Overslaan en naar de inhoud gaan

Herstelling voegovergang Baan naar Bree

Herstelling voegovergang Baan naar Bree

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N73

Wat en waarom?

Vernieuwing voeg tussen Oostweg en Erpekommerweg

Op de Baan naar Bree, tussen de rotonde aan de Oostweg en de Erpekommerweg, wordt de voegovergang tussen de asfalt- en betonverharding vervangen. Aan beide zijden van de voegovergang wordt een deel van de verharding weggenomen. Vervolgens wordt het hele stuk opnieuw geasfalteerd en de voegovergang verplaatst. Het nieuwe asfalt wordt tenslotte ingezaagd en voorzien van een zogenaamde compoundvoeg. Dit type voegovergang zorgt ervoor dat zowel het beton als het asfalt de ruimte krijgen om te werken. 

Meer verkeersveiligheid voor weggebruikers

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Met het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA, wil de overheid via kleine en gerichte ingrepen gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale besturen, academische wereld en onderzoeksinstellingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering. In Limburg gaat het om meer dan 50 gekende verkeersonveilige punten. Meer weten over MIA? Surf naar www.vlaanderen.be/mia.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken worden bij droge weersomstandigheden tussen maandag 3 en donderdag 6 juli 2023 uitgevoerd in twee fases; eerst wordt de zuidelijke helft van de rijbaan aangepakt, vervolgens de noordkant. De timing van de werken en omleidingsroute werden afgestemd op de werkzaamheden aan de vrijliggende fietspaden langs de Baan naar Bree/Grote Baan.

Optimale weersomstandigheden zijn cruciaal bij het aanbrengen van compoundvoegen. Bij slechte weersvoorspellingen zullen de werken later opnieuw ingepland worden.

Minderhinder-maatregelen: omleiding van Peer naar Bree

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. Deze maatregelen gelden gedurende de volledige uitvoeringstermijn; overdag tijdens de werken en ‘s avonds/’s nachts:

  • Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder. 
  • Gemotoriseerd verkeer van Bree naar Peer blijft mogelijk.
  • Doorgaand verkeer van Peer naar Bree volgt een omleidingsroute via de Deusterstraat, Peerderbaan, Weg op Bree (N719), Soetebeek/Meeuwerkiezel (N76). Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via Erpekom; over de Oostweg, Deusterstraat, Erpekommerweg. Alle woningen en handelszaken in de werfzone blijven zo bereikbaar.

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier