N253 tussen Bertem en Huldenberg: afgraven taluds en lokaal verharden voetpaden

Weg
Datum Najaar 2019

UPDATE 17/05/2019: om de "quick wins" (het afgraven van taluds en het lokaal verharden van stroken langs de rijweg voor voetgangers ) te kunnen uitvoeren, zijn een aantal onteigeningen van terreinen nodig. Doordat bepaalde onteigeningsprocedures vertraging opgelopen hebben, schuift ook de uitvoering van die quick wins op - aanvankelijk was meegedeeld dat die in het voorjaar van 2019 zouden uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet hoe dan ook al het mogelijke om de quick wins zo snel mogelijk uit te voeren. Op een aantal locaties waar de onteigeningen al afgerond zijn, zullen de graafwerken vervroegd uitgevoerd worden. Dat zal na de zomer van 2019 gebeuren. Zodra er een precieze uitvoeringsdatum is, zal Wegen en Verkeer die op deze webpagina aankondigen.  Ondertussen werkt het agentschap ook voort aan de voorbereidingen van het grote herinrichtingsproject. 

Achtergrond: groot investeringsproject voor veilige fietspaden 

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de N253 tussen Bertem en Huldenberg in de toekomst heringericht worden. Wanneer dat grote investeringsproject uitgevoerd zal worden, is nog niet geweten, maar AWV heeft de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd in de vele onteigeningen die nodig zijn om de fietspaden te kunnen aanleggen. Meer daarover lees je op deze pagina over dat grote investeringsproject 

Onteigeningen, grondwerken en nieuwe verharding zorgen voor betere zichtbaarheid in bochten

AWV zal in het voorjaar van 2019 op een aantal stukken langs de N253 taluds afgraven. Door het afgraven van de taluds zullen voetgangers iets veiliger langs de N253 kunnen stappen. AWV zal in bepaalde zones daarom een dolomiet verharding aanleggen. In Korbeek-Dijle, Neerijse en Loonbeek zullen we de voetpaden op bepaalde plaatsen lokaal heraanleggen in betonnen klinkers. Op de plannetjes in de rechterkolom van deze pagina kunt u zien waar er dolomiet en betonstraatstenen komen. Uiteraard zal AWV bij de uitvoering van de graafwerken rekening houden met de uiteindelijke aanleg van fietspâden die in het kader van het grote herinrichtingsproject zal gebeuren.  

Voor de graafwerken kunnen gebeuren, zijn er hier en daar onteigeningen nodig. Voor alle duidelijkheid: de onteigeningen die nodig zijn voor de graafwerken die in 2019 zullen starten, zijn niet dezelfde onteigeningen die AWV zal uitvoeren voor de uitvoering van het grote investeringsproject waarvan sprake hierboven (de dertig woningen en vijfhonderd voortuintjes).