Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat / Provinciesteenweg in Haacht

Herinrichting Stationsstraat / Provinciesteenweg in Haacht

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N21

Wat en waarom?

Veilig met de fiets, vlot met de bus

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Provinciesteenweg (N21) tussen het station van Haacht en de rotonde met de Zoellaan. Meer fietsveiligheid en een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer staan voorop in de ontwerpplannen.

Wat verandert er?

  • In plaats van een smalle fietsstrook naast de auto's komt er een volledig afgescheiden dubbelrichtingsfietspad.
  • Er komt een aparte, verhoogde busbaan die bussen vlot naar Haacht station brengt.
  • Ter hoogte van de Leibeek komt een faunapassage zodat kleine dieren veilig onder de weg de oversteek kunnen maken.

Onteigeningen 

Om veilige fietspaden aan te kunnen leggen, hebben we op bepaalde plaatsen extra ruimte nodig langs de gewestweg. Het gaat over stukken van voortuintjes, weilanden, braakliggende terreinen en bos die de Vlaamse overheid zal verwerven. Er worden geen huizen onteigend.  

Meer weten over het ontwerp? Kijk op het tabblad 'Situatie na de werken'.

De dwarsprofielen van de nieuwe Provinciesteenweg. Er komt overal een breed dubbelrichtingsfietspad langs de weghelft richting Kampenhout-Sas. Tussen de Leibeek en de rotonde ligt een verhoogde busbaan in het midden van de rijweg.

Waar staan we nu? 

De herinrichting van de Stationsstraat / Provinciebaan zal volgens de huidige planning starten in de zomer van 2024. Eerder was aangekondigd dat de werken een jaar eerder, in de zomer van 2023, zouden starten. Die timing werd niet gehaald door de aanslepende onteigeningsprocedures. Normaal gezien hadden de onteigeningen volledig rond moeten zijn in de zomer van 2023, maar de onderhandelingen met enkele eigenaars nemen langer in beslag dan verwacht. 

Kort voor de start van de werken worden de omwonenden uitgenodigd voor een informatiemoment over de werken. Eerst moet de planning van de nutsmaatschappijen die in een eerste fase van de werken voorbereidende werken uitvoeren en die van de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer klaar zijn.  

 

Wat er vooraf ging

In 2018 werkte een studiebureau, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, verschillende alternatieven uit voor de herinrichting van de Stationsstraat/Provinciebaan. In 2019 keurden de betrokken partners (naast Wegen en Verkeer, o.a. het gemeentebestuur  van Haacht en De Lijn) een van die alternatieven goed. De ontwerpplannen werden in mei 2019 goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Haacht.

Overzicht: drie geplande projecten Stationsstraat / Provinciebaan

Meer investeren in fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.