Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar een veiligere N446: Zogsebaan, Heirbaan, Durmebrug, Abdij van Roosenberglaan en Belselestraat

Naar een veiligere N446: Zogsebaan, Heirbaan, Durmebrug, Abdij van Roosenberglaan en Belselestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N446

Wat en waarom?

Waarom deze werken? 

Begin 2021 ging de langverwachte heraanleg van de N446 (Zogsebaan, Heirbaan, Durmebrug, Abdij van Roosenberglaan en Belselestraat) in Dendermonde, Hamme en Waasmunster van start. De 3 gemeentes, Aquafin, provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiligere weg voor alle weggebruikers.

We leggen de weg opnieuw aan over een traject dat loopt van de Acacialaan in Waasmunster tot net voor de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. We starten de werken in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster.

Wat verandert er?

We creëren een veiligere N446 door volgende aanpassingen: 

  • Veiliger en comfortabele fietspaden 
  • Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat 
  • Nieuwe rotonde op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam en vernieuwing Durmebrug 
  • Aangepaste bushaltes 
  • Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Meer weten over de nieuwe weg? Kijk op het tabblad ‘Toekomstbeeld’.

Timing en impact?

Werken van 2021 tot 2025

Nutswerken (2021 - 2022)

De werken gingen van start in januari 2021. Daarbij werd een deel van de werfzone bouwrijp gemaakt. Tussen 2021 en 2022 vernieuwen en verplaatsen de nutsbedrijven de leidingen voor water, gas, elektriciteit, telefoon en internet. Zij startten met werken vanaf de rotonde op de Zogsebaan en schuiven per fase op richting Waasmunster.

Wegen- en rioleringswerken (2022 - 2025)

Tussen mei 2022 en 2025 voert Wegen en Verkeer de wegen- en rioleringswerken uit. Ook deze werken zullen starten in de zone van de rotonde op de Zogsebaan in Dendermonde. Van daaruit schuiven de werken verder op in de richting van Waasmunster. Als alles volgens plan loopt, duren de werken tot 2025.

Lees meer over timing op het tabblad ‘Timing en impact’.