Herinrichting Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Weg
Datum nutswerken vanaf 27 januari 2020, hoofdwerken vanaf juni 2020 tot september 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. De grondige heraanleg start in juni 2020. Ter voorbereiding van deze werken beginnen de nutsmaatschappijen op 27 januari 2020 met het verplaatsen van hun kabels en leidingen.    

Om hinder op de as Deurne-Wijnegem tijdens de realisatie van de Oosterweelverbinding te vermijden, starten de werken aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg begin 2020 al op. Eind januari beginnen de nutsbedrijven met het verplaatsen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom en water. In juni start het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

Nutswerken Merksemsebaan-Deurnesteenweg: januari - juni 2020

De voorbereidende nutswerken zijn ingrijpend en vertalen zich meteen in verkeershinder.

Tijdens fase 1 werkte de aannemer van de nutsmaatschappijen aan de noordzijde van de Merksemsebaan, tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. 

Tijdens fase 2  realiseert de aannemer verschillende doorsteken dwars onder de Merksemsebaan door. De werfzone verschuift op regelmatige basis, en verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) verloopt over een beperkt aantal rijstroken.

Doorsteek Deurnesteenweg: nog tot 22 februari

De werken aan de doorsteek onder de Deurnesteenweg (kant Hoogmolenbrug) duren nog tot en met zaterdag 22 februari. Zolang is autoverkeer vanaf de N120 richting Hoogmolenbrug en Schoten niet mogelijk (omleiding via Brug van den Azijn of Houtlaan). Autoverkeer vanaf Schoten richting de N120 is wel mogelijk. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen door.

Doorsteek Merksemsebaan: 19 t.e.m. 22 februari

De aannemer realiseert een doorsteek dwars onder de zuidzijde van de Merksemsebaan (ter hoogte van firma Sikkens). Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 februari wordt gewerkt onder de rijweg richting Wijnegem. Gemotoriseerd verkeer kan de werkzone over een tijdelijke rijstrook voorbijrijden. Voor voetgangers en fietsers is een afgeschermde doorgang voorzien.

Doorsteek Deurnesteenweg (zuidzijde Merksemsebaan) in krokusvakantie

  • Op maandag 24 en dinsdag 25 februari kan gemotoriseerd verkeer vanuit Wijnegem of Schoten de Deurnesteenweg (kant Deurne) niet inrijden via het kruispunt zelf. Komend vanuit Antwerpen is de bypass richting Deurnesteenweg wel beschikbaar. Verkeer uit andere richtingen rijdt eerst voorbij het kruispunt en neemt een keerlus aan firma Colas om vervolgens via de bypass de Deurnesteenweg in te rijden. Om vanuit Deurne de Merksemsebaan te bereiken, volgt gemotoriseerd verkeer een omleiding via de Eugeen Fahylaan, Ter Heydelaan, Confortalei en Lakborslei.
  • Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 februari is de bypass vanaf de Merksemsebaan richting Deurnesteenweg (naar Deurne) afgesloten voor verkeer. Dit verkeer rijdt het kruispunt voorbij, keert verderop via de aangegeven keerlus en kan op die manier alsnog de Deurnesteenweg inslaan.

Doorsteek Merksemsebaan (kant Bijkhoevelaan) op 28/2

Op vrijdag 28 februari realiseert de aannemer een doorsteek ter hoogte van firma Desco, dwars onder de zuidelijke helft van de Merksemsebaan. Beide rijstroken worden ingenomen en autoverkeer richting Wijnegem rijdt de werken voorbij over de parkeerstrook. Ook voetgangers en fietsers kunnen de werken, zoals steeds, voorbijrijden via een afgeschermde doorgang.


