Halle: heraanleg fiets- en voetpaden en onderhoud wegdek op Nijvelsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2020

UPDATE 4/02/2020: Volgens de huidige planning starten de werken aan de Nijvelsesteenweg in de zomer van 2020, en niet in het voorjaar zoals eerst gecommuniceerd. Zodra we meer weten over de startdatum en hinder voor het verkeer, zullen we dit communiceren via deze webpagina en met brieven aan de omwonenden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert een structureel onderhoud uit van het wegdek en de fiets- en voetpaden op de Nijvelsesteenweg (N28), over een afstand van ongeveer 1,3 kilometer, tussen de ring rond Halle en het deel van de Nijvelsesteenweg dat werd vernieuwd in 2016 (tot aan de Maasdalweg). Bij dit structureel onderhoud worden de boordstenen opgebroken en heraangelegd. Daarnaast wordt het dubbelrichtingsfietspad heraangelegd in asfalt en het voetpad in betonstraatstenen. Ook het wegdek krijgt een grondig onderhoud: de huidige toplaag asfalt van het wegdek wordt weggefreesd en vervangen door een nieuwe laag asfalt. 

De werken worden uitgevoerd in de zomer van 2020 en zullen een kleine twee maanden in beslag nemen. Zodra er meer informatie beschikbaar is over een precieze startdatum en de exacte fasering van de werken, leest u daar meer over op deze webpagina.

Hinder tijdens werken

Om deze werken uit te voeren zal het verkeer in de richting van Halle worden omgeleid. Hoe die omleiding precies zal lopen, is vandaag nog niet bekend. Verkeer in de richting van Kasteelbrakel blijft wel steeds mogelijk.