Overslaan en naar de inhoud gaan

Structureel Onderhoud op de R32

Structureel Onderhoud op de R32

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

R32

Wat en waarom?

Op de R32, tussen het op- en afrittencomplex nr. 8 Roeselare-Beveren en de Beversesteenweg, wordt de versleten betonlaag en de fundering verwijderd en de weg wordt helemaal heropgebouwd met een nieuwe toplaag in asfalt. Het kruispunt met de Beversesteenweg krijgt nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten met betere verkeersdetectie om de groentijden optimaal af te stemmen met het aanwezige verkeer. Daarnaast wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Gapaardstraat. Hier wordt het dienstpad op de tunnelkoker vernieuwd.

Timing en impact?

De werken starten op 15 juni 2020. Er zijn in totaal 100 werkdagen voorzien. De werken worden in 2 grote fases uitgevoerd:

 • Fase 1: vanaf op- en afrittencomplex E403 tot kruispunt Beversesteenweg (kruispunten niet inbegrepen)
  Timing fase 1: vanaf 15 juni tot eind oktober 2020. (afgerond)
 • Fase 2: werken aan kruispunt Beversesteenweg
  Timing fase 2: vanaf maart 2021 (meer info over deze fase volgt later) tot vermoedelijk mei 2021.

Tijdens de winterperiode, zijnde vanaf november 2020 zullen de werken stilliggen en wordt de rijweg terug opengesteld voor het verkeer. Alle bewegingen zullen op dat moment terug mogelijk zijn.

Hinder en omleidingen tijdens fase 1

Gedurende de volledige duur van de werken rijdt het verkeer op de R32 op 2 x 1 rijstrook. Er is dus in elke rijrichting 1 rijstrook beschikbaar. De 3-kleurige verkeerslichten aan de Beversesteenweg worden buiten werking gesteld. Fietsers kunnen tijdens fase 1 de R32 oversteken ter hoogte van het kruispunt Beversesteenweg.

Fase 1 wordt verder onderverdeeld in 2 deelfases:

Fase 1a: In deze fase wordt er dicht tegen de verkeerslichten van het op- en afrittencomplex van de E403 gewerkt. Fase 1a zal 10 werkdagen duren (van 15 juni tot 26 juni). (AFGEROND)

De verkeerssituatie tijdens fase 1a:

 • Op de E403 in de rijrichting Brugge blijft de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren open.
 • Op de E403 in de rijrichting Kortrijk is de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren afgesloten. Afrijden kan enkel via het op- en afrittencomplex nr. 9 Lichtervelde en vervolgens via de N35, N32 en R32.
 • Op de R32 komende van Ardooie is de oprit E403 richting Kortrijk afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32.
 • Op de R32 komende van Roeselare is de oprit E403 richting Brugge afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32, N32, N35 en het op- en afrittencomplex Lichtervelde van de E403.
 • Tijdens deze fase zijn de verkeerslichten van de E403 kant Roeselare buiten werking.
Detail werfzone 1

Detail werfzone fase 1a

Fase 1a
 • Ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg is enkel rechtsin en rechtsuit toegestaan. Linksafbewegingen zijn daardoor niet mogelijk! Linksafslaand verkeer moet daardoor omrijden:
  • Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32
  • Verkeer op de R32 komende van Roeselare wordt omgeleid via de Sprietstraat, Beverensestraat naar de Beversesteenweg. In de Sprietstraat wordt hiervoor éénrichtingsverkeer ingevoerd.
Fase 1a deel 2

Fase 1b: In deze fase wordt er verder gewerkt tot aan het kruispunt met de Beversesteenweg.
Deze fase zal 60 werkdagen in beslag nemen. (van 29 juni tot eind oktober 2020)

De verkeerssituatie tijdens fase 1b:

 • Vanaf nu zijn alle bewegingen terug mogelijk, enkel ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg geldt nog steeds dat enkel rechtsin en rechtsuit mogelijk is. De omleiding voor linksafslaand verkeer:
  • Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32 (idem fase 1a)
  • Verkeer op de R32 komende van Roeselare moet omrijden via de E403 en aan op- en afrit nr. 9 Lichtervelde een keerbeweging maken.
Omleiding fase 1B R32 Ardooie-Roeselare

Bijkomende werken aan de Gapaardstraat (van 29 juni tot 10 juli en op 16 september dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Tijdens fase 1 wordt er ook tijdelijk aan het dienstpad op de tunnelkoker ter hoogte van de Gapaardstraat gewerkt. Hinder tijdens deze werken:

 • De Gapaardstraat wordt tijdelijk onderbroken. Het verkeer moet inrijden via de N37, Gapaardstraat en wegrijden via de Hooistraat. In de Hooistraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

 

Fase 1 Gapaardstraat

Tegen eind oktober hopen we de eerste fase van deze werken te kunnen afronden. De tweede fase zal pas vanaf maart 2021 starten. Dan wordt er gewerkt aan het kruispunt Beversesteenweg. In een eerste deelfase wordt er gewerkt aan de kant Roeselare, in een tweede deelfase aan de kant Ardooie. Meer info hierover volgt later.