Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N184

Riolerings- en wegenwerken Plantin en Moretuslei

In augustus 2019 zijn de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei van start gegaan, tussen de Wilrijkstraat en het stadspark. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.

De werken aan de noordkant (stadinwaarts) zijn volledig klaar. De zuidkant (staduitwaarts) is tot aan de Van Den Nestlei volledig heringericht. 

In de zomermaanden juli en augustus vernieuwen we het kruispunt met de Provinciestraat. De rijweg wordt heraangelegd en er komt een moderne tramhalte.

Vanaf dinsdag 1 september 2020 start de laatste grote fase in de vernieuwing van de Plantin en Moretuslei. Dan werkt de aannemer op de volledige weghelft staduitwaarts tussen de Rolwagenstraat en de Wilrijkstraat. Vergelijkbaar met de vorige fases vernieuwen we ook hier eerst de riolering en bouwen we vervolgens de rijweg opnieuw op. Vermoedelijk halfweg maart 2020 is dit stuk van de rijweg klaar, en daarmee ook de volledige Plantin en Moretuslei.

fasering PMlei

Oprittencomplex Borgerhout en Singelkruispunt

De renovatie van het oprittencomplex Borgerhout en het Singelkruispunt zijn een aparte fase. Ze werden uitgevoerd in de zomermaanden, doorgaans een verkeersluwe periode, met de bedoeling de hinder te beperken.

In de zomer van 2019 renoveerden we de noordkant (stadinwaarts) van het oprittencomplex. In de zomer van 2020 vernieuwden we de zuidkant van het complex en het merendeel van het Singelkruispunt.

Nutswerken Plantin en Moretuslei

Tegelijkertijd met de riolerings- en wegeniswerken verplaatsten en vernieuwden de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom.

Aan beide zijden van de rijweg zijn deze nutswerken volledig klaar.