Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelsesteenweg tussen E314 en Leuvense ring

Verbeteringen

Verbeteringen

Status

In Studie

Plaats

Weg

N26

Fiets- en voetgangerstunnels voor meer veiligheid 

In 2019 hakte Wegen en Verkeer samen met het stadsbestuur van Leuven en het gemeentebestuur van Herent belangrijke knopen door die de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers veiliger zullen maken en die ook de stiptheid van het openbaar vervoer (met een busbaan) zullen verbeteren. 

  • Er komt een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26). 
  • Fietsers en voetgangers zullen onder de op- en afritten (naar en vanuit Brussel) van de E314 door gaan via twee tunnels en boven de E314 komt een fiets- en voetgangersbrug
  • Ten noorden (“kant Herent”) van het op- en afrittencomplex, aan de Vlietstraat, komt er een fiets- en voetgangerstunnel. Ten zuiden ("kant Leuven") van het op- en afrittencomplex, aan Kareelveld, komt er ook een fiets- en voetgangerstunnel
  • De aansluitingen van de Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer.
  • Er komt een busbaan in de rijrichting van Herent, tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314.  

In 2020 werd beslist dat “Kareelveld-West” (kant rijrichting Leuven) de rechtstreekse verbinding met de Mechelsesteenweg zal behouden. Voetgangers, fietsers en automobilisten zullen daar vlot de Mechelsesteenweg in de rijrichting van Leuven kunnen blijven nemen. Om vanuit Kareelveld-West naar Herent te rijden, zullen automobilisten na de herinrichting moeten omrijden via de Wijnpersstraat en de Mechelsevest, of via de Brusselsesteenweg (N2). Voetgangers en fietsers zullen alle richtingen uit kunnen via het dubbelrichtingsfietspad aan de westkant. 

Aansluiting Oude Mechelsesteenweg schuift op richting Leuven

De huidige aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) op de Mechelsesteenweg (N26) bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Omdat zoveel kruispunten op korte afstand van elkaar voor heel wat verkeersproblemen zorgt, zal de Oude Mechelsesteenweg na de herinrichting centraler op de Mechelsesteenweg tussen de verbinding R23-E314 aansluiten. Met andere woorden: de aansluiting zal opschuiven naar het zuiden. Waar het kruispunt precies zal liggen, zal duidelijk worden zodra het definitieve ontwerp klaar is.

Veilig oversteken aan Mechelsepoort

De kruisingen van de op- en afritten van de Leuvense ring met de Mechelsesteenweg zullen na de herinrichting nog altijd gelijkgronds zijn. Fietsers en voetgangers zullen er wel veilig kunnen oversteken, dat wil zeggen: over beveiligde oversteekplaatsen. Wegen en Verkeer zal de kruispunten ook zo conflictvrij mogelijk maken.

Ontwerp aangepast: tunnel diagonaal onder Nieuwe Mechelsesteenweg  

Volgens het ontwerp dat voorgesteld werd op het informatiemoment van 30 mei 2022, zouden fietsers die vanuit de binnenstad komen, bijv. via de Lüdenscheidsingel,  Kareelveld rechts indraaien. Ze zouden de straat dan even moeten inrijden om vervolgens een keerbeweging te maken en de fietstunnel in te rijden. 

Na bijkomend onderzoek heeft Wegen en Verkeer in samenspraak met de stad Leuven beslist om de fietstunnel ter hoogte van Kareelveld te verschuiven. De tunnel zal volgens het aangepaste ontwerp diagonaal onder de Nieuwe Mechelsesteenweg lopen (zie het rechtse schema hieronder). 

Het voordeel van het aangepaste ontwerp is vooral dat de fietsers die vanuit de stadskern komen via de Mechelsesteenweg niet meer eerst Kareelveld rechts moeten indraaien, om dan een keerbeweging te maken om de tunnel in te fietsen. Nu zullen ze rechtdoor de tunnel kunnen inrijden

Zie hier het oorspronkelijke ontwerp (LINKS) met de fietstunnel loodrecht op de Nieuwe Mechelsesteenweg en het nieuwe ontwerp (RECHTS) met de fietstunnel diagonaal onder de Nieuwe Mechelsesteenweg: