Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Woluwelaan

Herinrichting van de Woluwelaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R22

Wat en waarom?

Vlotter en veiliger verkeer langs de Woluwelaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een betere en veiligere doorstroming van het verkeer op de drukke verkeersas van de Woluwelaan (R22). De Woluwelaan wordt over een lengte van 2 kilometer heraangelegd, inclusief de beide kruispunten met de Kerklaan in Machelen en de Haachtsesteenweg in Diegem. Het verkeer zal er na afloop van de werken vlotter kunnen wisselen tussen de Woluwelaan, de E19 en de Ring rond Brussel. Bovendien verbetert Wegen en Verkeer de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving door de bouw van een tunnel en de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Woluwelaan.

Het uitzicht en de wegindeling van de Woluwelaan veranderen grondig na deze werken.

  • De capaciteit van de Woluwelaan tussen de Budasteenweg en de Haachtsesteenweg is teruggebracht van twee rijstroken naar één rijstrook per rijrichting. 
  • Een nieuwe tunnel voor doorgaand verkeer op de Woluwelaan richting Vilvoorde zorgt ervoor dat het verkeer onder de nieuwe aansluitingen van de Ring rond Brussel (R0) met de Woluwelaan kan doorrijden. Pas nadat de volledige werken tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg en de Kerklaan afgerond zijn, wordt de aansluiting met het op- en afrittencomplex opengesteld.
  • Door de vrijliggende fiets- en voetpaden is het veiliger fietsen en wandelen aan beide kanten van de rijweg. 
  • In de richting van Diegem wordt een nieuwe, vrijliggende busbaan aangelegd (voor vlotter busverkeer in beide richtingen tussen Diegem en Vilvoorde) 
  • Beide kruispunten op de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg in Diegem en de Kerklaan in Machelen zijn heringericht met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Timing en impact?

Start deelproject 2 tussen Haachtsesteenweg en Henri Rampelbergstraat vanaf 3 november

Het verkeersknooppunt in Machelen dat de E19 met de Ring rond Brussel (R0) verbindt, werd in 2017 met vier extra ‘armen’ heringericht tijdens deelproject 1. In de huidige planning wordt vanaf 3 november gestart met de werken tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg in Diegem en de Henri Rampelbergstraat in Machelen. Dat is deelproject 2. De extra "armen" (verbindingen van de Woluwelaan met de  Brusselse buitenring en binnenring)) zullen in dienst genomen na afloop van deelproject 2, eind 2022.

Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken van deelproject 2 via versmalde rijstroken (één per rijrichting) steeds doorrijden. De bestaande afrit nummer 5 vanop de Brusselse binnenring richting Woluwelaan wordt volgens de huidige planning begin 2021 definitief afgesloten voor alle verkeer. Via het tabblad Timing en fasering vindt u een overzicht van de werken in 5 fases. 

 

2020-09-23_R22_Machelen_werfzone_FINAL