Overijse: structureel onderhoud wegdek Brusselsesteenweg (S-bocht N4)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf 2 maart 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 04/03/2020: De gemeente vraagt aan inwoners die langsheen het traject van de werken aan de S-bocht wonen (vanaf 51 tot het kruispunt met de Terhulpensesteenweg) om hun huisvuil 's avonds na 20u buiten te zetten. De aannemer zal 's morgens voor aanvang van de werken alle huisvuil verzamelen.

De aannemer startte op maandag 2 maart 2020 met de vernieuwing van het wegdek van de Brusselsesteenweg ter hoogte van huisnr. 51 tot net voor het kruispunt Waversesteenweg – Terhulpensesteenweg. De Brusselsesteenweg (N4) is hierbij volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Volgens de huidige planning duren de werken ongeveer anderhalve maand. Naar aanleiding van deze werken was er een doorlopend infomoment op 3 februari in bezoekerscentrum Dru!f voor handelaars en omwonenden. Zij kregen tijdens het infomoment antwoorden op gestelde vragen in verband met de onderhoudswerken aan het wegdek van de S-bocht in het centrum van Overijse. In de zijkolom van deze webpagina kan men de lijst met veelgestelde vragen en actuele informatie i.v.m. tijdelijke bushaltes van De Lijn downloaden. Wie zich nog niet ingeschreven heeft voor de korte nieuwsbrief, kan dit nog doen via bovenstaande link. Indien er na het lezen van alle informatie nog vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met de klantendienst van Wegen en Verkeer.  De webpagina werd verder aangevuld met meer praktische info over De Lijn en een aantal algemene besluiten genomen door het Schepencollege van Overijse in het kader van de werken.  

In samenspraak met het gemeentebestuur werden de werken van het najaar 2019 verplaatst naar 2020, om conflicten met werken van de gemeente te vermijden.

70-tal aanwezigen op het doorlopend infomoment op 3 februari 2020 in Bezoekerscentrum Dru!f

Begin 2020 organiseerde de gemeente in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer een doorlopend infomoment waarop iedereen voor de start van de werken met al zijn of haar vragen terecht kon.

     ​
     

 

Omwonenden en handelaars uit Overijse ontvingen op vrijdag 10 januari een tweede brief met de uitnodiging om zich via bovenstaand inschrijvingsformulier in de rechterkolom van deze webpagina aan te melden. Ook wie niet aanwezig kon zijn, mag zich nog inschrijven voor de korte infomail voor de start van de werken die in de week van 17 februari wordt uitgestuurd. 

Het document ‘Veelgestelde vragen in de rechterkolom van deze webpagina omvat het volledige overzicht van antwoorden op concrete vragen.

Grondige onderhoudsbeurt voor het wegdek van de S-bocht in Overijse over een afstand van 700 meter. 

In de S-bocht in het centrum van Overijse ter hoogte van de Sint-Martinuskerk kreeg het wegdek in de loop der jaren last van spoorvorming en oneffenheden. De afgelopen jaren gebeurde er regelmatig lokaal onderhoud, nu wordt het wegdek over een afstand van 700 meter, in het voorjaar van 2020 aangepakt. 

Werf verdeeld in drie verschillende zones

In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Over de volledige breedte van de rijweg wordt eerst het bestaande asfalt afgefreesd, waarna nieuwe riooldeksels en een nieuwe toplaag wordt aangebracht. In een aantal zones worden ook de onderlagen hersteld en greppels in gietasfalt vernieuwd. In de zone van de bocht, ter hoogte van het Justus Lipsiusplein zijn er nog kasseien in de ondergrond aanwezig en wordt er een fundering aangelegd. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

Gelijktijdig met deze herstellingswerken zullen in opdracht van Aquafin ook de riooldeksels worden opgehoogd vanaf de Clement Vanophemstraat tot aan de herstellingswerken ter hoogte van huisnummer 51. Voor deze werken worden echter geen aparte omleidingen voorzien.

