Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N184

Wat en waarom?

De werken op de Plantin en Moretuslei zijn helemaal klaar. De vele voetgangers wandelen over brede, aangename voetpaden. Fietsers kunnen hun hart ophalen op de veilige, vrijliggende fietspaden. De kruispunten zijn overzichtelijker en hebben ruimere opstelzones. De rijweg tussen complex Borgerhout en het stadspark is volledig vernieuwd. Ondergronds ligt een moderne riolering.

Vernieuwing Plantin- en Moretuslei met aandacht voor alle weggebruikers

De Plantin en Moretuslei is niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding van het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

  • De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. 
  • Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. 
  • Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. 

Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases. Lees alles over de nieuwe inrichting in de rubriek 'Toekomstbeeld'.

Renovatie complex Borgerhout

Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming en meer fietsveiligheid:

  • Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.
  • De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. De afrit Borgerhout (3) wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.
Situering P&M-lei

Timing en impact?

Herinrichting eind 2020 zo goed als klaar

Na goed twee jaar werken is de herinrichting van de Plantin en Moretuslei, tussen het Stadspark en het Ringfietspad, klaar. Een belangrijke invalsweg in Antwerpen staat voortaan synoniem voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Er liggen nieuwe fiets- en voetpaden, met op het complex Borgerhout ruime opstelzones en dubbelrichtingsoversteken. Op de meeste kruispunten zijn de zogenaamde bypasses verdwenen zodat afslaand verkeer en fietsers elkaar niet langer hinderen. Het kruispunt met de Provinciestraat is voortaan veel overzichtelijker, en pronkt met een moderne tramhalte. Overal is de rijweg in asfalt vernieuwd. Ondergronds is ook plaatselijk de riolering vervangen. 

Begin 2021 voert AWV de laatste afwerkingen uit. Tegelijk zal het agentschap, samen met de Stad Antwerpen, ook nog het kruispunt met de Quinten Matsijslei heraanleggen. Hierover lees je meer onder de rubriek Actuele hinder'.

Kom slim naar Antwerpen
Rijdt u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en reis verder met de bus of de tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.