Overslaan en naar de inhoud gaan

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N171

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Rupelregio beter ontsluiten

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio een betere toegang geven op het hogere wegennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dat gebeurt in drie grote fases, waarvan de eerste twee gerealiseerd zijn:

  • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
  • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden, de doortochten van Rumst en Aartselaar te ontlasten van doorgaand sluipverkeer, en zwaar verkeer in het bijzonder, maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werk van de derde fase:

  • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Wat en waarom?

De derde fase van het project moet vooral de omliggende straten en woonwijken ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonkernen bevorderen. Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het wegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de actieve weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, alsook de doorstroming voor het openbaar vervoer. Rond de nieuwe verbindingsweg leggen we ook een fiets- en voetgangersnetwerk aan om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiegebieden.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Meer weten over het project? Neem een kijkje onder de subpagina ‘projectverloop’.