Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Wiedauwkaai: Naar een veiligere en vlottere verbindingsweg

Heraanleg Wiedauwkaai: Naar een veiligere en vlottere verbindingsweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N458

De Wiedauwkaai is een belangrijke en drukke verbindingsweg tussen het Gentse stadscentrum, Wondelgem, Evergem en de Gentse kanaalzone. In de regio is heel wat bedrijvigheid, onder andere door de vele bedrijven en groengebied de Wondelgemse Meersen. Bovendien komt hier in de toekomst een groot nieuw bus- en tramdepot van De Lijn, Wissenhage.

Om de Wiedauwkaai veiliger, comfortabeler en vlotter bereikbaar te maken voor alle weggebruikers, slaan het Agentschap Wegen en Verkeer, Farys, Stad Gent en De Lijn de handen in elkaar. De Wiedauwkaai krijgt een stevige facelift, over een traject dat loopt van aan de spoorwegovergang Voorhavenbrug tot aan de Nieuwe Vaart.

Wat en waarom?

Wat houden de werken in?  

De Wiedauwkaai is vandaag niet de meest veilige of comfortabele weg. De fietspaden zijn smal en liggen vlak naast de drukke weg. Vrachtwagens en auto’s maken er soms gevaarlijke afslaande manoeuvres. De vele in- en uitritten van bedrijven zorgen voor onveilige situaties omdat verschillende weggebruikers er elkaar moeten kruisen. Op spitsuren is er vaak traag rijdend verkeer. En ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer – van en naar het centrum – kan beter.

Wat gaan we doen?

We maken van de Wiedauwkaai een veilige weg voor alle weggebruikers en zorgen tegelijk voor een betere ontsluiting van de bedrijven en industrie. Dat doen we door  de aanleg van bredere en vrijliggende fietspaden en voetpaden en een herinrichting van het kruispunt Wiedauwkaai - Nieuwevaart. Stadinwaarts komt er een aparte busbaan.

N458 Wiedauwkaai - ontwerpplan 1

Lees meer over hoe de vernieuwde Wiedauwkaai er zal uitzien onder 'Toekomstbeeld'.

Timing en impact?

Timing

De werken zullen tegen de paasvakantie 2023 starten. Dit is afgestemd met de andere lopende en geplande werken in de omgeving (Verapazbrug, Dampoort, Meulestedebrug, ...).