Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Weg

N446

Wat houden de werken in? 

Nieuwe fietspaden

De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden. In de zones met een snelheidsregime van 70 km per uur komen er vrijliggende fietspaden. Deze worden met groenzones van de weg gescheiden. Op plaatsen waar 50 km per uur gereden wordt, leggen we de fietspaden verhoogd aan.

Op sommige plaatsen is het fietspad dubbelrichting. Zo zullen fietsers vanuit Hamme en Waasmunster bijvoorbeeld via een dubbelrichtingfietspad naar het nieuwe vrijetijdscentrum ‘De Meermin’ kunnen fietsen. 

Op verschillende punten voorzien we aangepaste oversteekplaatsen waardoor fietsers en voetgangers per rijrichting kunnen oversteken en niet in één keer de twee rijrichtingen moeten kruisen.

Dwarsprofielen zone 50 (verhoogde fietspaden) en zone 70 (vrijliggende fietspaden) 

Veiliger verkeerssituatie aan de Hoogstraat

Het begin van de Hoogstraat wordt dubbelrichting. Automobilisten komende van Abdij van Roosenberglaan zullen de straat kunnen inslaan om zo via de Sint-Franciscusstraat de Sint-Franciscusschool te bereiken. Op de hoek met die straat komt een verkeerslicht zodat het uitgaande verkeer hier vlot verloopt. 

De afslag op de Abdij van Roosenberglaan voor automobilisten die van en naar de school willen, wordt afgeschaft. Automobilisten moeten zo niet langer het fietspad kruisen. 

Nieuwe verkeerssituatie Hoogstraat - N446

Nieuwe verkeerssituatie Hoogstraat 

Nieuwe rotonde en Durmebrug

Op de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de Pontravelaan en Dam komt een rotonde. De Kerkstraat en het fietspad dat achter de begraafplaats in Waasmunster loopt, sluiten op die rotonde aan.

We vernieuwen ook de Durmebrug. Om het doorgaand verkeer tijdens de aanleg van de brug niet te hinderen, leggen we de nieuwe brug naast de bestaande brug aan.

Aangepaste bushaltes

De bushaltes Waasmunster Abdij Van Roosenberglaan en Hamme Ardoystraat worden heraangelegd. De bus stopt niet meer op maar wel aan de zijkant van de rijweg stopt. De haltes krijgen een verhoogd perron. Het fietspad loopt achter het perron zodat fietsers niet kruisen met wie op en af de bus stapt.

Grachten en gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin maakt van de heraanleg gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Zo worden afval- en regenwater van elkaar gescheiden. Grachten zijn de ideale manier om water bij hevige regen op te vangen en te bufferen. Het regenwater kan er langzaam in de ondergrond sijpelen. Daarom zullen we de bestaande grachten zo veel mogelijk behouden en opwaarderen. Op sommige plaatsen schuiven de grachten een beetje op om plaats te maken voor het vrijliggende fietspad.