Overslaan en naar de inhoud gaan

Naamsepoort veiliger voor fietsers

Omvormen 2 bushaltes

Omvormen 2 bushaltes

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23

Omvormen 2 bushaltes ring Leuven omgeving Naamsepoort

De twee bushavens ‘Leuven Naamsepoort’ ter hoogte van Ruelenspark op de Naamsesteenweg (N251) en ter hoogte van de Schapenstraat op de binnenring van Leuven(R23) worden mee aangepast tijdens de werken van de Naamsepoort. Deze werken worden mee uitgevoerd binnen de bestaande signalisatie van de aanpassingswerken van de Naamsepoort die midden maart starten en voor de zomer eindigen.

Wat houden de werken in?

 • Omvormen bushalte ‘Leuven Naamsepoort’ ter hoogte van Ruelenspark op de Naamsesteenweg (N251) naar een halte met verhoogd perron waar de bus op de rijweg stopt. De halte blijft op dezelfde plaats behouden.
   
 • Omvormen en verplaatsen bushalte ‘Leuven Naamsepoort’ ter hoogte van de Schapenstraat op de binnenring van Leuven (R23) naar een halte met verhoogd perron waar de bus op de rijweg stopt. De huidige bushalte die nu voor de Schapenstraat ligt, bevindt zich te dicht bij het kruispunt Naamsepoort en wordt verlegd vlak na de Schapenstraat (richting Tervuursepoort). De bushalte komt tussen de huisnummers 14 en 32 te liggen, tot en met handelszaak Sit & Sleep. Door het verplaatsen van deze halte verdwijnt het eerste deel van de parkeerstrook tussen deze huisnummers, maar de andere parkeerplaatsen worden behouden. Ook heeft Stad Leuven beslist om de oude bushalte te laten omvormen tot nieuwe parkeerplaatsen.

Voordelen omvormen van haltehavens naar haltes met verhoogd perron

Wegen en Verkeer maakt op veel locaties in Vlaanderen werk van veilige en comfortabele bushaltes, ook in Leuven. Op de gewestwegen met een snelheidsregime van 30 of 50 km/u leggen we bushaltes aan waar de bus stopt op de rijweg.

 • Dat is veiliger omdat de bus dan zijn voorrang niet hoeft “op te eisen” (want hij moet niet in- en uitvoegen) en omdat de bus dan het fietspad niet hoeft te kruisen. 
 • Voor de bussen betekent het een tijdswinst, want de bus moet niet in- en uitvoegen. Daardoor wordt het openbaar vervoer sneller en stipter, en wordt de bus interessanter als alternatief voor de wagen. 

Het comfort voor de reiziger neemt toe. Doordat de bus op de rijbaan stopt, is er meer plaats voor wachtruimte en een bushokje, en op sommige plaatsen ook voor een fietsenstalling. En doordat de bus minder manoeuvreert, is het aangenamer reizen voor de staande reiziger. De perrons worden trouwens verhoogd aangelegd, zodat ook reizigers met een handicap gemakkelijk de bus kunnen nemen.

Parkeren en bereikbaarheid  

 • Tijdens de werken aan beide bushaltes zullen de parkeerstroken die omgevormd worden of vlakbij de bushalte liggen door de aannemer ingenomen worden om veilig te kunnen werken.
 • De inrit voor de parking aan het Ruelenspark blijft toegankelijk. Ook de inrit naar de garages van het appartementsgebouw op de binnenring Naamsevest 34 blijft toegankelijk tijdens de werken, maar kan af en toe hinder ondervinden door werfverkeer.

Hinder voor weggebruikers: deze werken gebeuren binnen de bestaande signalisatie van de werken aan de Naamsepoort

 • Voetgangers: hebben steeds doorgang
 • Fietsers: 'vaste' omleidingsroute voor fietsers ingesteld via een fietscorridor in de Kardinaal Mercierlaan en de Naamsesteenweg. 
 • Openbaar vervoer: tijdens de werken aan de bushaltes zal De Lijn een tijdelijke halte verderop voorzien. Meer info via de routeplanner van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
 • Auto’s: verkeer kan steeds doorrijden, maar er zullen afhankelijk van de werken rijstroken afgesloten zijn. Tijdens de ochtend- en avondspits worden er daardoor vertragingen verwacht ter hoogte van de Naamsepoort.