Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N184

Wat en waarom?

Vernieuwing Plantin- en Moretuslei met aandacht voor alle weggebruikers

De Plantin en Moretuslei is niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding van het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

  • De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. 
  • Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. 
  • Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. 

Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases. Lees alles over de nieuwe inrichting in de rubriek 'Toekomstbeeld'.

Renovatie complex Borgerhout

Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming en meer fietsveiligheid:

  • Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.
  • De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. De afrit Borgerhout (3) wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.

In de zomer van 2019 werd de noordkant van het complex heraangelegd, de zuidkant volgde in de zomer van 2020.

Situering P&M-lei

Timing en impact?

Gefaseerde uitvoering tot voorjaar 2021

De nutswerken startten begin januari 2019. De vernieuwing van kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom is intussen aan beide zijden van de Plantin en Moretuslei afgerond

De aanleg van een gescheiden riolering en nieuwe wegenis is sinds de zomer van 2019 in uitvoering. De werken verlopen in verschillende fases en deelfases. Op die manier spreiden we de hinder in tijd en ruimte. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021. 

In het tabblad 'Actuele hinder' hiernaast lees je alles over de huidige verkeershinder. Onder 'Timing en fasering' gaan we dieper in op de algemene fasering van het project.

Algemene minder-hinderprincipes

Tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei houden we rekening met een aantal minder-hinderprincipes:

  • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
  • Fietsers stadinwaarts en -uitwaarts volgen in functie van de werken een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten.
  • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. 
  • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Kom slim naar Antwerpen
Rijdt u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en reis verder met de bus of de tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.