Heraanleg van Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken begin juni, hoofdwerken vanaf najaar 2019

Wat?

De Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren wordt volledig heringericht, inclusief fietspaden en riolering. De werfzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex Melsele (nr. 9) van de E34 en de Kapelwegel.

Wanneer?

De nutswerken gaan van start begin juni 2019. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten in het najaar van 2019.

Verkeershinder?

De werken zullen een grote impact hebben op het verkeer, aangezien de de weg volledig afgesloten zal zijn voor gemotoriseerd verkeer. 

Meer info

De gemeente Beveren is trekker voor dit project. Voor meer info surf naar www.beveren.be. U kunt zich op de webpagina ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over deze werken.