Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting van de Woluwelaan

Herinrichting van de Woluwelaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R22

Update 11/01/2021: Het afsluiten van de afrit 5 op de Brusselse ring bij de start van de tweede fase van de werken aan de Woluwelaan zorgt momenteel voor erg veel file op de ring van Brussel (R0) en de E19. De oorzaak hiervan zijn de verkeerslichten ter hoogte van de afrit van de E19 met de Luchthavenlaan die deel uitmaken van de omleiding na de afsluiting van de afrit. Wegen en Verkeer is op de hoogte van de situatie en werkt zo snel mogelijk aan een oplossing om de verschillende verkeerslichten af te stemmen aan de nieuwe verkeersstromen. In afwachting van deze aanpassing wordt lokaal de snelheid verlaagd naar 70 km/u.  Via het tabblad 'Actuele hinder' kan u de infovideo bekijken i.v.m. de omleiding na afsluiting van de afrit.

Wat en waarom?

Nadat in 2017 het Agentschap Wegen en Verkeer de verbindingen van de ring met de Woluwelaan (die er al vele jaren ongebruikt bij liggen, toen men nog van plan was om de E19 richting Brussel door te trekken) een groot onderhoud gaf, geeft het nu de Woluwelaan zelf een "total make-over". Zodra de herinrichting een feit is, zal het autoverkeer richting Vilvoorde in een zeshonderd meter lange tunnel onder de Woluwelaan rijden (waardoor ruimte vrijkomt voor een vrije busbaan en voor veilige, comfortabele fietspaden - lees verder) en zullen automobilisten de in 2017 vernieuwde op- en afritten kunnen nemen. Vanaf dan zal m.a.w. niet alleen de binnenring maar ook de buitenring rechtstreeks met de Woluwelaan verbonden zijn.

Tunnel voor verkeer richting Vilvoorde 

Als je met de auto vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe / Diegem komt en in de rijrichting van rotonde "De Vuist" (Vilvoorde) rijdt, zal je na de herinrichting in een een tunnel onder de Woluwelaan rijden. Als je vanuit Vilvoorde komt en in de rijrichting van Diegem / Sint-Lambrechts-Woluwe  rijdt, zal je bovengronds blijven rijden zoals vandaag het geval is. Met andere woorden, er komt alleen een tunnel voor het verkeer in de rijrichting van Vilvoorde, niet voor het verkeer in de rijrichting van Diegem. De tunnel zal zo'n zeshonderd meter lang zijn en zal beginnen net voorbij het kruispunt met de Haachtsesteenweg. 

Kruispunt met verkeerslichten voor vlotte wissel tussen Woluwelaan en Brusselse ring (R0) 

Ter hoogte van de nieuwe op- en afritten van de Brusselse ring komt er een kruispunt met verkeerslichten. Kom je vanuit Diegem en wil je rechtdoor rijden, dan neem je de tunnel (zie hierboven). Kom je vanuit Diegem en wil je de Brusselse ring (de binnenring of de buitenring) nemen, dan zal je rechts kunnen voorsorteren aan het kruispunt om de oprit te nemen.  Voor het verkeer dat vanuit Vilvoorde komt en op de Woluwelaan linksaf wil draaien om een van de twee opritten (van de binnen- of de buitenring) te nemen, komen er voorsorteerstroken naar links.  Het verkeer dat van de ring komt en de Woluwelaan wil nemen, zal met dezelfde verkeerslichten geregeld worden. 

Tweerichtingsbusbaan voor Ringtrambus 

Tussen de Beaulieustraat en de Haachtsesteenweg komt er, op de weghelft waar in de huidige toestand het verkeer in de rijrichting van Diegem / Sint-Lambrechts-Woluwe rijdt, een busbaan voor onder andere de Ringtrambus. Dankzij de busbaan zal de bus op de drukke momenten niet moeten aanschuiven op de Woluwelaan met het autoverkeer. Daardoor wordt het openbaar vervoer op deze cruciale verbinding voor veel mensen een interessant, comfortabel alternatief - niet onbelangrijk in een regio die kreunt onder de verkeersdrukte! 

Veilige, comfortabele fiets- en voetpaden langs de Woluwelaan

Ten slotte zal Wegen en Verkeer ook werk maken van veilige, comfortabele fietspaden langs de Woluwelaan. Langs het volledige tracé komen er, aan weerskanten van de Woluwelaan veilige fiets- en voetpaden. Op die manier zetten we het werk voor dat we in 2017 realiseerden, met de aanleg van veilige fietspaden  tussen de Broekstraat  en de Budasteenweg en een fiets- en voetgangerstunnel die de Machelse woonwijk Schetsveld opnieuw verbindt met de Beaulieuwijk (ook in Machelen) en Vilvoorde. Die tunnel zal onder de nieuwe op- en afritten van de Brusselse ring (zie hierboven) lopen, zodat de fietsers niet in conflict komen met dit verkeer. 

Timing en impact?

Start fase 2 op de Woluwelaan vanaf 11 januari

In de huidige planning wordt vanaf 11 januari gestart met de werken op de Woluwelaan zelf. Het volledige deelproject 2 dat uit vijf fasen bestaat, bevindt zich tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg in Diegem en de Kerklaan in Machelen.  In deze tweede fase worden er riolerings- en wegenwerken uitgevoerd op het rijvak richting Diegem, van aan de Beaulieustraat tot aan de Haachtsesteenweg (N21).

Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken van deelproject 2 via versmalde rijstroken (één per rijrichting) steeds doorrijden. De bestaande afrit nummer 5 vanop de Brusselse binnenring richting Woluwelaan wordt volgens de huidige planning begin 2021 definitief afgesloten voor alle verkeer. De extra "armen" (verbindingen van de Woluwelaan met de  Brusselse buitenring en binnenring)) zullen in dienst genomen na afloop van deelproject 2, eind 2022. Via het tabblad Fasering deelproject 2 vindt u een overzicht van de werken in 5 fases. 

 

2020-09-23_R22_Machelen_werfzone_FINAL