Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe dubbelrichtingsfietsoversteek op Kempische Steenweg

Nieuwe dubbelrichtingsfietsoversteek op Kempische Steenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N74

Wat en waarom?

Fietsoversteek met drukknop aan Ranonkelstraat x Zavelvennestraat

Aan de kruising Kempische Steenweg x Ranonkelstraat x Zavelvennestraat, komt aan de noordzijde van de zijstraten een nieuwe fietsoversteek. Fietsers zullen er niet automatisch groen licht krijgen om veilig over te steken, maar dienen hiervoor de drukknop aan de verkeerslichten te gebruiken. Door de aanwezige middenberm, kunnen fietsers vervolgens in 2 tijden oversteken. De huidige, verharde oversteekzone wordt opgebroken en vervangen door een groenzone. 

Om de nieuwe oversteekplaats te bereiken wordt aan beide zijden van de Kempische Steenweg een dubbelrichtingsfietspad voorzien, zowel vanuit de Ranonkelstraat als Zavelvennestraat/Kiewitdreef. Er wordt plaatselijk meer openbaar domein ingenomen voor de verbreding van het fietspad.

Aan de zijde van de Zavelvennestraat worden voor en na de oversteek ook nog extra markeringen aangebracht om de zichtbaarheid en veiligheid van overstekende fietsers te verhogen. Hierdoor verdwijnen enkele publieke parkeerplaatsen langs de gewestweg.

Waarom kiezen we voor drukknoppen?

Voor de verkeerslichtenregeling van voertuigen gebruiken we lussen in het wegdek. Dankzij die automatische detecties kunnen groenfases verlengd of overgeslagen worden. Om voetgangers en fietsers te kunnen detecteren installeren we op bepaalde plaatsen verkeerslichten met drukknoppen. Een druk op de knop maakt dat u binnen een maximum wachttijd groen zal krijgen. Hoe meer ander verkeer er gedetecteerd wordt, hoe langer uw wachttijd. Een druk op de knop blijft belangrijk want anders weten de verkeerslichten niet dat u staat te wachten. Lees meer informatie over de werking van onze verkeerslichten.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten maandag 2 oktober 2023 en duren een 4-tal weken. Ze zullen in twee fasen, van telkens een 2-tal weken, uitgevoerd worden tussen 9 en 15 uur. De eerste fase betreft de fietsoversteekplaats en het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de Zavelvennestraat/ Kiewitdreef. In de tweede fase volgt het dubbelrichtingsfietspad aan de overkant. Na het verlengde weekend van Allerheiligen dienen er nog enkele technische instellingen te gebeuren. Daarna zullen de drukknoppen in werking treden.

Er worden voorafgaand aan de infrastructuurwerken ook nutswerken door Proximus uitgevoerd en men werkt gelijktijdig aan kabellussen in het wegdek aan de zijde van de Zavelvennestraat. 

Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Welke hinder kan u verwachten?

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Voor fietsers

Fietsers worden vanaf vrijdag 29 september voor en na de werfzone, aan de nabijgelegen kruispunten, naar de overkant geleid. Op dat traject van de Kempische Steenweg kunnen fietsers dan tijdelijk in 2 richtingen op het fietspad rijden.

Voor gemotoriseerd verkeer

  • Doorgaand verkeer op de Kempische Steenweg kan de werfzone telkens over één rijstrook voorbij rijden aan een vertraagde snelheid van 50 km/uur. Aan de zijde waar niet gewerkt wordt, blijven beide rijstroken open.
  • Bij de start van de werken zal de aantakking van de Zavelvennestraat enkele dagen afgesloten worden. Wanneer de werken aan de overkant starten, zal ook de aantakking met de Ranonkelstraat enkele dagen onderbroken worden.
  • Plaatselijk verkeer kan via lokale wegen hun bestemming bereiken.
  • Bewoners met een oprit/garage in de werfzone, worden aangeraden om hun voertuig tijdig buiten de werfzone te parkeren.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier