Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Koolmijnlaan, Beverlosesteenweg, Leysestraat

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

N72

Voorbereidende werken vanaf najaar 2020

Eind oktober 2020 starten de eerste voorbereidende werken in de projectzone. Het gaat enerzijds om de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen en anderzijds om de sloop van twee leegstaande panden op de hoek met de Leysestraat. De nutswerken worden gefaseerd uitgevoerd tot het voorjaar van 2021. De sloopwerken duren ongeveer een drietal weken

Herinrichting kruispunt

Daarna kunnen de riolerings- en wegenwerken starten in het voorjaar 2021. De exacte planning is afhankelijk van de procedure van de omgevingsvergunning én wordt bovendien afgestemd op de werken aan de kanaalbruggen van Tervant en Beringen door De Vlaamse Waterweg nv. Naar verwachting is de herinrichting klaar in het najaar van 2021.

De werken gebeuren in twee grote fases, vermoedelijk vanaf het voorjaar 2021:

N72 Koolmijnlaan: fasering

Fase 1

De oostelijke zijde van het kruispunt is als eerste aan de beurt. Tijdens deze fase van de werken is de Leysestraat volledig onderbroken ter hoogte van de werfzone.  Deze fase neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

  • Doorgaand autoverkeer op de Koolmijnlaan kan de werken voorbijrijden in de richting van Beverlo. Autoverkeer richting Beringen volgt een omleiding.
  • Lokaal verkeer van en naar de Leysestraat volgt een omleiding via de achterliggende straten.
  • De Beverlosesteenweg blijft bereikbaar voor lokaal verkeer vanaf de Koolmijnlaan (komend van Beringen). De zijstraat verlaten richting Beverlo blijft ook mogelijk.
  • Doorgaand fietsverkeer op de Koolmijnlaan volgt een omleiding.

Fase 2

Daarna volgt de westzijde van het kruispunt. In deze fase is de Beverlosesteenweg volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Deze fase neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

  • Doorgaand autoverkeer op de Koolmijnlaan kan de werken voorbijrijden in de richting van Beverlo. Autoverkeer richting Beringen volgt een omleiding.
  • Lokaal verkeer van en naar de Beverlosesteenweg volgt een omleiding via de achterliggende straten.
  • De Leysestraat blijft bereikbaar voor lokaal verkeer vanaf de Koolmijnlaan (komend van Beringen). De zijstraat verlaten richting Beverlo blijft ook mogelijk.
  • Doorgaand fietsverkeer op de Koolmijnlaan volgt een omleiding.