Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Merksemsebaan en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Herinrichting Merksemsebaan en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N120

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug.

Wat en waarom?

Nieuw kruispunt vormt aansluiting met Hoogmolenbrug

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. 

De aanleg van de nieuwe Hoogmolenbrug is een project van de Vlaamse Waterweg. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug. Meer info over dit project kan u terugvinden op www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug

Situering projectzone AWV en Vlaamse Waterweg

Timing en impact?

Hoofdwerken van augustus 2020 tot september 2021

De voorbereidende werken werden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. De nutsmaatschappijen verplaatsten hun kabels en leidingen aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg. In augustus 2020 startte het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

De herinrichting van de Merksemsebaan en de bouw van het nieuwe kruispunt van de Deurnesteenweg is een ingrijpende klus, die niet onopgemerkt zal blijven. Tijdens de volledige duur van de werken moet het verkeer over één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt. De meest actuele verkeershinder, samen met meer info over de gedetailleerde timing en fasering, kan u terugvinden via de rechterkolom.