Overzicht van de werf in drie verschillende zones

Lokale omleidingen, parkeerbeleid, fietsen en wandelen tijdens de werken

Om de werken veilig en correct te kunnen uitvoeren is er tijdens de werken geen doorgaand verkeer in de S-bocht mogelijk. Er geldt hier ook een volledig parkeerverbod

Een aantal algemene besluiten die door het schepencollege van Overijse genomen werden:

 • Tijdens de werken zal er een evaluatie zijn van de verkeersstromen en kunnen bijkomende maatregelen, in overleg met de politie, worden genomen.
 • Het recentelijk ingevoerde eenrichtingsverkeer in het centrum van Overijse blijft in voege tijdens de werken.
 • De Nestor Rowiesstraat wordt tijdelijk toegankelijk gemaakt voor tweerichtingsverkeer en dit voor lokale omwonenden en handelaars.  De straat blijft wel doodlopend voor alle andere verkeer.
 • Op het kruispunt Clement Vanophemstraat x P.I. Taymansstraat x Duisburgsesteenweg x Ketelheide worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.
 • Het deel van de Stationsstraat tussen de Pastoriestraat en de Waversesteenweg wordt opgenomen in de werfzone en opengesteld in 2 richtingen. LET OP: enkel voor werfverkeer, leveringen en dienstvoertuigen.

In een aantal zijstraten van de omleidingsroute worden tijdens de werken de volgende extra maatregelen genomen: 

 • In de Puttestraat wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Kouterstraat. 
 • In de Losweg wordt enkel verkeer toelaten vanuit de Brusselsesteenweg. 
 • In Korteveld wordt enkel plaatselijk verkeer behouden. (gewijzigde beslissing schepencollege 18/2)

 • In de Korenarenstraat tussen de Losweg en de P.I. Taymansstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld (ter hoogte van het kruispunt en niet na 50
  meter). Er wordt enkel verkeer toegelaten vanuit de Losweg.

 • In de Vleugtstraat, Groeneweg en Biesmuiterlaan wordt plaatselijk verkeer ingevoerd.

Private parkings (zoals Ter Nood) kunnen niet zomaar voor iedereen worden opengesteld. 
De parking aan de hoek Waversesteenweg - Kardaan (Pensmarkt) mag enkel gebruikt worden voor laden en lossen en wordt ingesteld op een half uur, tijdens de duur van de werken in de S-bocht.

Parkeerverbod geldt in:

 • P.I. Taymansstraat: parkeerverbod tussen de parking van de muziekschool en de Brusselsesteenweg.
 • Stafhouder Braffortlaan: zodat tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk is.
 • Zoen en Zoef-zone wordt hier verplaatst naar de Ijskelderlaan (3 wagens)
 • Justus Lipsiusplein is niet toegankelijk en enkel minder mobiele mensen mogen parkeren naast de kerk op parkings die ingericht worden als minder-valide parking.

Voor het lokale verkeer wordt een omleiding in beide richtingen voorzien langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de  Clem. Vanophemstraat. In deze straten mag er slechts aan één kant en volgens de aangeduide richting geparkeerd worden. 

De gemeente zal via haar communicatie fietsers sensibiliseren om tijdens de werken de alternatieve fietsroute te gebruiken via de Ballingstraat richting de Dreef en niet de P.I. Taymansstraat.
Voetgangers kunnen in principe het voetpad blijven gebruiken. Er wordt na de werkuren ter hoogte van de Stationsstraat een tijdelijke oversteek gemaakt, voorzien van rubberen matten voor voetgangers (met of zonder fiets aan de hand) om het hoogteverschil door de uitgebroken kasseien (50 tot 60 cm) op die plaats makkelijker te overbruggen.

Omleidingen voor lokaal verkeer langsheen de Dreef, de Kouterstraat, de P.I. Taymansstraat en de Clement Vanophemstraat

Tijdelijke bushaltes De Lijn vanaf 2 maart 

De S-bocht wordt over een lengte van 700m volledig afgesloten. Dat betekent dat de haltes Ketelheide, Groene Weg, Clement Vanophemstraat, Sint-Martinusschool, Solheide, Kerk, De Leegheid, Puttestraat en Kouterstraat niet bereikbaar zullen zijn tijdens de volledige periode van de werken en vervangen worden door tijdelijke haltes.

Dit geldt voor de buslijnen n°: 341, 344, 348, 349, 547, 549, 553, 830. Voor de lijnen 344, 349, 547, 549 werden extra tijdelijke haltes bijgevoegd op de Dreef ter hoogte van de Kouterstraat.  

In dit overzicht kan men alle info per busnummer nog eens rustig nalezen.

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer van en naar Brussel worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid. 
(tekst loopt verder onder de afbeelding)

Hebt u vragen over onze werken na het lezen van de veelgestelde vragen?

Onze klantendienst beantwoordt zo snel mogelijk uw vraag en neemt indien nodig contact op met de projectverantwoordelijken. Stel uw vraag via www.wegenenverkeer.be/contactformulier 

of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50