Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Liersebaan in Zandhoven (deelfase 3B)

Heraanleg Liersebaan in Zandhoven (deelfase 3B)

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N14

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in 2018 met het derde deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst. Van najaar 2018 tot najaar 2021 werd het stuk N14 tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat (ter hoogte van het tankstation) vernieuwd (fase 3A). Daarbij inbegrepen zit ook het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313. De laatste fase van de N14 loopt vanaf het tankstation tot aan het kruispunt van de N14 met de Nijlensesteenweg (fase 3B). De uitvoering van deze laatste deelfase is nog niet voor meteen: eerst moeten nog de nodige gronden verworven worden en moet het rioleringsproject op de Massenhovensesteenweg (N116) in Ranst afgewerkt zijn. De werken zullen ten vroegste in 2026 starten.

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Ontwerp

De N14 krijgt zowel in fase 3A als 3B dezelfde inrichting. Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig vrijliggende fietspaden in asfalt aangelegd. 

N14 Liersebaan typedwarsprofiel fase 3B

Meer informatie
Alle informatie over de werken op de Liersebaan die momenteel in uitvoering zijn tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat vindt u hier.

Projectverloop

Grondverwervingen

Vooraleer fase 3B van start kan gaan, moeten eerste de nodige gronden verworven worden. Met een aantal eigenaars van woningen die volledig onteigend worden, is al een akkoord bereikt of zijn de gesprekken lopende. Zij kunnen voorlopig nog in hun woning blijven wonen.
Daarnaast moeten er ook een aantal gronden onteigend worden. De grondverweringsprocedure hiervoor moet nog worden opgestart. Daarvoor is eerst een ministrieel onteigeningsbesluit nodig. Alle eigenaars van woningen of gronden langs de N14 die geheel of gedeeltelijk onteigend worden, worden hierover persoonlijk ingelicht. 

De volgende stappen bij grondverwerving:

  • Goedkeuring onteigeningsplan d.m.v. een ministerieel besluit
  • Afdeling Vastgoedtransacties: schatting vergoeding per inneming
  • Start individuele besprekingen met eigenaars/gebruikers
  • Voorstel tot minnelijke schikking
  • Opmaak en betekening van de akte

Communicatieproces grondverwervingsprocedure

  • Bericht voor start gesprekken
  • Infomoment voor eigenaars/huurders van percelen die onteigend worden
  • iedere eigenaar krijgt individuele fiche van eigendom thuisgestuurd
  • Individueel gesprek om fiche/plan technisch te bespreken
  • financiële bespreking met eigenaars > huisbezoeken door een vertegenwoordiger van afdeling Vatsgoedtransacties

Blijf op de hoogte

Naast de communicatie in verband met de grondverwervingsprocedure zal er ook nog gecommuniceerd worden naar aanleiding van het openbaar onderzoek en zal er voor de start van de werken nog een infomoment plaatsvinden over de aanpak van de werken, de verkeershinder, de bereikbaarheid, ...

WERKEN IN DE BUURT

Omgeving in beweging

In de omgeving Ranst-Nijlen-Zandhoven staan heel wat projecten op het investeringsprogramma. Enkele projecten zijn al in uitvoering (oranje), voor anderen loopt de vergunningsprocedure (blauw) en sommige projecten liggen nog op de tekentafel (grijs). Bij de rioleringsprojecten moet bovendien een bepaalde volgorde aangehouden worden. Zo moeten de werken op de Massenhovensesteenweg (N116) in Ranst uitgevoerd zijn, vooraleer de werken op de N14 kunnen starten.
Op de kaart hieronder krijgt u een overzicht van de projecten waaraan we werken.