Overslaan en naar de inhoud gaan

Neervelpsestraat/Smidstraat: onderhoud wegdek, heraanleg voetpaden en herinrichting kruispunt Stationsstraat

Neervelpsestraat/Smidstraat: onderhoud wegdek, heraanleg voetpaden en herinrichting kruispunt Stationsstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N234

Wegen en Verkeer voert van mei tot oktober een onderhoud uit van het wegdek van de Neervelpsestraat / Smidstraat / Stationsstraat (N234) in Boutersem. De rijweg wordt aangepakt over een afstand van ongeveer twee kilometer, van net voorbij het op- en afrittencomplex van de E40 tot net voor het kruispunt met de Leuvensesteenweg (N3). De aannemer die het wegdek een onderhoud geeft, zal in opdracht van het gemeentebestuur van Boutersem in de bebouwde kom ook de voetpaden van de Smidstraat heraanleggen. Wegen en Verkeer maakt ten slotte van de gelegenheid gebruik om de inrichting van het kruispunt met de Stationsstraat veiliger te maken.

Wat en waarom?

Fietssuggestiestroken op kruispunt, invoering zone 30 en zebrapad

Op elke tak van het kruispunt komen fietssuggestiestroken zodat de fietser een prominente plek in het verkeer kan innemen. Tegelijk moeten deze stroken de alertheid van de automobilist verhogen. 

Verder is beslist om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen naar 30 km/uur. Dit vanaf basisschool De Notelaar tot aan de wegversmalling iets voorbij de Kerkweg. Over deze volledige lengte (circa 850m) wordt een zone 30 ingevoerd.

Ten slotte wordt een zebrapad aangelegd ter hoogte van de Smidstraat 5D (toegangspad naar achterliggende voetweg). Om de zichtbaarheid te vergroten komt er zowel voor als achter het zebrapad een parkeerverbod.

Onderhoud wegdek 

Het wegdek van de Smidstraat is na vele jaren van intensief gebruik aan een onderhoud toe. Een aannemer zal in opdracht van Wegen en Verkeer eerst de huidige asfaltlagen affrezen (afschrapen) en de betonplaten, waar nodig,  herstellen. Bepaalde stukken zullen ook behandeld worden met een “vlakfrezing” - dat betekent dat er een dun laagje beton afgefrezen wordt. De bedoeling van al deze ingrepen is om het wegdek vlakker te maken. Op het einde van de werken zal de aannemer over de hele lengte van het tracé een verse laag asfalt aanbrengen. De geluidshinder en de trillingen die de bewoners van de Smidstraat ondervinden, zullen verminderen na het onderhoud van het wegdek.  

Vernieuwing voetpaden bebouwde kom

Het gemeentebestuur van Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de voetpaden in de bebouwde kom te vernieuwen. Van aan het kruispunt met de Kerkweg tot aan het kruispunt met de Stationsstraat zal dezelfde aannemer (die in opdracht van Wegen en Verkeer de rijweg een onderhoud geeft) de bestaande voetpaden opbreken en vervangen door een nieuwe verharding. Ook de boordstenen zullen vernieuwd worden. 

Herinrichting kruispunt Stationsstraat met Smidstraat 

Als je vandaag van de E40 komt en via de Smidstraat naar Boutersem rijdt, moet je aan het kruispunt met de Stationsstraat voorrang verlenen aan het verkeer op de Stationsstraat. Dat is geen logische situatie, aangezien de Smidstraat een belangrijke verbinding is voor het verkeer dat van de E40 komt en richting Boutersem rijdt - terwijl de Stationsstraat eerder een lokaal karakter heeft. 

In de huidige toestand wordt de Stationsstraat vaak gebruikt door doorgaand verkeer dat eigenlijk beter de Smidstraat zou nemen. Om die reden draait Wegen en Verkeer, in samenspraak met het gemeentebestuur van Boutersem, de voorrangsregeling aan de Stationsstraat om. De bestuurders die vanuit het centrum van Vertrijk komen, zullen na de herinrichting voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Smidstraat. 

Wegen en Verkeer bekeek met het gemeentebestuur van Boutersem de mogelijkheid om de Stationsstraat als belangrijkste verkeersas voor het doorgaande verkeer te behouden en een lussysteem in te voeren waarbij het verkeer dat van de E40 komt via de Kerkweg en de Stationsstraat in de richting van de Leuvensesteenweg zou rijden - in de Kerkweg zou dan eenrichtingsverkeer ingevoerd worden. Echter, die oplossing werd niet haalbaar bevonden omdat de Kerkweg niet ingericht is om zoveel doorgaand verkeer te verwerken

Tip: Klik op de dubbele pijl om de kaart en het aangepaste plan uitvergroot te bekijken. Op het aangepaste ontwerpplan van het kruispunt, zijn ook nog de oude markeringen van haaientanden en het middeneiland zichtbaar in het lichtgrijze gedeelte. In het zwart staan de nieuwe markeringen van haaientanden en scheidingslijn aangeduid. De okergele lijnen geven de nieuwe fietssuggestiestroken weer en in het rood liggen de fietspaden. In de legende vindt u nog meer aanduidingen terug.

Oplossingen op lange termijn voor veilig fietsverkeer worden onderzocht 

Aangezien de Smidstraat te smal is om er gescheiden fietspaden aan te leggen, onderzoeken Wegen en Verkeer, het gemeentebestuur van Boutersem en de Provincie Vlaams-Brabant andere oplossingen:

  • de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40, om de conflicten met het op- en afrijdend autoverkeer tot een minimum te beperken 
  • de aanleg van een fietsoversteekplaats ter hoogte van de versmalling in de Neervelpsestraat, zodat de fietsers die van de E40 komen er veilig kunnen oversteken en de trage weg kunnen nemen die voor een groot deel parallel met de Smidstraat loopt en uitkomt in de Brugstraat 
  • aanpassingen aan de trage weg, zodat die vlot als alternatief voor de Smidstraat kan gebruikt worden en mogelijk ook verbindingen van de trage weg met het station van Vertrijk en het centrum van Boutersem 

Aangezien de Smidstraat te smal is om er gescheiden fietspaden aan te leggen bespreken Wegen en Verkeer, het gemeentebestuur van Boutersem en de Provincie Vlaams-Brabant andere oplossingen, waaronder de aanleg van een tweerichtingsfietspad ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40, om de conflicten met het op- en afrijdend autoverkeer tot een minimum te beperken.
De Vlaamse regering heeft kredieten vrijgemaakt via het Vlaamse herstelplan om dit tweerichtingsfietspad dat over 300m loopt, in het voorjaar van 2022 te kunnen uitvoeren.

Timing en impact?

Uitvoeringstermijn 

Wegen en Verkeer werkt van 17 mei tot begin november 2021 in de Neervelpsestraat en de Smidstraat.  De aannemer zal in drie fasen werken.

Voor fietsers en autoverkeer worden omleidingen ingevoerd, omdat de hele werfzone wordt afgesloten voor verkeer. De omleidingskaarten en info rond actuele hinder wordt per fase geactualiseerd en kan bekeken worden via de knop ‘actuele hinder’.  

Download documenten