Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018 - 2020

Update 14-10-20: De werken aan de Liersebaan in de richting van Lier, tussen de brug over de snelweg en de brug over het kanaal, liggen sinds het bouwverlof stil. Dat komt door onstabiele grondlagen die de bouw van de keermuur voor het nieuwe fietspad richting jaagpad bemoeilijkt. Momenteel voeren we bijkomend grondonderzoek uit. Begin november verwachten we een nieuwe, aangepaste planning te kunnen communiceren. De aannemer werkt wel volop verder aan de autotunnel onder de toekomstige op- en afrit van de E313 richting Antwerpen. Mits gunstige werf- en weersomstandigheden zou die tunnel half november klaar moeten zijn. Meer info in de nieuwsbrief van 14 oktober (zie rechterkolom onder 'documenten').

In september 2018 is De Vlaamse Waterweg nv op de Liersebaan (N14) begonnen aan de werken voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal. Aansluitend is het Agentschap Wegen en Verkeer in november 2018 gestart de met de heraanleg van de Liersebaan in Zandhoven en Ranst. Tussen het kruispunt met de Kerkstraat in Zandhoven (waar het vorige deel van de heraanleg eindigde) en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst wordt de weg volledig vernieuwd en wordt er een carpoolparking aangelegd ter hoogte van het op- afrittencomplex Massenhoven. De heraanleg gebeurt in samenwerking met Aquafin, Pidpa, Eandis, De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Zandhoven. 

Bereikbaarheid Zagerijstraat en op- en afritten

Intussen is ook de bouw van een tunnel onder de op- en afrit van de E313 richting Antwerpen gestart. Om deze tunnel te kunnen bouwen, moeten we de bestaande op- en afrit opbreken. Het verkeer van en naar de snelweg rijdt tijdens deze werken over tijdelijke rijstroken op het terrein van de nieuwe carpoolparking.

 • Zagerijstraat: vanaf 10 juli is de Zagerijstraat weer vanuit de twee kanten bereikbaar voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers die in de Zagerijstraat moeten zijn, kunnen daar enkel vanaf de kant van Lier geraken. Fietsers die vanuit Zandhoven komen, moeten de omleiding over de brug van Viersel volgen om vanaf de Herentalsebaan naar de Zagerijstraat te rijden.
 • Ook de op- en afritten zijn vanaf 10 juli weer vanuit de beide richtingen bereikbaar.
 • Alternatieve route: wie de werfzone wilt vermijden, kan ook gebruik maken van de op- en afrit 20 Herentals-West (van Hasselt naar Lier) of de op- en afrit 19 van de E34 in Oelegem (van Lier naar Antwerpen of van Antwerpen naar Zandhoven/Zoersel).

Bovenstaande afbeelding kunt u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Overzicht algemene planning

Opgelet: omwille van onvoorziene omstandigheden lopen de werken aan de N14 Liersebaan en de brug over het Albertkanaal vertraging op. Wij hopen begin november de planning te kunnen actualiseren. Dan wordt ook onderstaand tijdsschema aangepast.

Schematische weergave van de nieuwe planning (te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'). 

Aanduiding van de verschillende fases op kaart (te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.) 

Algemene verkeerssituatie

Versmalde rijstroken op de Liersebaan (N14)

De werken van AWV met hinder starten vanaf 19 november 2018 wanneer de Liersebaan wordt aangepakt. Tijdens het grootste deel van de werken zal er in elke richting één versmalde rijstrook beschikbaar zijn. Op twee momenten kan dit echter niet:

 • Op de brug over de E313 is de ruimte beperkt. Wanneer we hier het wegdek vernieuwen (fase 7), zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer. Het verkeer van Zoersel richting Lier kan dan over de Liersebaan blijven rijden. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.
 • In de zomer van 2020, wanneer de nieuwe brug naar zijn definitieve positie wordt verplaatst (fase 6), zal de Liersebaan gedurende 2 maanden volledig afgesloten zijn. Het verkeer volgt in beide richtingen de omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.

Op- en afritten E313 maximaal bereikbaar

Ook de op- en afritten van de E313 blijven bijna altijd bereikbaar. De op- en afrit richting Hasselt zal enkel tijdens fase 2 (afgerond) én in fase 5 niet bereikbaar zijn. Voor de op- en afrit richting Antwerpen leggen we bij het begin van het project tijdelijke rijstroken aan naast de bestaande op- en afrit (fase 1). Daardoor zijn deze altijd bereikbaar, behalve tijdens de zomer van 2020 (fase 6).

Zagerijstraat en Kanaalstraat toegankelijk

De Zagerijstraat en de Kanaalstraat blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar. De zijstraten Vilderhaag en Venstraat worden wel afgesloten en dit al bij het begin van de werken. Deze straten blijven ook in de toekomstige situatie afgesloten van de Liersebaan.

Omleiding voor fietsers via brug Viersel

Fietsers volgen een omleiding over de brug van Viersel. Deze omleiding zal tijdens de volledige duur van de werken gelden. De fietsomleiding is noodzakelijk omdat een veilige doorgang voor fietsers over de zeer beperkte ruimte langs de werfzone niet kan gegarandeerd worden.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 


Welke werken zijn gepland?

