Herinrichting Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Weg
Datum nutswerken vanaf 27 januari 2020, hoofdwerken vanaf juni 2020 tot september 2021

​Update 18-03-2020: De werken aan het kruispunt Merksemsebaan x Deurnesteenweg liggen omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tot nader order stil. Zodra bekend is wanneer de werken hervat kunnen worden, zullen we dit communiceren via onze nieuwsbrief en via deze webpagina.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. De grondige heraanleg start in juni 2020. Ter voorbereiding van deze werken beginnen de nutsmaatschappijen op 27 januari 2020 met het verplaatsen van hun kabels en leidingen.    

Om hinder op de as Deurne-Wijnegem tijdens de realisatie van de Oosterweelverbinding te vermijden, starten de werken aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg begin 2020 al op. In juni, na afloop van de nutswerken, start het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

Van 1 t.e.m. 21 maart: Deurnesteenweg (kant Deurne) volledig onderbroken, ook oversteek richting Schoten niet mogelijk

De nutswerken aan de zuidzijde van de Merksemsebaan, ter hoogte van de Deurnesteenweg, ondervinden moeilijkheden door overvloedig grondwater. Omdat het water wegpompen geen effectieve optie is, moet de aannemer de sleuven en putten verstevigen met damplanken. De werfzone breidt daarom uit, wat de mogelijkheden voor verkeer op het kruispunt vanaf zondagnamiddag 1 maart extra beperkt.

Door de uitgebreide werfzone gaan zowel de bypass naar de Deurnesteenweg (kant Deurne) als de oversteek naar Deurnesteenweg (kant Hoogmolenbrug) voor autoverkeer vanuit Antwerpen dicht vanaf zondagnamiddag 1 maart. Dit blijft zo tot zaterdag 21 maart. 

Voor doorgaand autoverkeer op de Merksemsebaan blijft de situatie zoals ze is. Er is in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Voor verkeer van en naar de Deurnesteenweg wijzigt er wel één en ander. Afhankelijk van je bestemming volg je een omleiding of rijd je via een keerlus.

Gemotoriseerd verkeer van en naar Deurne

De bypass richting Deurne voor verkeer vanuit Antwerpen is vanaf zondag 1 maart afgesloten. Daardoor is de Deurnesteenweg aan deze zijde van de Merksemsebaan volledig onderbroken.

 • Vanaf de Merksemsebaan volgt gemotoriseerd verkeer richting Deurnesteenweg (kant Deurne) een omleiding via de Bisschoppenhoflaan, Lakborslei, Confortalei, Ter Heydelaan en E. Fahylaan.
 • Via deze omleiding zullen de handelaars op de Deurnesteenweg (zijde Deurne) ook te bereiken zijn.
 • Verkeer vanuit Deurne naar de Merksemsebaan volgt dezelfde omleiding, in omgekeerde richting.

Bovenstaande omleidingskaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Gemotoriseerd verkeer van en naar Schoten

Oversteekbewegingen op het kruispunt Merksemsebaan-Deurnesteenweg zijn niet mogelijk omdat de middenberm dicht gaat. Twee keerlussen op de Merksemsebaan, ter hoogte van firma Colas en iets voorbij de Bijkhoevelaan, zorgen voor meer mogelijkheden.

 • Komend van Antwerpen is de oversteek naar de Hoogmolenbrug en Schoten niet mogelijk. Dit verkeer rijdt het kruispunt voorbij, keert verderop via de aangegeven keerlus en kan vervolgens afslaan richting Hoogmolenbrug en Schoten.
 • Verkeer komend van de Hoogmolenbrug en Schoten kan op de Merksemsebaan enkel rechts afslaan. Verkeer richting Wijnegem neemt een keerlus aan firma Colas, om vervolgens de weg via de Merksemsebaan te vervolgen.

Een bijkomende omleiding leidt gemotoriseerd verkeer van centrum Schoten naar Wijnegem via de Hoogmolendijk, Albertkanaalbaan en Brug van Wijnegem.

Bovenstaand plan kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fietsers steken over aan Bijkhoevelaan

Omdat de fietsoversteken op de Merksemsebaan ter hoogte van de Deurnesteenweg onderbroken zijn, steken fietsers de Merksemsebaan over aan de Bijkhoevelaan via een lichtengeregelde oversteek


Fasering nutswerken: januari - juni 2020

De voorbereidende nutswerken zijn ingrijpend en vertalen zich meteen in verkeershinder.

