Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde met vrijliggende fietspaden voor kruispunt Zwarte Ring

Rotonde met vrijliggende fietspaden voor kruispunt Zwarte Ring

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N725
N29

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Lummen plannen een grondige vernieuwing van het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat (N725) in Lummen. Er komt een rotonde met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid. Fluvius vernieuwt gelijktijdig de riolering en legt een bufferbekken aan. De werken zijn gepland voor 2021. 

Wat en waarom?

Wegwerken gevaarlijke punten

Het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en Blanklaarstraat (N725) in Lummen staat op de dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Met die lijst wil AWV gevaarlijke punten in Vlaanderen veiliger maken. Dat kan door quick wins of ingrijpende vernieuwingen. 

Voor het gevaarlijke kruispunt in Lummen is alvast voorzien om grondig te vernieuwen. AWV zal het huidige lichtengeregelde kruispunt vervangen door een rotonde. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Op de vier armen komen nieuwe bushaltes in de vorm van bushavens, dat zijn aparte stroken langs de rijweg waar bussen halteren.

In de volledige projectzone wordt het wegdek vernieuwd, dus ook op enkele aanliggende gemeentewegen waar de riolering meteen wordt vernieuwd.

Meer veiligheid en vlotte doorstroming

Met deze ingrepen wil AWV ten eerste de veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen. Dankzij vrijliggende fietspaden zijn fietsers fysiek gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Op de oversteekplaatsen kunnen ze in alle rust in twee tijden oversteken. De voetgangersoversteekplaatsen worden dichtbij de bushavens voorzien. 

Daarnaast is een vlotte doorstroming op de gewestwegen belangrijk. Een rotonde in de plaats van een kruispunt moet op deze locatie voor een betere verkeersafwikkeling zorgen. Doordat de bussen niet meer op maar langs de rijweg stoppen, is er bovendien minder oponthoud voor achterliggend doorgaand verkeer

Milieubewust waterbeheer: gescheiden riolering en waterbufferbekken 

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. Er komt een gescheiden stelsel dat afval- en regenwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater infiltreert ter plaatse of wordt afgevoerd naar een waterloop. Het afvalwater gaat rechtstreeks naar het waterzuiveringsstation. 

In de Baanhuisstraat komt er bovendien een bufferbekken. Zo’n bufferbekken vangt bij hevige regen overtollig hemelwater op en ontlast zo het rioleringsstelsel. 

Dit project is een complexe samenwerking op de provinciegrens. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Lummen zijn de partners in dit verhaal. 

N29 x N725 Ontwerpplan V2

Projectzone

Zowel op gewest- als gemeentewegen

Op termijn zullen drie partijen aan de slag zijn: het Agentschap Wegen en Verkeer, rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Lummen. Er worden riolerings- en wegenwerken uitgevoerd, en dat zowel op gewest- als gemeentewegen. Voorafgaand verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. 

Gewestwegen
•    N29 Grote baan, tussen de Baanhuisstraat en de Violetstraat 
•    N725 Meldertsebaan, vanaf kruispunt tot aan huisnummer 150
•    N725 Blankaartstraat, vanaf kruispunt tot aan huisnummer 12

Gemeentewegen
•    Baanhuisstraat, vanaf de Grote baan tot halfweg de straat
•    Borgersstraat
•    Heuvelweg

N29xN725 Situeringsplan V2

Timing en impact?

Aanleg rotonde vanaf augustus 2021

In het voorjaar van 2021 verplaatsten de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, telecom en elektriciteit. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn ondertussen afgelopen. 

De aanleg van de rotonde start na het bouwverlof in augustus en zou tegen eind 2021 klaar moeten zijn. De rotonde wordt in één fase aangelegd. Dat is beter voor de kwaliteit van de nieuwe weginfrastructuur en zorgt voor een eenduidige werfsituatie tijdens de werkzaamheden. 

De vernieuwing van de gemeentewegen Baanhuisstraat, Borgersstraat en Heuvelweg start pas begin 2022

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
0465 09 40 84
E-mail