Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N14
E313

Heraanleg N14 gaat verder

Deze werken kaderen binnen de volledige herinrichting van de N14 in Zandhoven en Ranst. 

 • Fase 1: N14 tussen het kruispunt met de Kruisdreef en de Goormanstraat in Zandhoven (uitgevoerd voor 2014)
 • Fase 2: N14 tussen Goormanstraat en Kerkstraat in Zandhoven (uitgevoerd 2014-2015)
 • Fase 3A: N14 vanaf de Kerkstraat tot aan het kruispunt met de Kanaalstraat (in uitvoering)
 • Fase 3B: N14 vanaf de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst (Uitvoering ten vroegste 2026)

Hoe ziet de nieuwe N14 eruit?

Standaard wegopbouw voor de Liersebaan

Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden in asfalt aangelegd.

N14 Zandhoven dwarsprofiel fase 3

Ontwerpplannen fase 3A in detail

In fase 3A wordt de N14 vernieuwd vanaf de Kerkstraat tot en met het kruispunt van de Kanaalstraat (ter hoogte van het Shell-tankstation). 

N14 Zandhoven overzichtsplan

Kruispunten met Vaartstraat 

Voor de verkeersdoorstroming zijn de kruispunten van het grootste belang. Nu vormen zij bottlenecks. Door de herinrichting van kruispunten zal de doorstroming verbeteren. Zo komt er aan het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een rotonde met twee rijstroken. Voor fietsers komende vanuit de Vaartstraat is er een fietsgeleiding voorzien dat aansluit op het fietspad richting Zandhoven of de oversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat

De plannen zijn de meeste Zandhovenaars niet onbekend. Ze zijn immers al een eerste keer voorgelegd tijdens een infosessie in2016. Sindsdien en onder invloed van de reacties toen zijn de plannen wel op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toegang tot de Kerkstraat. In de initiële plannen werd deze zijtak van de N14 afgesloten. Dat is niet langer het geval. De Kerkstraat blijft open in twee richtingen. Dit is een tijdelijke maatregel noodzakelijk voor de ontsluiting van het achtergelegen bedrijf in bouwmaterialen. Andere wijzigingen betreffen zeer kleine aanpassingen van het ontwerp op individueel niveau: bijvoorbeeld een bushalte die een meter opschuift, een inname die lichtjes aangepast wordt enzovoort. Voor de rest blijft het eerder voorgestelde ontwerp ongewijzigd.

N14 Zandhoven kruispunt Kerkstraat

Kruispunt met Kanaalstraat

Ook het kruispunt met de Kanaalstraat wordt volledig heringericht om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

N14 Zandhoven kruispunt Kanaalstraat

Vooruitblik Fase 3B: Liersebaan tussen Kanaalstraat en Nijlensesteenweg

De laatste fase van de heraanleg van de N14 is de Liersebaan vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst. Vooraleer deze fase van start kan gaan, moet eerst nog de grondverwervingsprocedure worden opgestart. Eigenaars van woningen of gronden langs de N14 die geheel of gedeeltelijk onteigend worden, zijn hierover reeds persoonlijk ingelicht. De individuele gesprekken zullen ten vroegste eind 2018 plaatsvinden. De wegenwerken starten ten vroegste in 2021.

Carpoolparking

In de lus van het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313 zal AWV een gloednieuwe carpoolparking aanleggen. De carpoolparking met 148 plaatsen moet een oplossing bieden voor de nood aan parkeerruimte voor pendelaars ter hoogte van het complex en gebruikers van de diensten van het openbaar vervoer. Op deze nieuwe parking is ook gedacht aan een plek voor fietsen.

 • Voor auto's is de carpoolparking vanuit alle rijrichtingen bereikbaar via de keerbewegingen langs de brede middenberm op de N14.
 • Fietsers kunnen de carpoolparking bereiken vanaf het fietspad via een tunnel. Ook het jaagpad langs het Albertkanaal en De Venstraat zijn bereikbaar via de carpoolparking.
 • Pendelaars kunnen aan de parking ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De bussen hebben een halteplaats op de N14. Deze is vanaf de carpoolparking bereikbaar via een trap of via het hellende pad. Er zijn bushaltes voorzien ter hoogte van de carpoolparking op de N14 en aan de Kerkstraat. 

 

N14 Zandhoven ontwerp carpoolparking

Brug over Albertkanaal

Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de N14 het Albertkanaal. De bestaande brug over het kanaal zal tijdens de werken vervangen worden door een nieuwe en hogere boogbrug. De vernieuwing van de brug zal uitgevoerd worden door De Vlaamse Waterweg nv. Deze kadert in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken. Tijdens dit project worden ook de nodige voorbereidingen getroffen om in de toekomst het kanaal te kunnen verbreden. De effectieve verbreding is niet inbegrepen in dit project.

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor twee rijstroken richting Zandhoven, waarvan één rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en één komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over één doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 1100 ton staal + 1900 ton gewapend beton (brugdek)
 • In totaal worden 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd (29 met vrije doorvaarthoogte, 5 in uitvoering, 28 nog te verhogen)
N14 Zandhoven ontwerp brug

Voor de heraanleg van de N14 van start gaat, zullen er al voorbereidende werken uitgevoerd worden aan de brughoofden van de brug.

Het bouwen van de nieuwe brug gebeurt in vier verschillende fases:

 1. Bouwen tijdelijke funderingen en landhoofden; bouwen nieuwe brug op tijdelijke locatie aan de oostkant van de huidige brug; tijdelijke toegangswegen.
 2. Slopen bestaande brug, landhoofden en funderingen; bouwen nieuwe funderingen en landhoofden op definitieve locatie (= huidige locatie).
 3. Verplaatsen én verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve positie.
 4. Slopen van de tijdelijke toegangswegen, landhoofden en funderingen.
N14 Zandhoven ontwerp brug Albertkanaal