Tijdens fase 1 (afgerond) werkt de aannemer van de nutsmaatschappijen aan de noordzijde van de Merksemsebaan, tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. 

Tijdens fase 2 (februari - maart) realiseert de aannemer verschillende doorsteken dwars onder de Merksemsebaan door. De werfzone verschuift op regelmatige basis, en verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) verloopt over een beperkt aantal rijstroken.

Tijdens fase 3 (maart - april) wordt er aan de buitenzijde van de rijbaan gewerkt (zuidzijde Merksemsebaan), vanaf de grens met de stad Antwerpen tot net voorbij de Bijkhoevelaan. De aannemer neemt voor de aanleg van de nutsleidingen tijdens fase 3 de rechterrijstrook in. Voor autoverkeer is de linkse rijstrook beschikbaar en voetgangers en fietsers passeren de werken veilig over een tijdelijke fiets- en voetgangersstrook. De Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan blijven bereikbaar.

Na fase 3 volgen nog tot eind mei diverse plaatselijke ingrepen met lokale hinder.


Fasering hoofdwerken (vanaf juni 2020)

Gefaseerde aanpak houdt verkeer gaande

Zodra de nutswerken klaar zijn (juni 2020), start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens (Wijnegem-Antwerpen) tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Deze werken kennen drie grote fasen en duren tot september 2021.

Dankzij een gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk. Wel wordt het tijdens fase 1 en 2 herleid naar één rijstrook in elke richting.

Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

 • juni 2020 – december 2020
 • verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde

Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

 • december 2020 – juni 2021
 • verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde

Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten

 • juni 2021 – augustus 2021
 • beperkte verkeershinder

Bedrijven en handelszaken zijn bereikbaar

Tijdens de werken, blijven de omliggende bedrijven in de buurt bereikbaar. Ook de bedrijvenzone Bijkhoevelaan houden we op elk moment toegankelijk voor vrachtverkeer. De herinrichting van dit kruispunt wordt namelijk gefaseerd aangepakt.

De bus blijft rijden

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn verplaatst tijdelijk enkele haltes. De dienstverlening blijft wel behouden, maar u stapt tijdelijk elders op en af.

 • De halte 'Wijnegem Hoogmolen Kruispunt' langs de noordzijde van de Merksemsebaan wordt tijdelijk een 150-tal meter oostwaarts opgeschoven (richting Venhof), vlak voor de iname van de rijstrook richting Antwerpen.  

Meer informatie vindt u op www.delijn.be.


Komst nieuwe Hoogmolenbrug vraagt om aanpassing verkeersinfrastructuur

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde schuift de Deurnesteenweg zo’n 200m op in de richting van Deurne om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen.

 

Boven: herinrichting kruispunt Merksemsebaan (N120) met Deurnesteenweg in afwachting van nieuwe Hoogmolenbrug.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met Bijkhoevelaan.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met verlegde Deurnesteenweg en aansluiting nieuwe Hoogmolenbrug.

Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik

Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht. Hier blijven wel enkele verkeersbewegingen mogelijk, namelijk rechts-in en rechts-uit aan de noordzijde en rechtsaf aan de zuidzijde.

Stijgend belang Albertkanaal vraagt om capaciteitsverhogende oplossing

Deze werkzaamheden kaderen binnen de later geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug.

Concreet komt ruim 200 meter in de richting van Deurne een nieuwe Hoogmolenbrug met een vrije doorvaarhoogte van 9,10m. Hierdoor zullen in de toekomst schepen met tot wel 4 lagen containers onder de brug door kunnen varen. Naast de binnenvaart hebben ook weggebruikers baat bij dit project. Automobilisten genieten na afloop van de werken van een nieuwe verbinding met de Merksemsebaan en de Metropoolstraat. Fietsers krijgen een hoogwaardige verbinding tussen beide oevers met een doortrekking van het fietspad tot de schoolomgeving van Schoten.


Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over het verloop van dit project (herinrichting Merksemsebaan - Deurnesteenweg). Geïnteresseerd? Schrijf u dan vlug in via het icoontje met de envelop rechtsbovenaan deze pagina.

Project Hoogmolenbrug

De bovenvermelde herinrichtingswerken kaderen binnen het project Hoogmolenbrug van De Vlaamse Waterweg nv. Voor meer informatie over de werkzaamheden met betrekking tot de Hoogmolenbrug surft u naar www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).