Overslaan en naar de inhoud gaan

Gevaarlijke punten

Locaties waar veel ongevallen gebeuren komen op de lijst van gevaarlijke punten te staan. We werken met een dynamische lijst, gebaseerd op recente ongevalsgegevens. Het is onze ambitie om deze gevaarlijke locaties veiliger te maken.

Waarom zijn er zoveel extra punten?

We hebben de berekening van de punten aangepast. Ongevallen met fietsers, voetgangers en bromfietsers wegen nu zwaarder door in de berekening van de gevaarlijke punten. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser  een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Hierdoor stijgt ook het aantal gevaarlijke punten. Deze aanpassing kwam er o.a. op vraag van de Fietsersbond om zo meer gewicht te geven aan fietsers en voetgangers en ook kritische punten voor deze groep van weggebruikers te detecteren.

Hoe gaan jullie deze punten aanpakken?

Elk punt heeft al een screening achter de rug en er is bepaald wat er moet gebeuren. 

  • Voor sommige punten zijn al aanpassingen gepland op korte of middellange termijn.

  • Op sommige locaties gaan we quick wins uitvoeren.

  • Sommige punten moeten we nog nauwer onderzoeken om na te gaan wat de oorzaken zijn van de ongevallen.
  • Voor sommige punten hebben we geen infrastructurele problemen gevonden. Hier liggen andere oorzaken aan de basis (bv: dronken rijden of GSM gebruik).

Op welke data is deze lijst gebaseerd?

We baseren ons op de ongevalsgegevens van 3 jaar: 2015-2017

Hoe wordt de score berekend?

Voor het berekenen van gevaarlijke punten wordt gebruik gemaakt van de 531-score.

  • Een gewicht van 5 voorgeven aan elk dodelijk gewond slachtoffer;

  • 3 aan elk zwaargewond slachtoffers;

  • 1 aan elk lichtgewond slachtoffer. 

Waarom zijn er nog zoveel gevaarlijke punten?

Als Agentschap Wegen en Verkeer streven we naar nul gevaarlijke punten. Sinds 2002 hebben we bijna alle 809 gevaarlijke punten weggewerkt en doen we er alles aan om de resterende punten aan te pakken. Door middel van de dynamische lijst baseren we ons op de meest recent beschikbare ongevallencijfers die elk jaar vernieuwd worden en kunnen we zo kort op de bal spelen Zo bepalen we de meest gevaarlijke punten en welke maatregelen getroffen moeten worden om deze punten veiliger te maken. Soms kan dat gaan om een quick win, andere punten vereisen een zwaardere infrastructurele ingreep.

Hoe staat met de oorspronkelijke lijst gevaarlijke punten uit 2002?

De oorspronkelijke lijst bestond uit 809 gevaarlijke punten. Momenteel zijn er hiervan nog 13 projecten in ontwerpfase, 12 projecten zijn aanbesteed en 7 projecten zijn in uitvoering. Echter, van de 12 aanbestede projecten dienen er 6 heraanbesteed te worden.

Uit hoeveel punten bestond de vorige lijst?

De dynamische lijst 2018 bestond uit 213 gevaarlijke punten. 144 hiervan staan ook in 2019 nog op de dynamische lijst. Dit is niet onlogisch aangezien bij beide berekeningen zowel de jaren 2015 als 2016 zijn opgenomen (de lijst van 2018 is gebaseerd op ongevallen van 2014-2016, de lijst van 2019 is gebaseerd op ongevallen van 2015-2017). Hierdoor kan een punt dat in 2017 (maar ook in 2018) beter scoorde, nog steeds in de lijst staan. Bovendien is een gevaarlijk punt dat een zware infrastructurele ingreep nodig heeft is niet op één jaar tijd aangepakt. We streven ernaar om alle gevaarlijke punten zo snel als mogelijk weg te werken en nemen in de tussentijd maatregelen op korte termijn - waar mogelijk - om de verkeersveiligheid alvast te verbeteren.