Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N12

Het project in een notendop

Verbetering fietsvoorzieningen dringt zich op

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Handelslei/Antwerpsesteenweg (N12) in Zoersel en Malle. De projectzone is ongeveer vier kilometer lang en loopt van het kruispunt met de Andreas Vesaliuslaan tot het kruispunt met de Brechtsesteenweg (N133).

De Antwerpsesteenweg is een drukke verkeersader waar heel wat doorgaand verkeer op rijdt en die dienst doet als route voor zwaar vervoer en uitzonderlijk transport. Tegelijk wordt deze weg in het fietsroutenetwerk Antwerpen gedefinieerd als een bovenlokale functionele fietsroute. Dat staat in schril contrast met de bestaande fietspadvoorzieningen. De huidige fietspaden zijn smalle stroken die op gelijke hoogte met de rijbaan lopen en niet gescheiden zijn van het autoverkeer. Bovendien zijn er niet voldoende veilige oversteekplaatsen aanwezig. Hierdoor is de huidige situatie voor de fietser verre van ideaal.

We zetten met deze ingreep sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser en hopen hiermee meer verplaatsingen met de fiets te stimuleren.

Lees alles over het nieuwe ontwerp onder 'Toekomstbeeld'.

N12 situering fietspaden Antwerpsesteenweg Malle

Aanpassingen op korte termijn

Om de staat van het wegdek te verbeteren, werd in de zomer van 2021 reeds een structureel onderhoud uitgevoerd. Dat bleek echter niet voldoende om de verkeersveiligheid optimaal te waarborgen. Daarom voeren we ten vroegste vanaf de zomer van 2024 enkele aanpassingen uit aan het wegbeeld. We zorgen voor een fietspad in asfalt in plaats van in beton en passen de belijning op de rijbaan aan. De middenstrook verdwijnt en maakt plaats voor een rijweg met één rijvak per richting. Op de vrijgekomen ruimte leggen we een veiligheidszone aan die de actieve weggebruikers scheidt van het gemotoriseerd verkeer. Met deze aanpassingen kan het snelheidsregime van 70 kilometer per uur behouden blijven. Deze ingrepen zullen slechts een beperkte impact hebben op de doorstroming op de N12 en zetten de veiligheid van de fietser voorop.

De aanpassingen die we nu doorvoeren, zijn slechts een tussentijdse oplossing in afwachting van de volledige herinrichting. Uiteraard doen we dit wel met het oog op de volledige herinrichting en de aanpassingen aan de rijbaan blijven bestaan in het definitieve ontwerp.

Veilige ontsluiting voor Huize Walden

In een zijstraat van de projectzone bevindt zich zorgorganisatie Huize Walden waar heel wat minder mobiele personen verblijven, onder andere rolstoelgebruikers. Om hen van een veilige ontsluiting op de N12 te voorzien, zorgen we in samenwerking met de gemeente Malle voor een oversteekplaats aan het kruispunt met de Sint-Pauluslaan. Daarnaast maken we bushaltes ‘Dennenlaan’ toegankelijk en voorzien we ze van haltehavens. We verplaatsen ze daarbij naar het kruispunt. Er wordt eveneens een doorgang voorzien tussen de parking aan de Sint-Paulusstraat en de bushalte. Het snelheidsregime passen we aan naar 50 kilometer per uur.

Projectverloop

Grondverwervingen lopende

Het studietraject voor de vernieuwing van de fietspaden loopt al enkele jaren. In verschillende stappen werden een startnota, projectnota en de ontwerpplannen opgemaakt. In totaal zijn er 217 innemmingen nodig om voldoende ruimte te voorzien voor de aanleg van de nieuwe fietspaden achter de grachten. Momenteel zijn de grondverwervingsgesprekken lopende. Ook in 2024 werd hiervoor marge voorzien in het budget. Ongeveer de helft van de dossiers is inmiddels afgerond.

De grondverwervingen zijn een proces van lange adem en zullen daarom ook nog tot minstens 2025 duren. Pas wanneer alle grondverwervingen rond zijn, vragen we de omgevingsvergunning aan, starten we de aanbestedingsprocedure op en kunnen we de uitvoering van de definitieve herinrichting inplannen.

communicatie

Blijf op de hoogte

Alle informatie en de laatste stand van zaken vindt u steeds terug op deze projectpagina.

Vanaf het moment dat we de omgevingsvergunning voor de fietspaden aanvragen zullen we de communicatie over het project activeren. Sowieso voorzien we een infomoment voor de start van de werken.