Herinrichting Koningin Astridlaan (N1) in Kontich

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in samenwerking met de gemeente Kontich en nutsmaatschappij Aquafin een grondige herinrichting van de Koningin Astridlaan (N1). Tussen de kruispunten met de Duffelsesteenweg en de Antwerpsesteenweg wordt de rijweg vernieuwd, worden er vrijliggende fietspaden aangelegd en komt er een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. De heraanleg start eind 2019 maar de eerste werken starten in het voorjaar van 2019 wanneer nutsmaatschappijen leidingen zullen verplaatsen en vernieuwen. 

Herinrichting Koningin Astridlaan

De Koningin Astridlaan (N1) in Kontich, een drukke gewestweg, is toe aan een grondige renovatie. Zo beschikt de weg nog niet over moderne fietsinfrastructuur in de vorm van veilige, vrijliggende fietspaden en is het wegdek volledig versleten. Aquafin zal van de geplande heraanleg ook gebruik maken om eerst een gescheiden riolerlingstelsel aan te leggen. Na de heraanleg zal de Koningin Astridlaan veiliger en comfortabeler zijn voor alle weggebruikers. 

De Koning Astridlaan wordt volledig vernieuwd vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Deze kruispunten worden ook mee vernieuwd. 

Het rood omlijnde traject toont de projectzone waarbinnen de N1 wordt aangepakt. 

Timing van het project

Vooraleer de werken kunnen aanvatten moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. Als administratief alles vlot verloopt, kunnen de nutswerken volgens de huidige planning beginnen in het voorjaar van 2019. De eigenlijke werken zullen ten vroegste van start gaan tegen eind 2019.

Huidige timing (onder voorbehoud van wijzigingen):​

  • najaar 2018: aanbesteding project
  • voorjaar 2019: start voorbereidende nutswerken
  • ten vroegste eind 2019: start eigenlijke werken voor herinrichting

Wat gebeurt er?

Veilig fietsen

Het nieuwe ontwerp maakt van veilig fietsen een speerpunt. Doordat de fietspaden op ruime afstand van de rijbaan liggen en voldoende breed zijn, genieten fietsers van meer comfort. De kruispunten met verkeerslichten krijgen veilige fietsoversteken en brede wachtzones zodat stilstaand en doorgaand fietsverkeer elkaar niet hinderen.

Groenberm als extra veiligheidsbuffer

De open grachten en groene berm met bomen moeten er mee voor zorgen dat fietsers zich veilig en ongehinderd kunnen verplaatsen. De groenberm is dus niet alleen mooi, maar ook functioneel. Het is een natuurlijke buffer waarachter fietsers volledig afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. De open grachten leiden fietsers bovendien naar de oversteekplaatsen en verhinderen dat ze zomaar overal de straat kunnen oversteken.

Gescheiden riolering en bufferbekken

Vandaag is er in dit deel van de gewestweg geen riolering aanwezig. De woningen lozen hun afvalwater in de baangrachten, waardoor geurhinder ontstaat en het oppervlaktewater ernstig is verontreinigd. We voorzien daarom een moderne riolering. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie in Hove. Het grachtenstelsel zorgt voor de aparte opvang en buffering van regenwater. We voorzien daarnaast een natuurlijk bufferbekken (doorstroommoeras) voor regenwater om wateroverlast bij hevige en langdurige neerslag te voorkomen.
Ook in de Nachtegaalstraat, Doopput, ‘s Herenlei en de zijstraat Koningin Astridlaan nr. 60-68 wordt er een gescheiden riolering aangelegd.

Vlotter verkeer

Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar op de Koningin Astridlaan. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een brede en verhoogde middenberm. Daardoor lijken de rijstroken smaller en zullen automobilisten hun snelheid minderen, zonder de doorstroming op de Koningin Astridlaan te beperken. Aan de kruispunten, waar het fiets- en autoverkeer de weg moet kunnen dwarsen, leggen we de middenberm uiteraard wel op gelijke hoogte met de rijweg.

Infomarkt over herinrichting Koningin Astridlaan

Voordat de heraanleg van de Astridlaan kan starten, moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. De eerstvolgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning voor dit project en het daaraan gekoppelde openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen gedurende dertig dagen de ontwerpplannen komen inkijken en eventuele bemerkingen of bezwaren indienen.

Om bewoners goed te informeren, zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kontich een infomarkt voor alle bewoners organiseren waarop we het project en de plannen worden toelichten. De infomarkt vindt plaats op woensdag 17 oktober in zaal het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 Kontich, vanaf 18u tot 21u.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Koningin Astridlaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie vind je ook altijd online op deze webpagina.