Leuven: aanpassingen op de Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van Sint-Lambertusstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

Update 20/11/2019: De timing van deze werkzaamheden is gewijzigd. Volgens de huidige planning worden de werken niet in november 2019 uitgevoerd, zoals eerst gecommuniceerd, maar in het voorjaar van 2020. Zodra we meer weten over de exacte timing en maatregelen voor het verkeer, zullen we die via deze webpagina communiceren. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant werkzaamheden aan de Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat. De aanpassingen zijn nodig om de doorstroming van het verkeer op de Naamsesteenweg richting Leuven te verbeteren. Volgens de huidige planning zullen de werken ongeveer twee maanden duren.

Vlottere doorstroming ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat

Momenteel is er op de Naamsesteenweg voor verkeer vanuit Namen geen afslagstrook om linksaf te slaan naar de Sint-Lambertusstraat. Voertuigen die naar links willen afslaan, moeten daarom wachten op de rijstrook voor het doorgaand vervoer. Dit zorgt voor vertragingen op de Naamsesteenweg tijdens de ochtend- en avondspits. 

Afslagstrook naar Prins de Lignestraat 

Op basis van studies is beslist de huidige verkeerssituatie aan te passen om het probleem op te lossen. Links afslaan naar de Sint-Lambertusstraat wordt niet langer mogelijk voor auto’s. In plaats daarvan kan het verkeer verderop links afslaan naar de Prins de Lignestraat. Ter hoogte van deze straat wordt een afslagstrook aangelegd om linksaf te slaan, zonder het verkeer op de Naamsesteenweg te vertragen. Om de aanleg van de afslagstrook mogelijk te maken, moet er een gedeelte van de parkeerstrook langs de Naamsesteenweg in de richting van Leuven verdwijnen, van de bushalte ‘Heverlee Station' tot een tiental meter voorbij de Prins de Lignestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de werken wordt links afslaan naar de Sint-Lambertusstraat vanuit Namen niet mogelijk.

 

Aanpassingen aan fietspaden en bushalte

Samen met de aanleg van de afslagstrook naar de Prins de Lignestraat, worden ook aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. In de toekomst zal het fietspad richting Leuven achter de bushalte ‘Heverlee Station’ doorlopen. De bushalte zelf wordt ook aangepast. Zo kan de bus na het verlaten van de halte in een vlotte beweging rechtdoor rijden. 

Timing en hinder

Volgens de huidige planning zullen de werken begin 2020 starten en zullen ze ongeveer twee maanden duren. Zodra we meer weten over de timing en hinder tijdens de werkzaamheden zullen we dat communiceren via deze webpagina en met brieven aan omwonenden.