Overijse: structureel onderhoud wegdek Brusselsesteenweg (S-bocht N4)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 29/10/2019: De werkzaamheden van Wegen en Verkeer aan de Brusselsesteenweg in Overijse zullen starten in het voorjaar van 2020 en nemen in de huidige planning anderhalve maand in beslag (en geen twee tot drie maanden zoals eerder aangekondigd op deze webpagina). In samenspraak met het gemeentebestuur werden de werken van het najaar 2019 verplaatst naar 2020, om conflicten met werken van de gemeente te vermijden. Deze webpagina is aangepast met algemene en lokale omleidingsinfo. Omwonenden ontvingen in de week van 21 oktober een eerste bewonersbrief vanuit de gemeente Overijse en Wegen en Verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2020 een onderhoud van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse van aan de begraafplaats tot aan het kruispunt met de Terhulpensesteenweg (N253). De werken zullen volgens de huidige planning uitgevoerd worden in het voorjaar van 2020 en duren anderhalve maand.

Onderhoud wegdek over een afstand van 700 meter

Het onderhoud van de Brusselsesteenweg gebeurt over een totale afstand van ongeveer 700 meter. In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

 

Grondige onderhoudsbeurt voor wegdek in dorpskern Overijse 

In de S-bocht in het centrum van Overijse ter hoogte van de Sint-Martinuskerk kreeg het wegdek in de loop der jaren last van spoorvorming en oneffenheden. De afgelopen jaren gebeurde er regelmatig lokaal onderhoud, nu wordt het wegdek over een afstand van 700 meter, in het voorjaar van 2020 aangepakt. 

Werf verdeeld in drie verschillende zones

Over de volledige breedte van de rijweg wordt eerst het bestaande asfalt afgefreesd, waarna nieuwe riooldeksels en een nieuwe toplaag wordt aangebracht. In een aantal zones worden ook de onderlagen hersteld en greppels in gietasfalt vernieuwd. In de zone van de bocht, ter hoogte van het Justus Lipsiusplein zijn er nog kasseien in de ondergrond aanwezig en wordt er een fundering aangelegd.

Gelijktijdig met deze herstellingswerken zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels worden opgehoogd vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de herstellingswerken ter hoogte van huisnummer 51. Meer info hierover volgt nog via de communicatiekanalen van de gemeente.

Lokale omleidingen en parkeerbeleid tijdens de werken

Om de werken veilig en correct te kunnen uitvoeren is er geen doorgaand autoverkeer tijdens de werken in de dorpskern van Overijse mogelijk. In samenspraak met de politiediensten is er een omleiding in beide richtingen voorzien voor het lokale autoverkeer langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de  Clem. Vanophemstraat. In deze straten mag er slechts aan één kant en enkel naar beneden geparkeerd worden. Mogelijke omleidingen voor fietsers en het openbaar vervoer worden momenteel nog bekeken. Meer info hierover volgt. Voetgangers kunnen in principe het voetpad blijven gebruiken.

In de S-bocht, de rondgang van het gemeentehuis naar de kerk, geldt een volledig parkeerverbod. De parkeerplaatsen naast de kerk mogen enkel door mindervaliden worden gebruikt. Ook in de Kouterstraat wordt gezien de omleiding een parkeerverbod ingesteld. Wie vanuit Overijse komt, kan richting Dreef nog parkeren.

Omleidingen voor doorgaand verkeer

In samenspraak met de politiediensten is er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg tijdens de werken. Het doorgaand verkeer richting Brussel zal worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid. 
(tekst loopt verder onder de afbeelding)

Infomarkt begin 2020

Begin 2020 organiseert de gemeente in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt waarop iedereen voor de start van de werken met al zijn of haar vragen terecht kan. Omwonenden ontvangen via een tweede bewonersbrief meer concrete informatie over de start en de details van de werken als de precieze data bekend zijn.

Hebt u vragen over onze werken?

Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier 

of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50