Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N49

Hinder tijdens fase 2 (juli 2021 - begin 2022)

Vanaf 2 juli 2021 start de aannemer met de aanleg van de oostelijke kant van de rotonde. 

Hinder voor het autoverkeer 

  • Verkeer op Natiënlaan over één rijstrook in plaats van twee: ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk moet het verkeer over één versmalde rijstrook in beide richtingen. Vanaf begin februari 2022 is er minder hinder voor het doorgaand verkeer, dan rijden de auto's opnieuw elk over hun eigen weghelft. 

  • Oostelijke kant kruispunt afgesloten: de oostelijke kant van het kruispunt van de Kalvekeetdijk met de Natiënlaan wordt afgesloten tussen de zomer van 2021 en begin 2022.  

  • Aangepaste verkeerssituatie aan westelijke kant kruispunt: aan de westelijke kant van het kruispunt met de Kalvekeetdijk (de kant van AZ Zeno) wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast. Er wordt gewerkt met een rechts-in-rechts-uit principe. Dat betekent dat u komende vanuit de Kalvekeetdijk enkel rechts kan afslaan op de Natiënlaan, richting A11. Vervolgens kan u keren aan de balkonrotonde van de A11.

Hinder voor fietsers 

  • Omleiding via Kragendijk: voor fietsers wordt aan de oostelijke kant van het kruispunt een omleiding in beide richtingen voorzien via Kragendijk. Aan de westelijke kant van het kruispunt kan je als fietser gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad langs de tijdelijke weg aan de Knokke-Héliport. 

Hinder voor het busverkeer 

  • Buslijn 41 omgeleid: Er wordt een omleiding voorzien voor de bussen van lijn 41. Meer informatie vindt u op www.delijn.be

Fase 2 Kalvekeetdijk N49

Deze situatie geldt vanaf begin juli 2021 tot het einde van de werken.

Bereikbaarheid woningen en handelszaken

  • Woningen en handelszaken ten noorden van het kruispunt (Natiënlaan tussen Kalvekeetdijk en Colruyt): v​​​​​anaf begin juli voorzien we een tijdelijke toegangsweg langs de werf waarlangs alle handelszaken en huizen bereikbaar zijn. Deze toegangsweg is bereikbaar via een doorsteek in de middenberm ter hoogte van de Action. U kan deze toegangsweg enkel in- en uitrijden en Knokke-Heist. Verkeer in de andere richting kan keren op het keerpunt aan de Korenbloemdreef of de rotonde van de A11.

  • Woningen en handelszaken ten zuiden van het kruispunt (Natiënlaan nr. 225 tot en met 251): De woningen blijven zo lang mogelijk bereikbaar via de Natiënlaan. Wanneer dit niet mogelijk is, kan u de werfzone inrijden komende van de A11 ter hoogte van het kruispunt met de Kragendijk. Uitrijden kan enkel via de doorsteek ter hoogte van Winsol. Hier kan u enkel richting Knokke-Heist rijden. Om richting A11 te rijden, keert u verderop.

  • In de Kalvekeetdijk (Kalvekeetdijk nr. 220/163 tot en met 210/143): vanf midden juni wordt het het oostelijk deel vande Kalvekeetdijk ingericht als een grote bouwput. Om de helling voor fietsers aan te leggen heeft de aannemer de volledige breedte van de rijweg nodig. De werfzone moet volledig worden afgesloten voor autoverkeer. Van begin juli tot het einde van de werken kunnen bewoners niet met de wagen tot aan hun woning geraken, dit kan enkel te voet.

Situatie in de Natiënlaan

Natiënlaan Kalvekeetdijk situatie bewoners fase 2

Situatie in de Kalvekeetdijk

Situatie Kalvekeetdijk Knokke-Heist N49

Deze situatie geldt vanaf midden juni tot het einde van de werken.