Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Kalvekeetdijk

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Weg

N49

19 oktober – 12 november: beperkte verkeershinder  

Van 19 oktober tot 15 november 2020 voert de aannemer voorbereidende werken uit op de Natiënlaan.  

Hinder: Een rijstrook ingenomen, verkeer op Natiënlaan steeds mogelijk 

De voorbereidende werken vinden grotendeels plaats in de middenberm of naast de rijweg. Ter hoogte van de plek waar de aannemer aan het werk is, wordt er door middel van mobiele signalisatie tijdelijk één rijstrook ingenomen. Zo kan de aannemer de werken op een veilige manier uitvoeren. Het verkeer kan altijd over de andere rijstrook blijven doorrijden.  

Aan de kant van de Natiënlaan, waar het verkeer vanuit Knokke-Heist richting het binnenland rijdt, krijgen twee stroken van de weg een nieuwe laag asfalt met het oog op het WK tijdrijden van 2021. De werken worden zo georganiseerd dat er ook hier maar een rijstrook moet worden ingenomen en het verkeer over de andere rijstrook kan doorrijden. 


 

13 november 2020 – zomer 2021: westelijke kant van kruispunt afgesloten 

De tijdelijke rotonde Kalvekeetdijk/Hazegrasstraat/Sluisstraat wordt opengesteld op vrijdag 13 november (indien de weersomstandigheden het toelaten).

Vanaf 13 november start de aannemer met de aanleg van de rotonde zelf. In een eerste fase, van midden november tot de zomer van 2021, wordt er gewerkt op de westelijke kant van het kruispunt. Hieronder vindt u een overzicht van alle hinder tijdens die fase. 

Hinder voor het autoverkeer 

  • Verkeer op Natiënlaan over één rijstrook in plaats van twee: ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk moet het verkeer over één versmalde rijstrook in beide richtingen. 

  • Westelijke kant kruispunt afgesloten: de westelijke kant van het kruispunt van de Kalvekeetdijk met de Natiënlaan wordt afgesloten tussen midden november en de zomer van 2021. Tussen dit gedeelte van de Kalvekeetdijk en de Natiënlaan wordt er in beide richtingen een omleidingsweg voorzien via de tijdelijke weg aan Knokke-Héliport en de Herenweg.  

  • Aangepaste verkeerssituatie aan oostelijke kant kruispunt: aan de oostelijke kant van het kruispunt met de Kalvekeetdijk wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast. Er wordt gewerkt met een rechts-in-rechts-uit principe. Dat betekent dat u komende vanuit de Kalvekeetdijk enkel rechts kan afslaan op de Natiënlaan, richting Knokke-Heist. Vervolgens kan u keren ter hoogte van de Korenbloemdreef om richting het binnenland te rijden.  

Hinder voor fietsers 

  • Omleiding via Kragendijk: voor fietsers wordt aan de oostelijke kant van het kruispunt een omleiding in beide richtingen voorzien via Kragendijk. Aan de westelijke kant van het kruispunt kan je als fietser gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad langs de tijdelijke weg aan de Knokke-Héliport. 

Hinder voor het busverkeer 

  • Buslijn 41 omgeleid: Er wordt een omleiding voorzien voor de bussen van lijn 41. Hoe deze omleiding juist zal lopen, wordt nog bepaald in samenspraak met De Lijn. Zodra er meer info is, vindt u die op www.delijn.be/omleidingen.

De verkeerssituatie in beeld
Verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers tijdens fase 1
Situatie voor fietsers
Fietsers N49 Knokke-Heist

Zomer 2021 – eind 2021: oostelijke kant van kruispunt afgesloten  

Vanaf de zomer van 2021 werkt de aannemer op de oostelijke kant van het kruispunt. Dan wordt die kant van het kruispunt afgesloten. Voor de start van die fase vindt u alle gedetailleerde informatie over de bijhorende verkeershinder op deze webpagina.