Overslaan en naar de inhoud gaan

Structureel onderhoud wegdek Brusselsesteenweg (S-bocht)

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N4

Verkeersmaatregelen

Om de werken veilig en correct te kunnen uitvoeren is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer in de S-bocht mogelijk. Er geldt hier ook een volledig parkeerverbod

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer van en naar Brussel worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid. 

 

Omleiding doorgaand verkeer Overijse Onderhoud

Omleidingen voor lokaal verkeer

Voor het lokale verkeer wordt een omleiding in beide richtingen voorzien langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de  Clem. Vanophemstraat. In deze straten mag er slechts aan één kant en volgens de aangeduide richting geparkeerd worden.

Lokale omleiding werken S-bocht Overijse

Extra maatregelen in zijstraten

In een aantal zijstraten van de lokale omleidingsroute worden tijdens de werken de volgende extra maatregelen genomen: 

 • In de Puttestraat wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Kouterstraat. 
 • In de Losweg wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Brusselsesteenweg. 
 • In Korteveld wordt enkel plaatselijk verkeer behouden. (gewijzigde beslissing schepencollege 18/2)
 • In de Korenarenstraat tussen de Losweg en de P.I. Taymansstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld (ter hoogte van het kruispunt en niet na 50 meter). Er wordt enkel verkeer toegelaten vanuit de Losweg.
 • In de Vleugtstraat, Groeneweg en Biesmuiterlaan wordt plaatselijk verkeer ingevoerd.


Parkeren

Private parkings (zoals Ter Nood) kunnen niet zomaar voor iedereen worden opengesteld. De parking aan de hoek Waversesteenweg - Kardaan (Pensmarkt) mag enkel gebruikt worden voor laden en lossen en wordt ingesteld op een half uur, tijdens de duur van de werken in de S-bocht.

Er geldt een parkeerverbod in: 

 • P.I. Taymansstraat: parkeerverbod tussen de parking van de muziekschool en de Brusselsesteenweg.
 • Stafhouder Braffortlaan: zodat tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk is.
 • Zoen en Zoef-zone wordt hier verplaatst naar de Ijskelderlaan (3 wagens)
 • Justus Lipsiusplein is niet toegankelijk en enkel minder mobiele mensen mogen parkeren naast de kerk op parkings die ingericht worden als minder-valide parking.

Fietsers en voetgangers

 • De gemeente zal via haar communicatie fietsers sensibiliseren om tijdens de werken de alternatieve fietsroute te gebruiken via de Ballingstraat richting de Dreef en niet de P.I. Taymansstraat.
 • Voetgangers kunnen in principe het voetpad blijven gebruiken. Er wordt na de werkuren ter hoogte van de Stationsstraat een tijdelijke oversteek gemaakt, voorzien van rubberen matten voor voetgangers (met of zonder fiets aan de hand) om het hoogteverschil door de uitgebroken kasseien (50 tot 60 cm) op die plaats makkelijker te overbruggen.

Haltes niet bereikbaar, tijdelijke vervanghaltes

De S-bocht wordt over een lengte van 700m volledig afgesloten. Dat betekent dat de haltes Ketelheide, Groene Weg, Clement Vanophemstraat, Sint-Martinusschool, Solheide, Kerk, De Leegheid, Puttestraat en Kouterstraat niet bereikbaar zullen zijn tijdens de volledige periode van de werken en vervangen worden door tijdelijke haltes.

Dit geldt voor de buslijnen 341, 344, 348, 349, 547, 549, 553, 830.

Voor de lijnen 344, 349, 547, 549 werden extra tijdelijke haltes bijgevoegd op de Dreef ter hoogte van de Kouterstraat.  

In het document hieronder kan u alle informatie ook terugvinden. 


Algemene besluiten 

Een aantal algemene besluiten die door het schepencollege van Overijse genomen werden:

 • Tijdens de werken worden de verkeersstromen geëvalueerd. Bijkomende maatregelen, in overleg met de politie, kunnen worden genomen.
 • Het recentelijk ingevoerde eenrichtingsverkeer in het centrum van Overijse blijft in voege tijdens de werken.
 • De Nestor Rowiesstraat wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor tweerichtingsverkeer en dit voor lokale omwonenden en handelaars.  De straat blijft wel doodlopend voor alle andere verkeer.
 • Op het kruispunt Clement Vanophemstraat x P.I. Taymansstraat x Duisburgsesteenweg x Ketelheide worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.
 • Het deel van de Stationsstraat tussen de Pastoriestraat en de Waversesteenweg wordt opgenomen in de werfzone en opengesteld in 2 richtingen. Dit geldt enkel voor werfverkeer, leveringen en dienstvoertuigen.