Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Aanleg van fietspad en nieuwe bushalte langs de Lüdenscheidsingel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23

Update 12/01/2021: De aannemer is gestart met de aanplant van bomen met een grotere maat. Bij de paragraaf 'Timing en impact' vindt u een kort overzicht van wanneer welke bomen en struiken verder aangeplant worden. In de subpagina Groenwerken vindt u meer informatie over de soorten bomen en struiken die worden aangeplant tot midden februari.

Wat en waarom?

Twee jaar werken langs de Lüdenscheidsingel

Wegen en Verkeer werkte twee jaar langs de Lüdenscheidsingel op de ring rond Leuven (R23). Tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ligt er nu een afgescheiden fietspad voor veiliger fietsverkeer. Met de nieuwe bushalte 'Lüdenscheid' hebben omwonenden vlottere toegang tot het openbaar vervoer. 

Aanleg afgescheiden fietspad

Om het fietspad aan te leggen, heeft Wegen en Verkeer eerst de beplanting langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest moeten verwijderen. Zo maakten we ruimte vrij om het fietspad aan te leggen. Daarna werd de helling (talud) afgegraven en verstevigd. Na deze technische ingreep kon het fietspad volledig afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer en over een afstand van 1,2 kilometer aangelegd worden.

Tip: Inzoomen op de kaart kan via een klik op de dubbele pijl bovenaan rechts.

Aanleg nieuwe bushaltes

Wegen en Verkeer, de Stad Leuven en De Lijn besloten na een proefopstelling om ter hoogte van de Pompstraat een doorsteek te voorzien en een bushaven te maken op honderd meter van deze doorsteek. Op die manier kunnen de omwonenden veilig en comfortabel de bus nemen. De nieuwe bushalte 'Lüdenscheid' bedient de buitenringbus (lijn 600) van Leuven en nog een aantal buslijnen richting Brussel:

  • 318 Leuven – Moorsel – Brussel
  • 395 Leuven – Overijse – Hoeilaart Groenendaal
  • 600 Buitenringbus Leuven
  • 651 Leuven – Zaventem
  • 658 Leuven – Kortenberg

Ook aan de andere kant van de Singel, ter hoogte van de Wijnpersstraat heeft Wegen en Verkeer een bushalte aangelegd om onder andere de school De Wijnpers te bedienen. 

Aanleg voetgangersbrug (door Stad Leuven)

De stad Leuven investeerde in een voetgangersbrug die de A. Woutersstraat en de Stadsvest verbindt met de bushalte. Aan de brug komt ook een pleintje met fietsbeugels. Op het ontwerpbeeld dat de stad liet maken (zie hieronder) is het groen in de talud lager ingetekend zodat je goed kan zien waar de voetgangersbrug ongeveer komt te liggen. In de werkelijkheid groeit dat groen een stuk hoger zodat er weer een buffer komt tussen de Lüdenscheidsingel en de aangrenzende woningen.

Visualisatie voetgangersbrug Stad Leuven Lüdenscheid

©2019 Visualisatie door Claar en Stad Leuven
 

Timing en impact?

Verdere aanplanting bomen en heesters in het voorjaar 2021

De 500-tal bomen en heesters die een duurzame groenbuffer vormen voor de aanpalende straten langsheen het fietspad worden tot midden februari verder aangeplant. Deze werken gebeuren op het talud en in de berm en veroorzaken enkel hinder voor het verkeer in de aanpalende straten langsheen het talud. Waar nodig wordt er tijdelijk een parkeerverbod opgelegd, zodat de aannemer veilig kan werken. De timing van het aanplanten is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus wijzigen bij extreem slecht weer.

> Meer informatie over de plantensoorten en aantallen kan je terugvinden via de subpagina groenwerken.