Eind februari zijn alle doorsteken afgewerkt. De werken blijven wel aan de zuidzijde van de Merksemsebaan, maar zijn minder hinderlijk dan tijdens het realiseren van de doorsteken. Tijdens fase 3 (maart) wordt er aan de buitenzijde van de rijbaan gewerkt, vanaf de grens met de stad Antwerpen tot net voorbij de Bijkhoevelaan. De aannemer neemt voor de aanleg van de nutsleidingen tijdens fase 3 de rechterrijstrook in. Voor autoverkeer is de linkse rijstrook beschikbaar en voetgangers en fietsers passeren de werken veilig over een tijdelijke fiets- en voetgangersstrook. De Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan blijven bereikbaar.

Deze derde fase van de nutswerken duurt tot april. Daarna volgen tot eind mei nog diverse plaatselijke ingrepen met lokale hinder.


Fasering hoofdwerken (vanaf juni 2020)

Gefaseerde aanpak houdt verkeer gaande

Zodra de nutswerken klaar zijn (juni 2020), start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens (Wijnegem-Antwerpen) tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Deze werken kennen drie grote fasen en duren tot september 2021.

Dankzij een gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk. Wel wordt het tijdens fase 1 en 2 herleid naar één rijstrook in elke richting.

Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • juni 2020 – december 2020
  • verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde

Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • december 2020 – juni 2021
  • verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde

Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten

  • juni 2021 – augustus 2021
  • beperkte verkeershinder

Bedrijven en handelszaken zijn bereikbaar

Tijdens de werken, blijven de omliggende bedrijven in de buurt bereikbaar. Ook de bedrijvenzone Bijkhoevelaan houden we op elk moment toegankelijk voor vrachtverkeer. De herinrichting van dit kruispunt wordt namelijk gefaseerd aangepakt.

De bus blijft rijden

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn verplaatst tijdelijk enkele haltes. De dienstverlening blijft wel behouden, maar u stapt tijdelijk elders op en af.

  • De halte 'Wijnegem Hoogmolen Kruispunt' langs de noordzijde van de Merksemsebaan wordt tijdelijk een 150-tal meter oostwaarts opgeschoven (richting Venhof), vlak voor de iname van de rijstrook richting Antwerpen.  

Meer informatie vindt u op www.delijn.be.

Komst nieuwe Hoogmolenbrug vraagt om aanpassing verkeersinfrastructuur

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde schuift de Deurnesteenweg zo’n 200m op in de richting van Deurne om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen.

 

Boven: herinrichting kruispunt Merksemsebaan (N120) met Deurnesteenweg in afwachting van nieuwe Hoogmolenbrug.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met Bijkhoevelaan.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met verlegde Deurnesteenweg en aansluiting nieuwe Hoogmolenbrug.

Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik

Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht. Hier blijven wel enkele verkeersbewegingen mogelijk, namelijk rechts-in en rechts-uit aan de noordzijde en rechtsaf aan de zuidzijde.

Stijgend belang Albertkanaal vraagt om capaciteitsverhogende oplossing

Deze werkzaamheden kaderen binnen de later geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug.

Concreet komt ruim 200 meter in de richting van Deurne een nieuwe Hoogmolenbrug met een vrije doorvaarhoogte van 9,10m. Hierdoor zullen in de toekomst schepen met tot wel 4 lagen containers onder de brug door kunnen varen. Naast de binnenvaart hebben ook weggebruikers baat bij dit project. Automobilisten genieten na afloop van de werken van een nieuwe verbinding met de Merksemsebaan en de Metropoolstraat. Fietsers krijgen een hoogwaardige verbinding tussen beide oevers met een doortrekking van het fietspad tot de schoolomgeving van Schoten.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over het verloop van dit project (herinrichting Merksemsebaan - Deurnesteenweg). Geïnteresseerd? Schrijf u dan vlug in via het icoontje met de envelop rechtsbovenaan deze pagina.

Project Hoogmolenbrug

De bovenvermelde herinrichtingswerken kaderen binnen het project Hoogmolenbrug van De Vlaamse Waterweg nv. Voor meer informatie over de werkzaamheden met betrekking tot de Hoogmolenbrug surft u naar www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).