Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N14

Veiliger kruispunt en vernieuwing gedeelte Liersesteenweg

Het kruispunt van de Liersesteenweg met de Albertstraat en Hogevelden is aan vernieuwing toe. Om de verkeersveiligheid te verhogen, in het bijzonder die van voetgangers en fietsers, komen er veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten aan alle zijden van het kruispunt. Momenteel is er slechts langs één kant een lichtengeregelde oversteekplaats voor voetgangers. De nieuwe lichtenregeling maken we ook volledig conflictvrij en we voorzien ‘vierkant groen’. Fietsers uit de verschillende richtingen krijgen dan tegelijk groen licht om over te steken.

Bijkomend vernieuwen we ook de Liersesteenweg in de directe omgeving van het kruispunt. De volledige projectzone situeert zich tussen huisnummers 150 en 231. In deze zone krijgt de weg nieuwe fietspaden en worden de bushaltes heraangelegd volgens de geldende richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid. Tot slot vergroenen we in grote mate de huidige parkeerstroken. Parkeren langs de Liersesteenweg wordt voortaan gefaciliteerd tot enkele zones.

Het kruispunt van de Liersesteenweg met Albertstraat/Hogevelden krijgt veilige oversteekplaatsen en wordt conflictvrij. Klik op de kaart om te vergroten.

De Liersesteenweg krijgt nieuwe fietspaden, nieuwe bushaltes en de parkeerstroken worden vergroend. Klik op de kaart om te vergroten.