Overslaan en naar de inhoud gaan

Structureel Onderhoud op de R32

Structureel Onderhoud op de R32

Algemeen Overzicht

Datum

Plaats

Weg

R32

Wat en waarom?

Op de R32, tussen het op- en afrittencomplex nr. 8 Roeselare-Beveren en de Beversesteenweg, wordt de versleten betonlaag en de fundering verwijderd en de weg wordt helemaal heropgebouwd met een nieuwe toplaag in asfalt. Het kruispunt met de Beversesteenweg krijgt nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten met betere verkeersdetectie om de groentijden optimaal af te stemmen met het aanwezige verkeer. Stad Roeselare legt er een DWA riolering aan voor vuilwaterafvoer. Daarnaast wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Gapaardstraat. Hier wordt het dienstpad op de tunnelkoker vernieuwd.

 

 

Timing en impact?

De werken startten op 15 juni 2020. Er zijn in totaal 100 werkdagen voorzien. De werken worden in 2 grote fases uitgevoerd:

  • Fase 1: vanaf op- en afrittencomplex E403 tot kruispunt Beversesteenweg (kruispunten niet inbegrepen)
    Timing fase 1: vanaf 15 juni tot eind oktober 2020. (afgerond)
  • Fase 2: werken aan kruispunt Beversesteenweg (vernieuwing verkeerslichten en aanleg DWA riolering)
    Timing fase 2: vanaf 22 februari tot vermoedelijk eind april 2021.

 

De tweede fase start vanaf maandag 22 februari. Dan wordt er gewerkt aan het kruispunt Beversesteenweg. In een eerste deelfase wordt er gewerkt aan de kant Roeselare, in een tweede deelfase aan de kant Ardooie. Meer info vind je onder Actuele hinder.