Overslaan en naar de inhoud gaan

Naamsepoort veiliger voor fietsers

Naamsepoort veiliger voor fietsers

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R23

Wat en waarom?

Naamsepoort veiliger maken voor fietsers 

Wegen en Verkeer plant enkele aanpassingen om de verkeerssituatie voor fietsers ter hoogte van de Naamsepoort in Leuven veiliger te maken en gevoelig te verbeteren. Concreet voert Wegen en Verkeer de volgende aanpassingen door (zowel fysiek als aan de lichtenregeling): 

  •  Fietsveiligheid verbeteren door een maximaal conflictvrije verkeerslichtenregeling in te stellen op het kruispunt. Fietsers langs de buitenring zullen wel nog altijd in conflict komen met het autoverkeer ter hoogte van de bypass om rechtsaf te slaan vanuit de Naamsesteenweg richting het station.
  • De bypass aan het tankstation, voor het verkeer dat via de Tervuursevest vanuit Gasthuisberg / Tervuren komt en de Kardinaal Mercierlaan of de Naamsesteenweg (N251) richting Heverlee / Namen wil nemen, wordt uitgerust met een nieuw verkeerslicht om conflicten tussen fietsers en autoverkeer tot een minimum te beperken.
  • De linksafslagstroken (vanop de binnenring komende van het station richting de Naamsesteenweg/Kardinaal Mercierlaan) worden herleid van twee naar één. Wegen en Verkeer creëert met de herindeling van de rijweg extra ruimte voor een groot nieuw portiekbord over de binnenring van de R23. Fietsers krijgen op die manier een eigen licht om veilig over te steken en er is meer ruimte voor fietsers die zich aan de zijkant willen opstellen.
  • Ten slotte komt er ook een onderhoud van het wegdek op het kruispunt aan de Naamsepoort. Tijdens dit onderhoud wordt de huidige toplaag weggefreesd en vervangen door een nieuwe laag asfalt. In een laatste fase worden de wegmarkeringen toegevoegd op het wegdek.
20200924_SITUERINGSKAART_R23_Naamsepoort_Leuven_vernieuwingen

Timing en impact?

Uitvoering volgens huidige planning in voorjaar 2021

De werken zullen volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd, omdat de nieuwe asfaltlaag moet worden aangebracht vóór de start van het WK wielrennen dat in september 2021 plaatsvindt in en rond Leuven. Vooraleer de asfaltlaag wordt vernieuwd, worden eerst de fysieke aanpassingen voor de fietsveiligheid aan de Naamsepoort gerealiseerd.  

Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze startdatum, de detailplanning en de verwachte hinder zal Wegen en Verkeer dat bekend maken op deze webpagina.

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website