Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R23

Update 16/04/2020: Op 18 maart werd de werf omwille van het coronavirus tijdelijk stilgelegd en werden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen. De aannemer heeft ondertussen aangekondigd dat hij de werken opnieuw kan opstarten vanaf maandag 20 april. Door de vriestemperaturen in het najaar en begin januari kon er niet altijd volgens het schema verder gewerkt worden. Ook de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) die daaruit voortvloeien zorgen voor vertraging in de uitvoering van de werken. De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot eind september. Bij de paragraaf 'Timing en impact' op deze pagina kan u terugvinden welke wijzigingen er voor de planning zijn.

Wat en waarom?

Werken langs de Lüdenscheidsingel

Wegen en Verkeer werkt langs de Lüdenscheidsingel, de ring rond Leuven (R23). Tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) leggen we er een afgescheiden fietspad voor veiliger fietsverkeer. Er komen ook nieuwe bushaltes, zodat omwonenden vlottere toegang hebben tot het openbaar vervoer. 

Aanleg afgescheiden fietspad

Om het fietspad aan te leggen, moet Wegen en Verkeer eerst de beplanting langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest verwijderen. Zo maken we ruimte vrij om het fietspad aan te leggen. Daarna wordt de helling (talud) afgegraven en verstevigd. Op de wand wordt klimop aangebracht. De volgende stap is de aanleg van het fietspad zelf. Dit fietspad wordt volledig afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, over een afstand van 1,2 kilometer.

Situering fietspad Lüdenscheid R23

Aanleg nieuwe bushaltes

Wegen en Verkeer, de Stad Leuven en De Lijn besloten na een proefopstelling om ter hoogte van de Pompstraat een doorsteek te voorzien en een bushaven te maken op honderd meter van deze doorsteek. Op die manier kunnen de omwonenden veilig en comfortabel de bus nemen. Ook aan de andere kant van de Singel, ter hoogte van de Wijnpersstraat legt Wegen en Verkeer een bushalte aan om onder andere de school De Wijnpers te bedienen. Over deze tweede bushalte vindt u op een andere webpagina meer informatie, via www.wegenenverkeer.be/leuven.

Aanleg voetgangersbrug (door Stad Leuven)

De stad Leuven investeert in een voetgangersbrug die de A. Woutersstraat en de Stadsvest verbindt met de bushalte. Aan de brug komt ook een fietsenstalling. Op het ontwerpbeeld dat de stad liet maken (zie hieronder) is het groen in de talud lager ingetekend zodat je goed kan zien waar de voetgangersbrug ongeveer komt te liggen. In de werkelijkheid groeit dat groen een stuk hoger zodat er weer een buffer komt tussen de Lüdenscheidsingel en de aangrenzende woningen.

Visualisatie voetgangersbrug Stad Leuven Lüdenscheid

©2019 Visualisatie door Claar en Stad Leuven
 

Timing en impact?

Werken tot september 2020

De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot september 2020. Op 18 maart werd de werf omwille van het coronavirus tijdelijk stilgelegd en werden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen. De aannemer heeft ondertussen aangekondigd dat hij de werken opnieuw kan opstarten vanaf maandag 20 april.  Sinds half januari 2020 graaft de aannemer vanaf het deel Pompstraat verder aan het fietspad tot onder het landhoofd van het Viaduct. Na de laatste graafwerken en de vernageling van de wand, wordt ook hier de riolering en het bufferbekken voor de afwatering (onder het fietspad) aangelegd. Nadien kan de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad gebeuren. Tussen de Nieuwe Mechelsesteenweg en de Pompstraat is het fietspad ondertussen bijna volledig afgewerkt. De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot eind september. Door de vriestemperaturen in het najaar en begin januari kon er niet altijd volgens het schema verder gewerkt worden. Ook de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) die daaruit voortvloeien zorgen voor vertraging in de uitvoering van de werken. De groenaanplanting die afhankelijk is van de weersomstandigheden en pas na de afwerking van het fietspad en de plaatsing van de voetgangersbrug kan gebeuren, zal daardoor wellicht verschuiven naar het voorjaar 2021De omwonenden ontvangen bij een concrete planning van de groenaanleg op gepaste tijd een bewonersbrief.. In het tabblad 'Actuele hinder' hiernaast vindt u alle informatie over verkeershinder en maatregelen.