N253 tussen Bertem en Huldenberg: afgraven taluds en lokaal verharden voetpaden

Weg
Datum Start voorjaar 2019

UPDATE 16/12/2018: het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bekijkt momenteel met de collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos, welke bijkomende ingrepen nodig zijn om de ecologische waarde van de zones langs de N253 zo goed mogelijk te bewaren. De N253 is immers op veel plaatsen een holle weg en het landschap dat er langs ligt, is op sommige plaatsen van grote ecologische waarde. Mogelijk zal door die bijkomende ingrepen de timing van het project opschuiven. Momenteel mikt AWV er echter nog altijd op om de werken op te starten in het voorjaar van 2019. 

Achtergrond: groot investeringsproject voor veilige fietspaden 

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de N253 tussen Bertem en Huldenberg in de toekomst heringericht worden. Wanneer dat grote investeringsproject uitgevoerd zal worden, is nog niet geweten, maar AWV heeft de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd in de vele onteigeningen die nodig zijn om de fietspaden te kunnen aanleggen. Meer daarover lees je op deze pagina over dat grote investeringsproject. 
 
In het voorjaar van 2019 voert AWV al een aantal kleinere grondwerken uit langs de N253 tussen Bertem en Huldenberg. 

Onteigeningen, grondwerken en nieuwe verharding zorgen voor betere zichtbaarheid in bochten

AWV zal concreet op een aantal stukken langs de N253 taluds afgraven. Die graafwerken zullen de aanleg van fietspaden bij de uitvoering van het grotere investeringsproject achteraf vergemakkelijken. Door het afgraven van de taluds zullen voetgangers ook al iets veiliger langs de N253 kunnen stappen. AWV zal in bepaalde zones daarom een dolomiet verharding aanleggen. In Korbeek-Dijle, Neerijse en Loonbeek zullen we de voetpaden op bepaalde plaatsen lokaal heraanleggen in betonnen klinkers. Op de plannetjes in de rechterkolom van deze pagina kunt u zien waar er dolomiet en betonstraatstenen komen.

Voor de graafwerken kunnen gebeuren, zijn er hier en daar onteigeningen nodig. De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid is daarmee bezig. verwacht wordt dat de onteigeningen tijdig afgerond zullen worden om de werken in het voorjaar van 2019 op te starten.  Voor alle duidelijkheid: de onteigeningen die nodig zijn voor de graafwerken die in 2019 zullen starten, zijn niet dezelfde onteigeningen die AWV zal uitvoeren voor de uitvoering van het grote investeringsproject waarvan sprake hierboven (de dertig woningen en vijfhonderd voortuintjes).