Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

R23

Update: De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot eind oktober. Bij de paragraaf 'Timing en impact' op deze pagina kan u terugvinden hoe de verdere huidige planning zal verlopen en wat er tot nu toe gerealiseerd is.  Omwonenden ontvangen in de loop van de maand augustus een bewonersbrief met uitleg over de opgelopen vertragingen, de verdere planning en groenaanleg in oktober. Bij vriesweer in oktober wordt er noodgedwongen in het voorjaar van 2021 aangeplant. 

Wat en waarom?

Werken langs de Lüdenscheidsingel

Wegen en Verkeer werkt langs de Lüdenscheidsingel, de ring rond Leuven (R23). Tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) leggen we er een afgescheiden fietspad voor veiliger fietsverkeer. Er komen ook nieuwe bushaltes, zodat omwonenden vlottere toegang hebben tot het openbaar vervoer. 

Aanleg afgescheiden fietspad

Om het fietspad aan te leggen, moet Wegen en Verkeer eerst de beplanting langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest verwijderen. Zo maken we ruimte vrij om het fietspad aan te leggen. Daarna wordt de helling (talud) afgegraven en verstevigd. Op de wand wordt klimop aangebracht. De volgende stap is de aanleg van het fietspad zelf. Dit fietspad wordt volledig afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, over een afstand van 1,2 kilometer.

Situering fietspad Lüdenscheid R23

Aanleg nieuwe bushaltes

Wegen en Verkeer, de Stad Leuven en De Lijn besloten na een proefopstelling om ter hoogte van de Pompstraat een doorsteek te voorzien en een bushaven te maken op honderd meter van deze doorsteek. Op die manier kunnen de omwonenden veilig en comfortabel de bus nemen. Ook aan de andere kant van de Singel, ter hoogte van de Wijnpersstraat legt Wegen en Verkeer een bushalte aan om onder andere de school De Wijnpers te bedienen. Over deze tweede bushalte vindt u op een andere webpagina meer informatie, via www.wegenenverkeer.be/leuven.

Aanleg voetgangersbrug (door Stad Leuven)

De stad Leuven investeert in een voetgangersbrug die de A. Woutersstraat en de Stadsvest verbindt met de bushalte. Aan de brug komt ook een fietsenstalling. Op het ontwerpbeeld dat de stad liet maken (zie hieronder) is het groen in de talud lager ingetekend zodat je goed kan zien waar de voetgangersbrug ongeveer komt te liggen. In de werkelijkheid groeit dat groen een stuk hoger zodat er weer een buffer komt tussen de Lüdenscheidsingel en de aangrenzende woningen.

Visualisatie voetgangersbrug Stad Leuven Lüdenscheid

©2019 Visualisatie door Claar en Stad Leuven
 

Timing en impact?

Werken tot eind oktober 2020

De werken aan het fietspad van de Lüdenscheidsingel duren nog tot eind oktober 2020.  

Wat is er al gerealiseerd tot nu toe?

Over de volledig lengte (1,2 km) van aan de Stadsvest tot helemaal boven aan de Oude Rondelaan werd het talud stap per stap afgegraven en de wand vernageld. Ook werd de spuitbeton aan de noord- en de zuidkant van het fietspad aangebracht. De rioleringswerken en het bufferbekken om overtollig water op te vangen zijn bij het ontvangen van deze brief in principe ook afgerond. Vanaf einde mei tot nu midden augustus werd er hieraan verder gewerkt. Tussen de Nieuwe Mechelsesteenweg en de Pompstraat is het fietspad bijna volledig afgewerkt. De toplaag en de aanplantingen volgen later in de planning

Welke werken zitten nog in de planning?

  • Eind augustus - midden september: plaatsen van betonnen veiligheidsstootbanden die aansluiten op de bestaande vangrails van de Lüdenscheidsingel om het voetpad van en naar de bushalte te beschermen tegen voorbijrijdend verkeer. 
  • Eerste twee weken van september: plaatsen trap Pompstraat.
  • Eind september tot midden oktober: plaatsen van de trap Stadsvest-Tramweg
  • Half juni tot begin oktober: Het fietspad wordt nog volledig afgewerkt met profielen aan de zijkant.
  • Tweede en derde week oktober: Aanbrengen van de definitieve signalisatie en verwijderen werfsignalisatie
  • Vanaf de tweede week van oktober tot eind oktober: plaatsen van de omheining langs de taluds en zoveel mogelijk aanplanten van groen (onder voorwaarde dat het niet vriest)

De groenaanplanting die afhankelijk is van de weersomstandigheden en pas na de afwerking van het fietspad en de plaatsing van de voetgangersbrug kan gebeuren, zal daardoor wellicht verschuiven naar het voorjaar 2021De omwonenden ontvangen bij een concrete planning van de groenaanleg op gepaste tijd informatie via de nieuwsbrief en deze webpagina.. In het tabblad 'Actuele hinder' hiernaast vindt u alle informatie over verkeershinder en maatregelen.