Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N184

Riolerings- en wegenwerken Plantin en Moretuslei

In augustus 2019 zijn de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei van start gegaan, tussen de Wilrijkstraat en het stadspark. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.

De werken aan de noordkant (stadinwaarts) zijn volledig klaar. De zuidkant (staduitwaarts) is tot aan de Van Den Nestlei volledig heringericht. 

In de zomermaanden juli en augustus vernieuwen we het kruispunt met de Provinciestraat. De rijweg wordt heraangelegd en er komt een moderne tramhalte.

Fasering Plantin en Moretuslei

Oprittencomplex Borgerhout en Singelkruispunt

De renovatie van het oprittencomplex Borgerhout en het Singelkruispunt zijn een aparte fase. Ze worden uitgevoerd in de zomermaanden, doorgaans een verkeersluwe periode, met de bedoeling de hinder te beperken.

In de zomer van 2019 renoveerden we de noordkant (stadinwaarts) van het oprittencomplex. In juni en augustus 2020 is de zuidkant (richting Deurne) aan de beurt. In die maanden vernieuwen we ook nog het merendeel van het Singelkruispunt.

Oprittencomplex Borgerhout

Van 29 juni tot 31 augustus renoveren we de zuidkant van het complex Borgerhout. De Luitenant Lippenslaan, tussen de Singel en het Erasmus Ziekenhuis, wordt volledig afgesloten voor verkeer richting Deurne-Zuid

Singelkruispunt

Van 29 juni tot 31 augustus vernieuwen we het Singelkruispunt, inclusief de rijstroken van de Plantin en Moretuslei stadinwaarts en -uitwaarts tot aan de Wilrijkstraat. Dat gebeurt in verschillende fases zodat het kruispunt grotendeels toegankelijk is. De werfzone daarentegen is volledig afgesloten voor alle verkeer. 

  • Van maandag 29 juni tot vrijdag 7 augustus: we werken op de rijstroken staduitwaarts van de Planting en Moretusei, de rijstroken van de Singel-Zuid (richting Berchem) en de linksafslagstrook en middenberm van de Singel-Noord. 
  • Van vrijdag 7 tot maandag 31 augustus: we werken op de rijstroken stadinwaarts van de Planting en Moretusei, en de bypass en de rechterrijstrook van de Singel-Noord. 
  • Van vrijdagavond 21 tot dinsdagochtend 25 augustus: we werken op 3/4de van het Singelkruispunt, uitgezonderd de rijstroken van de Singel-Noord richting Merksem. 
Fasering Singelkruispunt en zuidkant oprittencomplex Borgerhout

Nutswerken Plantin en Moretuslei

Tegelijkertijd met de riolerings- en wegeniswerken verplaatsten en vernieuwden de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom.

Aan beide zijden van de rijweg zijn deze nutswerken volledig klaar.