Met een volledige herinrichting van de weg wil het agentschap de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de N14 aanzienlijk verbeteren. Dit met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Sommige kruispunten zijn immers onoverzichtelijk en onveilig. De geplande werken moeten de gewestweg veiliger maken en de verkeersdoorstroming bevorderen.

De heraanleg omvat de volgende werken:

 • aanleg veilige en comfortabele fietspaden
 • structurele vernieuwing van de weg, berm en grachten
 • herinrichting kruispunten
 • nieuwe riolering
 • nieuwe verlichting
 • aanpassen en vernieuwen nutsleidingen
 • nieuwe carpoolparking
 • verhogen van brug over Albertkanaal

Hoe ziet de nieuwe N14 eruit?

Standaard wegopbouw voor fase 3A en fase 3B

Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden in asfalt aangelegd. 

Ontwerpplannen fase 3A in detail

In fase 3A wordt de N14 vernieuwd vanaf de Kerkstraat tot en met het kruispunt van de Kanaalstraat (ter hoogte van het Shell-tankstation). 

Kruispunten met Vaartstraat en Kanaalstraat

Voor de verkeersdoorstroming zijn de kruispunten van het grootste belang. Nu vormen zij bottlenecks. Door de herinrichting van kruispunten zal de doorstroming verbeteren. Zo komt er aan het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een rotonde met 2 rijstroken. Voor fietsers komende vanuit de Vaartstraat is er een fietsgeleiding voorzien dat aansluit op het fietspad richting Zandhoven of de oversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat. 

Aansluiting Kerkstraat op N14

De plannen zijn de meeste Zandhovenaars niet onbekend. Ze zijn immers al een eerste keer voorgelegd tijdens een infosessie in2016. Sindsdien en onder invloed van de reacties toen zijn de plannen wel op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toegang tot de Kerkstraat. In de initiële plannen werd deze zijtak van de N14 afgesloten. Dat is niet langer het geval. De Kerkstraat blijft open in twee richtingen. Dit is een tijdelijke maatregel noodzakelijk voor de ontsluiting van het achtergelegen bedrijf in bouwmaterialen. Andere wijzigingen betreffen zeer kleine aanpassingen van het ontwerp op individueel niveau: bijvoorbeeld een bushalte die een meter opschuift, een inname die lichtjes aangepast wordt enzovoort. Voor de rest blijft het eerder voorgestelde ontwerp ongewijzigd.

Ook het kruispunt met de Kanaalstraat wordt volledig heringericht om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Brug over Albertkanaal

Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de N14 het Albertkanaal. De bestaande brug over het kanaal zal tijdens de werken vervangen worden door een nieuwe en hogere boogbrug. De vernieuwing van de brug zal uitgevoerd worden door De Vlaamse Waterweg nv. Deze kadert in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken.

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven, waarvan 1 rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en 1 komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over 1 doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)
 • In totaal worden 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd (29 met vrije doorvaarthoogte, 5 in uitvoering, 28 nog te verhogen)

Voor de heraanleg van de N14 van start gaat, zullen er al voorbereidende werken uitgevoerd worden aan de brughoofden van de brug.

Het bouwen van de nieuwe brug gebeurt in 4 verschillende fases:

 1. Bouwen tijdelijke funderingen en landhoofden; bouwen nieuwe brug op tijdelijke locatie aan de oostkant van de huidige brug; tijdelijke toegangswegen.
 2. Slopen bestaande brug, landhoofden en funderingen; bouwen nieuwe funderingen en landhoofden op definitieve locatie (= huidige locatie).
 3. Verplaatsen én verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve positie.
 4. Slopen van de tijdelijke toegangswegen, landhoofden en funderingen.

Carpoolparking

In de lus van het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313 zal AWV een gloednieuwe carpoolparking aanleggen. De carpoolparking met 148 plaatsen moet een oplossing bieden voor de nood aan parkeerruimte voor pendelaars ter hoogte van het complex en gebruikers van de diensten van het openbaar vervoer. Op deze nieuwe parking is ook gedacht aan een plek voor fietsen.

 • Voor auto's is de carpoolparking vanuit alle rijrichtingen bereikbaar via de keerbewegingen langs de brede middenberm op de N14.
 • Fietsers kunnen de carpoolparking bereiken vanaf het fietspad via een tunnel. Ook het jaagpad langs het Albertkanaal en De Venstraat zijn bereikbaar via de carpoolparking.
 • Pendelaars kunnen aan de parking ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De bussen hebben een halteplaats op de N14. Deze is vanaf de carpoolparking bereikbaar via een trap of via het hellende pad. Er zijn bushaltes voorzien ter hoogte van de carpoolparking op de N14 en aan de Kerkstraat. 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden over de heraanleg van de N14. Telkens als er nieuws te melden valt (bijvoorbeeld wanneer de werken starten of bij een fasewissel) ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie kan u ook steeds terugvinden op deze webpagina. 

Bereikbaarheidsadviseur

Zit u tijdens de werken aan de N14 met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 (tijdens kantooruren) of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.