Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N31

Fasering onderhoudswerken

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt het onderhoud opgesplitst in verschillende fases.

 

Fase 0: Voorbereidende werken 

Voor de werken aan het wegdek starten, voert Wegen en Verkeer vanaf 15  februari 2021 rooiwerken uit en werken in het kader van hakhoutbeheer.

 

Fase 1: onderhoud weghelft richting kust

  • Wat en waar? Van begin maart tot mei wordt de weghelft richting kust aangepakt, tussen de brug over Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371).
  • Wanneer? Begin maart - begin mei 2021 (timing is afhankelijk van weersomstandigheden)

 

Fase 2: onderhoud weghelft richting E40

  • Wat en waar? Zodra de weghelft richting kust klaar is, starten we op de weghelft richting E40, ook tussen Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg.
  • Wanneer? Mei - juli 2021 (Afhankelijk van fase 1)

 

Fase 3-4: onderhoud ter hoogte van Koningin Astridlaan

  • Wat en waar? Vanaf 4 augustus 2021 wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Koningin Astridlaan. De versleten betonnen rijweg die voor geluidsoverlast en trillingen zorgt, wordt vervangen door een nieuwe toplaag in asfalt. 
  • Wanneer? Fase 3 (in de rijrichting kust) start vanaf woensdagochtend 4 augustus. Deze derde fase duurt ongeveer een maand, tot begin september. De vierde fase (rijrichting binnenland) start pas na het WK dus vermoedelijk eind september. Deze fase duurt een maand. 
    In deze fase zijn er ook nachtwerken voorzien omdat er bijkomende werken moeten gebeuren: plaatselijk wordt de bestaande asfalt opgebroken en vervangen door geluidsarmere asfalt.