Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N12

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Verbetering fietsvoorzieningen dringt zich op

Agentschap Wegen en Verkeer investeert in de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Handelslei/Antwerpsesteenweg (N12) in Malle. De projectzone is ongeveer 4 km lang en loopt van het kruispunt met de Andreas Vesaliuslaan tot het kruispunt met de Brechtsesteenweg (N133).

De Antwerpsesteenweg is een drukke verkeersader waar heel wat doorgaand verkeer op rijdt en die dienst doet als route voor zwaar vervoer en uitzonderlijk transport. Tegelijk wordt deze weg in het fietsroutenetwerk Antwerpen gedefinieerd als een bovenlokale functionele fietsroute. Dit staat in schril contrast met de bestaande fietspadvoorzieningen. De huidige fietspaden zijn smalle stroken die op gelijke hoogte met de rijbaan lopen en niet gescheiden zijn van het autoverkeer. Bovendien zijn er niet voldoende veilige oversteekplaatsen aanwezig. Hierdoor is de huidige situatie voor de fietser verre van ideaal.

AWV zet met deze ingreep sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser en hoopt hiermee meer verplaatsingen met de fiets te stimuleren. 

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder Toekomstbeeld.

N12 situering fietspaden Antwerpsesteenweg Malle

Geen wijzigingen aan rijweg op korte termijn

In dit project voorzien we enkel de nieuwe fietspaden en veranderen we niets aan de rijweg. Omdat het wegdek in slechte staat is, werd er wel een structureel onderhoud uitgevoerd in de zomer van 2021.

Op lange termijn is er voorzien om een trambedding aan te leggen op de N12. In het Mobiliteitsplan Malle is namelijk een tramverbinding voorzien van Oostmalle tot Antwerpen. Het ontwerp van de fietspaden is hier al maximaal op afgestemd, zodat deze bij de aanleg van de trambedding niet opnieuw moeten opgebroken worden.

Projectverloop

Grondverwervingen lopende

Het studietraject voor de vernieuwing van de fietspaden loopt al enkele jaren. In verschillende stappen werden een startnota, projectnota en de ontwerpplannen opgemaakt.  In totaal zijn er 217 innemingen nodig om zo genoeg ruimte te voorzien voor de aanleg van de nieuwe fietspaden achter de grachten. Momenteel zijn de grondverwervingsgesprekken hiervoor lopende. Voor ongeveer 90 dossiers is er inmiddels een akkoord bereikt.

De grondverwervingen zijn een proces van lange adem en zullen daarom ook nog tot minstens 2024 duren. Pas wanneer alle grondverwervingen rond zijn, vragen we de omgevingsvergunning aan, starten we de aanbestedingsprocedure op en kunnen we de uitvoering van de werken inplannen.

communicatie

Blijf op de hoogte

Alle informatie en de laatste stand van zaken vindt u steeds terug op deze projectpagina.

Vanaf het moment dat we de omgevingsvergunning voor de fietspaden aanvragen zullen we de communicatie over het project activeren. Sowieso voorzien we een infomoment naar aanleiding van het openbaar onderzoek tijdens de vergunningsaanvraag en een tweede infomoment kort voor de start van de werken.