dossier over de buurtwegen is door burgers juridisch aangevochten. Het dossier is inmiddels afgehandeld door de Raad van State en de betreffende buurtwegen kunnen nu worden afgeschaft/verlegd. 

Grondverwervingen en timing

Voor de aanleg van de nieuwe tangent moeten er ook een groot aantal grondverwervingen gebeuren. Het proces van grondverwervingen verloopt erg moeizaam en neemt veel tijd in beslag. De gesprekken met de perceelseigenaren lopen sinds 2017. Momenteel hebben we met ongeveer een kwart van de eigenaars een (voorlopig) akkoord bereikt.

Voor enkele percelen werd het onteigeningsbesluit vernietigd. We werken momenteel aan een nieuw onteigeningsbesluit hiervoor. Het blijft wel nog altijd de bedoeling om zoveel mogelijk grondverwervingen in onderling akkoord te realiseren.

Van zodra de grondverwervingen aan de Herentalsebaan zijn afgerond en de bouwvergunning is verleend, kunnen de nutswerken voor het verdiepen van de Fluxys-leiding in de buurt starten. Eens alle grondverwervingen afgerond zijn, kan vervolgens het archeologisch onderzoek starten dat steeds aan een dergelijk project vooraf gaat. Na het archeologisch onderzoek zullen de nutsmaatschappijen leidingen verplaatsen en vernieuwen. 

Werken starten ten vroegste in 2026

Wanneer de werken aan de ringweg zelf kunnen starten, is momenteel nog niet bekend. De timing is grotendeels afhankelijk van de voortgang van de onteigeningsgesprekken en het verloop van de vergunningsprocedure.

Communicatie

Blijf op de hoogte

We willen u bij iedere stap van het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Een eerste keer zal zijn bij het indienen van de bouwaanvraag. Dan zullen we u informeren over de plannen voor de nieuwe tangent, het ontwerp, de impact en de timing van het project. Daarna zullen we u uiteraard ook tijdig en geregeld op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in dit project. Zo zal voor de start van de werken uiteraard nog uitgebreid gecommuniceerd worden over hoe we de werken aanpakken en welke hinder deze met zich meebrengen.