Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Aanleg voetpaden en afgraven taluds op Sint-Jansbergsteenweg/Dorpsstraat/Nijvelsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N253

Update 14/12/2021: De aanbesteding voor de werken in de tweede fase is dit najaar gestart. De uitvoering van deze tweede fase zal dan pas in 2022 gebeuren.

Wat en waarom?

Veilige voetpaden in afwachting van grote herinrichting

In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Dankzij deze ingrepen zal de toekomstige herinrichting van de gewestweg N253 ook vlotter verlopen.

Langs de N253 wordt er op bepaalde plaatsen de schuine helling langs de weg (talud) afgegraven. Door het afgraven van die taluds kunnen voetgangers veiliger langs de Sint-Jansbergsteenweg wandelen. Daarnaast worden op verschillende plekken nieuwe voetpaden aangelegd. Op sommige plekken komt er een waterdoorlaten de verharding, op andere plekken worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers.

De aanleg van de voetpaden wordt gefinancierd door de gemeentebesturen van Bertem en Huldenberg, het afgraven van de taluds betaalt Wegen en Verkeer.

Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om ook de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen in te richten. Nadat Aquafin het bufferbekken onder de parking een onderhoud gegeven heeft, zal Wegen en Verkeer de parking heraanleggen. De werken van Aquafin zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2021 gebeuren. 

N253 Bertem Huldenberg

Op veel plaatsen langs de N253 ligt geen voetpad of verkeert het in slechte staat. (c) Google Maps.

Timing en impact?

Fase 1 afgerond

De werken gebeuren in twee fases. Fase 1 is afgerond en duurde van oktober 2020 tot april 2021. Fase 2 start volgens de huidige planning in de loop van 2022.

Fase 2 (2022) 

In 2022 zal Wegen en Verkeer op vier plaatsen in Huldenberg en een plaats in Bertem werken. Zodra er een detailplanning is van deze werken, zullen we die communiceren op deze pagina.  

  • 200 meter fietspad in Bertem, in de zone 'Nijvelsebaan - Kleinebroekstraat - Begijnhof' om de Kleine Broekstraat en ‘Prairie’ (trage weg aan Glaswerken Moeys) met elkaar te verbinden 
  • talud in de zone 'Putstraat" in  Bertem
  • talud in de zone 'Langerodestraat' in Huldenberg 
  • talud in de zone ''Langerodestraat - Vranckxstraat' in Huldenberg 
  • heraanleg van de parking recht tegenover de Watermolen van Loonbeek (Huldenberg) - de uitvoering van deze werken kan mogelijk opschuiven naar 2023, omdat eerst Aquafin hier nog werken moet uitvoeren. 

Voor de precieze ligging van deze zones, zie de https://wegenenverkeer.be/node/3566https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-voetpaden-en-afgraven-taluds-op-sint-jansbergsteenweg/dorpsstraat/nijvelsebaan/beeldmateriaal. Daar vind je ook beelden van de werken die Wegen en Verkeer uitvoerde in Huldenberg: zo krijg je een idee van hoe de taluds aangepakt worden. 

N253 Bertem Huldenberg

De werken die in de loop van 2022 plaatsvinden. De werken in Huldenberg staan niet op dit plan.