Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg kruispunt Kalvekeetdijk

Heraanleg kruispunt Kalvekeetdijk

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N49

Wat en waarom?

Kruispunt Kalvekeetdijk omgevormd tot rotonde

Het huidige lichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt omgevormd tot een tweestrooksrotonde met een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers en krijgt aansluitende dubbelrichtingsfietspaden. De riolering wordt binnen het volledige projectgebied aangepast en vernieuwd waar nodig. Waar dit nog niet het geval was wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Veiliger fietsverkeer aan drukke kruising

Met de herinrichting willen Wegen en Verkeer en de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor de zachte weggebruikers. De gewestweg N49 Natiënlaan is een drukke toegangsweg voor het gemotoriseerd verkeer maar ook een belangrijke fietsroute die de verschillende deelkernen van Knokke-Heist met elkaar verbindt. Fietsers gebruiken de N49 ook als verbinding van de deelkernen naar de sportsite, bedrijventerrein ’t Walletje, scholen, winkels en culturele centra. De gemeenteweg Kalvekeetdijk is een belangrijke recreatieve fietsroute. Met de aanleg van een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers en dubbelrichtingsfietspaden willen we de veiligheid op het kruispunt verhogen en de bereikbaarheid per fiets verbeteren.  

De rotonde is voorzien van twee rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers gaan onder de rotonde door via fietstunnels en luie trappen met fietsgoot.

N49 Kalvekeetdijk luchtfoto

De toekomstige rotonde aan de Kalvekeetdijk.

Timing en impact?

Start van werken in 2020

  • In 2019 en het voorjaar van 2020 vroeg Wegen en Verkeer de bemalingsvergunning aan. De nutsbedrijven hebben de voorbereidende werkzaamheden afgerond, waaronder het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen.  

  • Van 21 september tot eind oktober 2020 wordt er een tijdelijke rotonde aangelegd op het kruispunt van de Kalvekeetdijk/Hazegrasstraat/Sluisstraat. Met de aanleg van deze tijdelijke rotonde willen we dit kruispunt veiliger maken en zorgen voor een betere doorstroming wanneer er hinder zal zijn door de werken aan het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk. 

  • Vanaf 19 oktober 2020 start Wegen en Verkeer met de voorbereidende werken op de Natiënlaan (N49). 

  • Van 16 november tot eind 2021 vormt Wegen en Verkeer het huidige kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk om tot een tot een tweestrooksrotonde met een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers. Aansluitend op de rotonde voorzien we fiets- en voetpaden. Deze werken voeren we uit in twee fasen. 

Alle informatie over de timing en de verkeershinder van de werken leest u onder 'Timing en Fasering' en 'Actuele hinder'.