Overslaan en naar de inhoud gaan

Pilootproject groene stroom aan complex Zelzate-West

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Plaats

Weg

R4
E34

Wat gaan we doen?

Vlaanderen engageert zich om de Europese energiedoelstellingen 2030 te halen, en ook Wegen en Verkeer werkt hieraan mee. Onder andere met LED verlichting langs de snelwegen, maar vooral met een pilootproject om zelf groene stroom op te wekken voor nabijgelegen tunnels. Uit studies bleek dat het complex Zelzate-West, waar de E34 met de R4 kruist, de meest geschikte locatie voor dit pilootproject is. Het is in Vlaanderen de eerste keer dat er zonnepanelen en een windmolen in de lus van een druk verkeersknooppunt geplaatst worden.

Klik op de kaart om deze te vergroten.

5000 M² ZONNEPANELEN

Het plan is om in en onder de zuidoostelijke lus zonnepanelen te plaatsen:

  • Het gaat over 1.750 zonnepanelen, goed voor een oppervlakte van 5000 m².
  • Daarmee kunnen we op jaarbasis zo’n 675 megawattuur opwekken. Dat is te vergelijken met het gemiddelde verbruik van 230 gezinnen.

1 WINDMOLEN

In de zuidoostelijke lus willen we ook een middelhoge windmolen plaatsen:

  • De mast zal zo’n 40 meter hoog zijn, met wieken van zo’n 20 meter. Dat is geen hoge windmolen, als je weet dat die op land gemiddeld zo’n 100 m hoog zijn, met wieken van nog eens 68 meter. 
  • Daarmee kunnen we zo’n 350 à 500 megawattuur opwekken. Dat is te vergelijken met het gemiddelde verbruik van ongeveer 150 gezinnen.

We kiezen bewust voor een relatief kleine windmolen, om de impact op de omgeving beperkt te houden:

  • Onderzoek wees uit dat er geen impact zal zijn op de naburige wijken en inwoners: er zal geen slagschaduw en geen geluidsoverlast zijn.
  • Ook vleermuizen en vogels ervaren geen negatief effect, net als de omliggende natuur. 
  • Er loopt nog een  bijkomende studie om na te gaan of er impact op weggebruikers zal zijn: we willen zeker zijn dat de veiligheid niet in het gedrang komt.

OPLOSSING VOOR ENERGIESLURPENDE TUNNELS

95% van de opgewekte groene energie gebruiken we voor de nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel. Tunnels hebben namelijk veel energie nodig:

  • De ventilatoren draaien regelmatig om de luchtkwaliteit in de tunnels te bewaken.
  • De pompen zorgen ervoor dat regen- en/of grondwater tijdig verwijderd worden.
  • De verlichting staat dag en nacht op. Wist je trouwens dat deze overdag harder staat dan ‘s nachts? Dat is nodig om het verschil tussen het daglicht buiten en het kunstlicht in de tunnel zo klein mogelijk te houden, voor een goede zichtbaarheid. 

De resterende, kleine hoeveelheid energie wordt geïnjecteerd op het net voor bedrijven en gezinnen.

PARTNERS

Het pilootproject is mogelijk dankzij subsidies van het Departement Economie en Innovatie, en is een samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf.

Als dit pilootproject succesvol is, kunnen we in de toekomst ook op andere verkeerspunten onderzoeken of we er zonnepanelen en windmolens kunnen plaatsen om weginstallaties of tunnels van stroom te voorzien. Zo wekken we meer groene stroom op om onze eigen weginfrastructuur draaiende te houden.