Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N253

UPDATE 26/04/22: de werken zijn zoals aangekondigd gestart op 25 april. De aannemer zal in een eerste fase de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen heraanleggen. In een volgende fase, vanaf half mei, zal hij het dubbelrichtingsfietspad in Bertem aanleggen dat de Kleine Broekstraat en de voetweg 20bis (de trage weg aan Glaswerken Moeys - in eerdere communicatie werd die verkeerdelijk ‘Prairie’ genoemd) met elkaar zal verbinden. De werken in de bochten en het afgraven van taluds zal pas in de loop van juli starten. Dat is later dan gepland, omdat er nog vergunningen verkregen moeten worden. Dit zal geen impact hebben op de eerder aangekondigde timing: de werken zullen nog altijd in de herfst van 2022 beëindigd kunnen worden.  

Wat en waarom?

Werken in bochten: afgraven van taluds en aanleggen van stukjes voetpad

In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Fietsers zullen na de aanpassingen in de bochten ook beter zichtbaar zijn. Dankzij deze ingrepen zal de toekomstige herinrichting van de gewestweg N253 ook vlotter uitgevoerd kunnen worden. 

Langs de N253 wordt er op bepaalde plaatsen de schuine helling langs de weg (talud) afgegraven. Door het afgraven van die taluds kunnen voetgangers veiliger langs de Sint-Jansbergsteenweg wandelen. Daarnaast worden op verschillende plekken nieuwe voetpaden aangelegd. Op sommige plekken komt er een waterdoorlatende verharding, op andere plekken worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers.

De aanleg van de voetpaden wordt gefinancierd door de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg, het afgraven van de taluds betaalt Wegen en Verkeer.

Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om ook de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen in te richten.

N253 Bertem Huldenberg

Op veel plaatsen langs de N253 ligt geen voetpad of verkeert het in slechte staat. (c) Google Maps.

Timing en impact?

Fase 1 afgerond

De werken gebeuren in twee fases. Fase 1 is afgerond en duurde van oktober 2020 tot april 2021. Fase 2 start volgens de huidige planning in de loop van 2022.

Fase 2 (2022) 

In 2022 zal Wegen en Verkeer op twee plaatsen in Bertem en op drie plaatsen in Huldenberg werken. Zodra er een detailplanning is van deze werken, zullen we die communiceren op deze pagina.  

  • 200 meter fietspad in Bertem, in de zone 'Nijvelsebaan - Kleinebroekstraat - Begijnhof' om de Kleine Broekstraat en voetweg 20bis (trage weg aan Glaswerken Moeys) met elkaar te verbinden 
  • talud in de zone 'Putstraat" in  Bertem
  • talud in de zone 'Langerodestraat' in Huldenberg 
  • talud in de zone ''Langerodestraat - Vranckxstraat' in Huldenberg 
  • heraanleg van de parking recht tegenover de Watermolen van Loonbeek (Huldenberg) - de uitvoering van deze werken kan mogelijk opschuiven naar 2023, omdat eerst Aquafin hier nog werken moet uitvoeren. 

Voor de precieze ligging van deze zones, zie de plannetjes - op deze pagina vind je ook beelden van de werken die Wegen en Verkeer uitvoerde in Huldenberg: zo krijg je een idee van hoe de taluds aangepakt worden. 

N253 Bertem Huldenberg

De werken die in de loop van 2022 plaatsvinden. De werken in Huldenberg staan niet op dit plan.