Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw van een viaduct over de spoorlijn aan Haacht Station

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

,

Weg

A19
R8

Wat en waarom?

Studie naar viaduct over de spoorweg 

Wegen en Verkeer stelt in 2024 een studiebureau aan dat de bouw van een brug over de spoorweg aan Haacht Station zal onderzoeken. De bedoeling is dat de gebruikers van de Stationsstraat - inclusief de bussen van De Lijn - in de toekomst niet meer hoeven te wachten aan Haacht station als er een trein passeert. 

Het project omvat ook de herinrichting van de Stationsstraat, meerbepaald het stuk tussen het spoor en het kruispunt van de Wespelaarsebaan. Daar komen veilige fietspaden. Wegen en Verkeer laat ook onderzoeken hoe de toegangen van de brandweer en de brouwerij verbeterd kunnen worden.

 

Een overzicht van de drie projecten die Wegen en Verkeer plant voor de Stationsstraat / Provinciebaan:

Doelstellingen

 • een brug bouwen over de spoorweg, zodat voetgangers, fietsers en automobilisten niet meer hoeven te wachten aan de overweg
 • veilige fietsinfrastructuur 
 • veilige en vlotte toegangen voor de brandweer en de brouwerij

Context 

Vanaf 2020 werd de stationsomgeving van Haacht heringericht. Dit project is ondertussen afgerond. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ook plannen voor het stuk van de Stationsstraat / Provinciebaan tussen de rotonde van de Zoellaan en het station, en voor het stuk tussen de Oudestraat en de Wespelaarsebaan.

Waar staan we nu?

Samenwerken met gemeentebestuur, brandweer en brouwerij

Wegen en Verkeer stelt in 2024 een studiebureau aan dat de ontwerpstudie zal doen. De ontwerpers zullen voortwerken op het studiewerk dat de afgelopen jaren al gebeurd is. Er zal ook nauw samengewerkt worden met het gemeentebestuur van Haacht, met de brandweer en met de brouwerij.

 • Het studietraject loopt tussen het kruispunt Grote Steenweg met de Wespelaarsebaan en de Leibeek (Brandweer). Hoe lang de studie zal duren, is nog niet duidelijk. De fietsverbinding wordt nog herbekeken, in samenwerking met Infrabel, NMBS en Haacht.

   
 • De intentieverklaring voor de studie werd ondertekend door Boortmeerbeek, Haacht, De Lijn, NMBS, Infrabel en AWV, met als doel samen een oplossing te ontwikkelen. 

   
 • Een viaduct wordt overwogen omdat de overweg een aanzienlijk aantal uren per dag gesloten is, wat zorgt voor verkeershinder. Infrabel streeft ernaar om alle overwegen op termijn te vervangen door tunnels of bruggen, voor de veiligheid van iedereen in de buurt van de stationsomgeving.

   
 • De exacte locatie van het viaduct, inclusief begin- en eindpunt, is te vinden in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Voor meer informatie kunt u de details raadplegen op de website van Provincie Vlaams-Brabant: Provinciaal RUP Vlaams-Brabant.

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier