Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat / Provinciesteenweg in Haacht

Herinrichting Stationsstraat / Provinciesteenweg in Haacht

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N21

Wat en waarom?

Veilig met de fiets, vlot met de bus

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de Provinciesteenweg (N21) tussen het station van Haacht en de rotonde met de Zoellaan. Meer fietsveiligheid en een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer staan voorop in de ontwerpplannen.

Wat verandert er?

  • In plaats van een smalle fietsstrook naast de auto's komt er een volledig afgescheiden dubbelrichtingsfietspad.
  • Er komt een aparte, verhoogde busbaan die bussen vlot naar Haacht station brengt.
  • Ter hoogte van de Leibeek komt een faunapassage zodat kleine dieren veilig onder de weg de oversteek kunnen maken.

Meer weten over het ontwerp? Kijk op het tabblad 'Situatie na de werken'.

De dwarsprofielen van de nieuwe Provinciesteenweg. Er komt overal een breed dubbelrichtingsfietspad langs de weghelft richting Kampenhout-Sas. Tussen de Leibeek en de rotonde ligt een verhoogde busbaan in het midden van de rijweg.

Meer investeren in fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen.

Waar staan we nu? 

Aanvraag omgevingsvergunning begin 2023

Het voorontwerp van de rioleringsplannen is ondertussen afgerond. Wegen en Verkeer wil de omgevingsvergunningsaanvraag begin 2023 indienen om het project in 2023 aan te besteden. Volgens de huidige planning starten de werken in de zomer van 2023 na het festival van Rock Werchter

Onteigeningen lopende

Om de nieuwe fietspaden aan te kunnen leggen, moet Wegen en Verkeer een aantal stroken voortuin, weilanden, braakliggende terreinen en stukken bos (er worden geen huizen onteigend binnen dit project) van het stuk van de Stationsstraat/Provinciesteenweg tussen de rotonde aan de Zoellaan en het station Haacht verwerven en aankopen. Die onteigeningen zijn op dit moment lopende.

Wat er vooraf ging

Een technisch studiebureau werkte eind 2018 een voorontwerp af met verschillende alternatieven voor de herinrichting. In januari 2019 volgde een definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), een overlegorgaan waarin naast AWV en het gemeentebestuur ook experten van De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zetelen. Een onafhankelijke verkeersexpert (kwaliteitsauditor) gaf een finaal advies over het voorontwerp door. De ontwerpplannen werden in mei 2019 goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Haacht.