Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting N8 tussen grens Veurne/Alveringem en Oostvleteren

Herinrichting N8 tussen grens Veurne/Alveringem en Oostvleteren

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N8

Meer weten over het ontwerp? Bekijk hier de infovideo's per deelzone van het project. 

Wat en waarom?

Een nieuw gezicht voor de Ieperse Steenweg 

Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting van de N8 op het grondgebied van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Van de grens Veurne/Alveringem tot het centrum van Oostvleteren wordt de gewestweg veiliger en praktischer ingericht. Een studiebureau voert momenteel een studie uit om te bepalen hoe de gewestweg er in de toekomst uit zal zien.

Op termijn vinden er nog andere projecten plaats op en langs de N8 tussen Ieper en Veurne. Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle geplande projecten.

Verschillende deelzones

Dit project is op zijn beurt opgesplitst in verschillende deelzones. Er worden vier gedeeltes apart bestudeerd:

  • Het gedeelte Sint-Rijkers (grondgebied Alveringem)
  • Het centrum van Hoogstade (Alveringem)
  • Elzendamme (Lo-Reninge/Alveringem)
  • Het centrum van Oostvleteren (Vleteren).
Herinrichting N8 Veurne/Alveringem Oostvleteren

Basisprincipes van de herinrichting

Voor elk van de deelzones zijn de basisprincipes dezelfde. Met de herinrichting wil Wegen en Verkeer de N8 vooral veiliger maken, zonder dat de doorstroming van het verkeer erop achteruit gaat. Concreet betekent dit. 

  • De dorpskernen van Hoogstade en Oostvleteren worden veiliger en mooier. Er komen verhoogde fietspaden en meer groen. Aan het begin en einde van elke bebouwde kom komt telkens een langgerekte rotonde, waar auto’s makkelijk kunnen keren. 
  • Buiten de dorpskernen worden fietsers en autoverkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Tussen fietspaden en de rijweg voor auto’s komt een gracht of een groene zone. Waar nodig komen ook parallelle ventwegen voor lokaal verkeer. 
  • De kruispunten worden veiliger ingericht. Ze worden overzichtelijker met veilige oversteekplaatsen. Waar nodig komen verkeerslichten om het verkeer te organiseren. 

Timing en impact?

Voorbereidingsfase

Dit project bevindt zich nu in de voorbereidingsfase. Er is een eerste ontwerp gemaakt van de toekomstige situatie. De komende maanden werkt het studiebureau dit ontwerp concreter uit. Tegelijkertijd starten we met de aanvraag van de nodige vergunningen, de aankoop van gronden en uiteindelijk de keuze van een aannemer om de werken uit te voeren. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken ten vroegste in 2024 starten, maar die timing is nog helemaal niet zeker.