Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Provinciesteenweg tussen Wespelaarsebaan en Oudestraat

Herinrichting Provinciesteenweg tussen Wespelaarsebaan en Oudestraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N21

Update 26/09/2023: Voor de herinrichting van dit gedeelte van de Provinciesteenweg zal de gewestweg tussen het station van Haacht en de rotonde met de Zoellaan heringericht worden. Op deze pagina vindt u daar de huidige stand van zaken omtrent de nieuwe richtdatum voor deze werken.

Wat en waarom?

Meer veiligheid voor fietsers en schoolgaande jeugd

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een herinrichting van de Provinciesteenweg (N21) tussen de Oudestraat en Wespelaarsebaan in Boortmeerbeek en Haacht. Het stuk van zo’n 600 meter tussen de Oudestraat en de Wespelaarsebaan, ten zuiden van de spoorwegovergang, wordt opnieuw ingericht. De veiligheid van fietsers en schoolgaande jeugd staat centraal.

Drie partners

De herinrichting van het 600 meter lange stuk van de Provinciesteenweg (N21) tussen de Oudestraat en Wespelaarsebaan is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen van Boortmeerbeek en Haacht. Voor de aanleg van veilige fietsinfrastructuur sloot Wegen en Verkeer enkele jaren geleden een ’moduleprojectovereenkomst voor de aanleg van fietspaden’ af met Boortmeerbeek en Haacht. Volgens die regeling krijgen de  gemeentebesturen budget om een project uit te voeren. Wegen en Verkeer volgt de studie en de werken op, omdat het een gewestweg betreft. 

Enkele jaren geleden werd beslist om ook de rijweg en de riolering van de Provinciesteenweg (het stuk tussen de Wespelaarsebaan en de Oudestraat) aan te pakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal deze studie en de uitvoering van de werken zelf opvolgen. De gemeente Boortmeerbeek investeert mee in de heraanleg van de riolering. 

De gemeente Kampenhout is betrokken partij, omdat het kruispunt van de Oudestraat deels op het grondgebied van Kampenhout ligt. Om de werken te kunnen uitvoeren, zal de Vlaamse overheid ook enkele onteigeningen moeten doen op het grondgebied van Kampenhout (lees meer over de onteigeningen hieronder bij ‘Timing en impact’). 

De fietspaden, de rijweg en de riolering zullen in een keer als een project uitgevoerd worden. Wegen en Verkeer zal de werken opvolgen.

Doelstellingen van het project

Een ontwerp van de nieuwe situatie is er nog niet. De doelstellingen liggen wel al vast: 

  • Veilige en afgescheiden fietspaden: in plaats van de gemarkeerde fietspaden op de rijweg, komen er veilige, van de rijweg gescheiden fiets- en voetpaden 
  • Veilige schoolomgeving: aan de Vrije Basisschool Haacht wordt de gewestweg veilig ingericht voor de schoolgaande jeugd en voor alle overstekende fietsers en voetgangers.

Zo ziet de schoolomgeving er vandaag uit

Zie hier een overzicht van de drie projecten die Wegen en Verkeer plant voor de Stationsstraat / Provinciebaan:

Waar staan we nu?

Nog geen concrete timing uitvoering

Om veilige fietspaden aan te kunnen leggen, hebben we op bepaalde plaatsen extra ruimte nodig langs de gewestweg. Het gaat over stukken van voortuintjes, weilanden, braakliggende terreinen en bos die de Vlaamse overheid zal aankopen. Er worden geen huizen onteigend.  De onteigeningsprocedures zijn opgestart. Volgens de huidige planning zal de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid in de tweede helft van 2024 starten met de onderhandelingen.

In 2019 werd een eerste veiligheidsmaatregel ingevoerd, waarbij de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u gebracht werd. Op het kruispunt van de Oudestraat met de Provinciesteenweg werd een middeneiland aangelegd. Het dient als poorteffect om de snelheidsvermindering van 70 naar 50 visueel te maken voor autoverkeer. Het voorontwerp van de toekomstige herinrichting voorziet een verkeerslichtengeregeld kruispunt en een beveiligde oversteekplaats aan te leggen voor fietsers en voetgangers.

Elk project doorloopt een vaste reeks administratieve stappen voordat de eerste spadesteek plaatsvindt. U leest er alles over op deze pagina.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier