Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe verkeerssituatie met terugkeerlussen op Antwerpsesteenweg Lier

Nieuwe verkeerssituatie met terugkeerlussen op Antwerpsesteenweg Lier

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N10

Wat en waarom

Veiliger verkeer voor elke weggebruiker

Eind november 2019 vormde het Agentschap Wegen en Verkeer drie doorsteken op de drukke Antwerpsesteenweg (N10) in Lier om tot een systeem met terugkeerpunten. Het gaat om een proefopstelling. Die moet de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren zonder de verkeerscirculatie uit het oog te verliezen. Samen met de stad Lier, evalueerde AWV de proefopstelling uitvoerig. Momenteel loopt een studie om van de proefopstelling naar een structurele inrichting te gaan.

Doorsteek aan G. Gezellelaan gaat dicht voor wagens

De doorsteek ter hoogte van de Guido Gezellelaan is druk, onoverzichtelijk en onveilig. Door deze af te sluiten vermindert het aantal verkeersbewegingen en zo ook de kans op ongevallen aanzienlijk. Het autoverkeer op de Antwerpsesteenweg zal in de nieuwe situatie in beide richtingen over één rijstrook geleid worden. Verkeer uit de Guido Gezellelaan en de aanliggende ondernemingen kan de Antwerpsesteenweg (N10) enkel nog rechts in- of uitrijden. Verkeer dat linksaf wil slaan rijdt naar de volgende doorsteek om te keren.

Keerpunten aan Plaslaar en Duwijck

De huidige doorsteken op de Antwerpsesteenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat worden omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één rijrichting kan omkeren. Enkel komende uit de richting van de dichtgezette doorsteek aan de wijk Zevenbergen kan verkeer linksom draaien. 

Aan de Duwijckstraat blijft er voor verkeer op de Antwerpsesteenweg komende van Boechout wel de mogelijkheid om links af te slaan. Zo blijft de Duwijckstraat vlot toegankelijk voor verkeer naar de bedrijvenzone.

Meer veiligheid voor fietser en voetganger

Er komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Guido Gezellelaan aan de andere zijde van de huidige doorsteek (kant Ring). Doordat zij nu maar één rijstrook per weghelft meer moeten kruisen en niet langer het risico lopen verrast te worden door verkeer dat een U-bocht maakt, is het veel veiliger voor de actieve weggebruiker.

Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan, voorziet het agentschap ook aan Plaslaar een nieuwe oversteek. Ook hier verdwijnt het zebrapad aan de kant van Boechout en komt er zowel een fietsoversteek als zebrapad aan de andere zijde (kant Lier). Verder wordt de chicane van het fietspad aan Plaslaar recht getrokken voor meer fietscomfort en een betere zichtbaarheid voor de automobilist die vanaf Plaslaar de N10 wil oprijden. Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Duwijckstraat tenslotte, krijgt het fietspad een rode accentkleur.

Bushaltes aan Plaslaar schuiven stukje op

Beide bushaltes langs de Antwerpsesteenweg die nu aan de westzijde van het kruispunt met Plaslaar liggen (kant Boechout) schuiven op naar de oostzijde (kant Ring). De bushaltes zouden anders in het nieuwe keerpunt vallen. Voor de andere bushaltes wijzigt er niets.

Timing en impact

Bijsturing in januari 2020

Ondertussen voerden we enkele gerichte aanpassingen uit. Die moeten de proefopstelling verfijnen, zodat de doorstroming van verkeer en de veiligheid van alle weggebruikers kan verbeteren.

  • De betonnen elementen die de doorsteken afsluiten en de keerlussen vorm geven, werden geverfd en voorzien van lichtgevende of reflecterende elementen.
  • Aan Plaslaar halteren bussen van de Lijn richting Boechout vanaf nu op de rijweg. Invoegen vanuit de bushaven bleek moeizaam te verlopen. Bovendien ontstaat op die manier ruimte vlak voor de bus, om verkeer vanuit Plaslaar beter te laten invoegen.
  • Nog aan Plaslaar werd de snelheid verlaagd tot 50 km per uur.
  • Aan de bushalte Zevenbergen plaatsten we paaltjes op de gearceerde wegmarkering. Lijnbussen werden vaak gehinderd door stilstaande wagens. Dat is nu niet meer mogelijk.
  • Komend van Boechout, werd een afslagstrook geïnstalleerd naar de Guido Gezellelaan. Dat moet de doorstroming richting Lier, en naar woonwijk Zevenbergen, verbeteren.
  • In overleg met de stad Lier komen er in rijrichting Lier plaatselijk parkeerverboden, ter hoogte van enkele winkels. De ingreep moet het afslaan vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers.
N10 Lier schemaplan bijsturing

Bijkomende fiets- en voetgangersoversteek aan Duwijckstraat

Wegen en Verkeer onderzocht de mogelijkheid om een extra voetgangers- en fietsoversteek aan te leggen in de buurt van dancing La Rocca. We merkten immers dat voetgangers en fietsers daar een veilige schakel missen om de N10 over te steken.

Voor de Duwijckstraat is een nieuw plan uitgewerkt waardoor op deze locatie ook een keermogelijkheid is richting Boechout. Daarnaast zal hier ook een voetgangersoversteek én dubbelrichtingsfietsoversteek komen. Deze aanpassingen zullen in de loop van augsutus uitgevoerd worden.

Ingrepen blijven behouden na positieve evaluatie

Omwille van de coronacrisis en de atypische verkeerssituatie werd de evaluatieperiode verlengd tot het einde van 2020. De evaluatie van de proefopstelling is gunstig. AWV gelooft dat de proefopstelling een veiligere verkeerssituatie creëert voor alle weggebruikers, maar erkent dat de doorstroming een aandachtspunt is.

Momenteel loopt er een studie om een definitieve, structurele inrichting van de terugkeerlussen te onderzoeken en uit te tekenen. De huidige locatie van de keerlussen is voornamelijk bepaald aan de hand van de reeds aanwezige doorsteken. De studie zal moeten uitwijzen wat de meest optimale locatie voor de terugkeerlussen is, voor zowel de verkeersveiligheid als een vlotte doorstroming van het verkeer.

De proefopstelling blijft in afwachting van een integrale aanpak voor de N10 behouden.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Antwerpen
Telefoon
0468/03 53 84
E-mail