Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie viaduct en wegdek E314 Boorsem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

E314

Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang in Boorsem (Maasmechelen). Meteen wordt ook het asfalt van het wegdek van de snelweg vernieuwd tussen het ecoduct in Maasmechelen en de Nederlandse grens. Deze ingrepen moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen. De werken starten begin 2022 en ronden vermoedelijk in de loop van 2023 af. Verkeer op de snelweg kan de werfzone steeds passeren over versmalde rijstroken.

Wat en waarom?

Naar een veiliger viaduct met meer rijcomfort voor automobilisten en fietsers

Om de veiligheid op en rond het viaduct te verhogen, ondergaat de brug in haar geheel een grondige renovatie. De brug wordt stapsgewijs ontmanteld tot op het gewapend beton, waarna ze plaatselijk wordt hersteld. De weg wordt vervolgens zorgvuldig opnieuw opgebouwd. Een vernieuwde waterdichting van de brugconstructie is daarbij een belangrijk element, om betonrot in de toekomst te voorkomen. De brugvoegen worden vernieuwd.

Aan de indeling of breedte van de rijstroken van de snelweg verandert niets. Wel krijgen zowel de rijweg als de naastliggende fietspaden een volledig nieuwe toplaag asfalt, wat zal bijdragen tot meer rijcomfort.

Tegelijkertijd worden ook de vangrails en leuningen vernieuwd. De zuidelijke leuning van het viaduct is recent nog aangebracht. Nu krijgt ook de noordelijke zijde een identieke afscherming. Dergelijke werken worden 's nachts uitgevoerd, om een inname van de snelweg overdag te vermijden en zo de verkeershinder te beperken. Andere onderhoudswerken aan het viaduct zullen niet altijd even zichtbaar zijn vanop de snelweg. Zo krijgen ook de trappen een opknapbeurt en nieuwe leuningen.

E314 Boorsem situering V2

Vernieuwing wegdek snelweg voor een aangename grensovergang

Tussen het ecoduct in Maasmechelen en de Nederlandse grens wordt het wegdek van de E314 in beide richtingen aangepakt met een nieuwe toplaag asfalt. Voor de snelweg gebruiken we een type asfalt met prestatie-eisen voor geluidsarme toplagen. Daarnaast verhogen nieuwe vangrails de veiligheid tussen het op- en afrittencomplex en het viaduct.

De snelwegparkings van Boorsem zijn in 2019 nog gerenoveerd en krijgen in de loop van 2021 ook sanitaire voorzieningen. Ook enkele plaatselijke opfrissingen zijn hier van toepassing (nieuwe draadafsluiting, paaltjes, vuilbakken, ... ).

Groene zij- en middenbermen snelweg

Een groot deel van de werkzaamheden vindt buiten de rijweg plaats, zoals de groenwerken in de zij- en middenbermen. Zo wordt het omliggende groen bijgesnoeid. Te hoge zijbermen worden afgegraven en netjes heraangelegd. Ook alle overbodige sokkels en doorsteken in de middenberm worden opgebroken en waar mogelijk opnieuw ingezaaid.

Wat met het omgevingsgeluid?

De hoofddoelstelling van dit project is de renovatie van het viaduct van de E314 ter hoogte van de grensovergang. Aanvullend vernieuwen we het wegdek van de snelweg tot aan het ecoduct in Maasmechelen. Geluidsmilderende maatregelen zijn niet voorzien.

Wil je weten waarom? Lees verder in de rechterkolom 'Omgevingsgeluid'. 

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering vanaf 2022

Begin 2022 start AWV met de viaductrenovatie. Dat gebeurt in twee fases, één per rijrichting. In die termijn worden de overige werken ingelast, waaronder o.a. de asfaltvernieuwing en aanpassingen aan de snelwegparkings of aan de onderkant van de bruggen. In de loop van 2023 hopen we de werken af te ronden. 

Verkeer op de E314 tussen Maasmechelen en Nederland kan de werfzone steeds voorbij in beide richtingen, zij het via versmalde rijstroken. De op- en afritten van het complex 33 Maasmechelen blijven maximaal open tijdens de werken, behalve tijdens de asfaltwerken. Meer informatie vind je onder 'timing en fasering'.

De meest actuele verkeerssituatie vind je onder 'actuele hinder'.