Overslaan en naar de inhoud gaan

Inrichting vrijliggende fietspaden langs Steenweg op Weelde en Steenweg op Zondereigen

Inrichting vrijliggende fietspaden langs Steenweg op Weelde en Steenweg op Zondereigen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N132

De gemeente Merksplas en de stad Turnhout onderzoeken in samenwerking met AWV de inrichting van vrijliggende fietspaden langs de Steenweg op Weelde/Steenweg op Zondereigen (N132). Daarmee willen ze de fietsveiligheid en het rijcomfort verhogen. Het openbaar onderzoek voor de noodzakelijke grondverwervingen ging van start op 1 juni 2023.

Wat en waarom?

Meer fietsveiligheid en rijcomfort

Om de veiligheid en het rijcomfort van de actieve weggebruiker te verhogen, richten we in samenwerking met de gemeente Merksplas en de stad Turnhout vrijliggende fietspaden in langs de N132. Daarnaast vernieuwt Aquafin het rioleringsstelsel. De projectzone strekt zich uit van de grens van de bebouwde kom in Merksplas tot het kruispunt met de Bredaseweg/Steenweg op Baarle-Hertog (N119) in Turnhout.

Timing en impact?

Openbaar onderzoek in kader van grondverwervingen afgerond

Om het fietspadenproject langs de N132 te realiseren, zijn grondverwervingen noodzakelijk. In een eerste fase werd daarom een openbaar onderzoek opgestart, waarin de onteigeningsplannen nauwgezet werden bestudeerd. De documenten inzake het voorlopig onteigeningsbesluit kan je hier terugvinden voor Merksplas en voor Turnhout.

Gemeente Merksplas en stad Turnhout zijn trekker

Zodra er meer info beschikbaar is over de timing van de uitvoering, kan je die terugvinden via de websites van Merksplas en Turnhout.