Overslaan en naar de inhoud gaan

Afgraven taluds en verharden voetpaden op Sint-Jansbergsteenweg

Afgraven taluds en verharden voetpaden op Sint-Jansbergsteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N253

De uitvoering van deze ingrepen zullen volgens de huidige planning in het najaar van 2020 starten. Aanvankelijk was meegedeeld dat deze werken zouden starten in 2019. Omwille van vertragingen met onteigeningsprocedures en de aanvraag van een omgevingsvergunning, werd de start van de werken opgeschoven naar eind 2020. Zodra er een precieze startdatum of meer nieuws bekend is over deze werken, kan u dat lezen op deze webpagina.

Wat en waarom?

Ingrepen op korte termijn

In afwachting van een grote herinrichting van de Sint-Jansbergsteenweg (lees daar hieronder meer over) plant Wegen en Verkeer nu al enkele ingrepen om de veiligheid voor de zachte weggebruiker te verhogen. Deze ingrepen zorgen er ook voor dat de toekomstige herinrichting van de volledige Sint-Jansbergsteenweg, tussen Bertem en Huldenberg, vlotter verloopt.

Langs de Sint-Jansbergsteenweg worden er op bepaalde plaatsen taluds afgegraven. Door het afgraven van die taluds kunnen voetgangers veiliger langs de Sint-Jansbergsteenweg wandelen. Daarnaast worden de voetpaden in bepaalde zones verhard aangelegd. Op sommige plekken komt er een dolomiete verharding, op andere plekken worden de voetpaden aangelegd in betonnen klinkers. Hieronder kan u bekijken waar het voetpad in dolomiet of in betonnen klinkers wordt aangelegd.

In studiefase: de volledige herinrichting (gevel-tot-gevel) van de Sint-Jansbergsteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om van de gewestweg N253 een veiligere verkeersas te maken voor de zachte weggebruiker. Dat project, dat momenteel in studiefase verkeert, voorziet de aanleg van verhoogde of - waar mogelijk, want de N253 is op veel plaatsen heel smal - vrijliggende fietspaden. Ten slotte zal er naast de Sint-Jansbergsteenweg ook een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd.

Wegen en Verkeer heeft de afgelopen jaren al onteigeningen uitgevoerd ter voorbereiding van de geplande, grote herinrichting. zodat er plaats vrijkomt voor fietspaden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geplande grote herinrichting.  

 

De zone waarin de werken worden uitgevoerd loopt van Huldenberg tot Korbeek-Dijle.

Timing en impact?

Start werken ten vroegste eind 2020

Volgens de huidige planning starten deze werken ten vroegste eind 2020. De precieze startdatum van deze werken is momenteel nog niet bekend. Zodra die datum bekend is, leest u dat op deze webpagina.