Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Liersesteenweg ter hoogte van kruispunt met Albertstraat en Hogevelden

Herinrichting Liersesteenweg ter hoogte van kruispunt met Albertstraat en Hogevelden

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Weg

N14

Vanaf 1 augustus 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt van de Liersesteenweg (N14) met de Albertstraat en Hogevelden. Daarnaast wordt ook een gedeelte van de Liersesteenweg mee vernieuwd. In het voorjaar voerden enkele nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uit langs de Liersesteenweg. Tijdens de wegenwerken vanaf augustus wordt telkens een deel van de rijbaan ingenomen, maar verkeer op de Liersesteenweg blijft mogelijk in beide richtingen.

Wat en waarom?

Verhoging verkeersveiligheid op en rond kruispunt

We nemen met de herinrichting het kruispunt van de Liersesteenweg met de Albertstraat en Hogevelden grondig onder handen. De N14 krijgt nieuwe fietspaden, de aannemer legt toegankelijke bushaltes aan en de verkeerslichtenregeling van het kruispunt wordt volledig vernieuwd. Deze werken moeten de verkeersveiligheid in de omgeving van het kruispunt verhogen, in het bijzonder die van fietsers en voetgangers. De volledige projectzone situeert zich tussen huisnummers 154 en 231.

Lees meer over de vernieuwing van het kruispunt en de Liersesteenweg op de subpagina 'toekomstbeeld'.

Meer investeren in fietspaden en toegankelijke bushaltes

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert steeds meer in fietsinfrastructuur en toegankelijke bushaltes. Dankzij het Vlaamse relanceplan worden extra middelen vrijgemaakt voor fietspaden langs gewestwegen. Zo krijgt het fietsnetwerk in Vlaanderen meer vorm en wordt fietsen veiliger en comfortabeler, zodat morgen nog meer mensen de fiets nemen. Door bushaltes toegankelijk en comfortabeler te maken, wordt de bus interessant als alternatief voor de wagen.

Timing en impact?

Vier maanden werken vanaf 1 augustus

De werken starten op dinsdag 1 augustus en zullen ongeveer vier maanden duren, tot begin december. De aannemer werkt in twee fases. Eerst werkt hij op de Liersesteenweg langs de kant richting Mechelen. In de eerste helft van oktober begint fase twee en schuiven de werken op naar de andere zijde van de Liersesteenweg, richting Duffel. Na deze twee fases moeten we de finale toplaag asfalt nog plaatsen en sluiten we de Liersesteenweg volledig af. 

Lees meer over de verkeershinder tijdens de werken onder 'actuele hinder'.