Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenwerken

Groenwerken

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

R23

Groenwerken langs Lüdenscheidsingel

Noodzakelijk voor aanleg fietspad

Wegen en Verkeer kan het nieuwe fietspad onmogelijk aanleggen zonder de bomen langs de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest te kappen. Dit gebeurde reeds in maart/april van 2018. De reden hiervoor is de hellingsgraad van het fietspad. Omdat die laag genoeg moet zijn zodat elke fietser er vlot en veilig kan fietsen, wordt het fietspad lager dan de rijweg (van de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest) aangelegd. Om dat te doen, werd de schuine helling langs de Lüdenscheidsingel voor een groot deel afgegraven en werd er voor de start van de werken heel wat gerooid. 

Aanleg duurzame groenbuffer voor omwonenden

Wij beseffen dat het rooien van de bomen ingrijpend is voor buurtbewoners die er vandaag op uitkijken. Stad Leuven koos daarom in overleg met Wegen en Verkeer voor een visie waarbij de aanplanting van het talud zo gebeurt dat er op termijn een duurzame groenbuffer gevormd wordt. Door de keuze van specifieke soorten verstevigen de aanplantingen het talud en verhogen ze de biodiversiteit.

Verdere aanplanting van bomen en heesters tot midden februari

Begin januari startte de aannemer met de verdere beplanting van bomen en heesters rondom en bovenaan het talud. Bij het aanplanten van de bomen en struiken wordt rekening gehouden met de maat en de aard van de zorg nadien. Er wordt van groot naar klein gewerkt. Waar er ruimte is, worden er eerst grotere bomen geplaatst om op korte termijn al structuur te geven aan de groenstrook en tegemoet te komen aan de vraag van omwonenden om de huizen van de ring af te schermen. Grotere bomen vragen meer zorg na het aanplanten, omdat ze door hun grootte meer kans maken op te vroeg afsterven en in de beginfase van de aanplant regelmatig water nodig hebben. De aannemer volgt dit verder op en doet het nodige indien er een probleem met één van de grotere bomen opduikt.

De kleinere maten van bomen worden vooral op het talud aangeplant en zorgen op termijn voor een volledig groene buffer. Hun wortels maken het talud ook steviger in zijn geheel. De kans op uitval of te vroeg afsterven is bij kleinere bomen een stuk minder groot. 

Overzicht aanplantingen tussen januari en februari (deze timing kan aangehouden worden bij normaal weer):

 • De eerste week van januari is de aannemer gestart met de aanplant van een grotere maat bomen die zorgen voor structuur. Deze komen in de zone waar er voldoende ruimte aanwezig is, vooral in het gedeelte van de oude Rondelaan (+- 50 stuks).
 • In de tweede week komen de kleinere maten bomen aan bod. Ze zijn bewust kleiner aangekocht, zodat ze goed kunnen wortel schieten in de grond. Deze planten we voornamelijk op het talud en geven een goede stabiliteit (122 stuks).
 • Vanaf de derde week worden de grote heesters geplant zodat er sneller een groenscherm zal ontstaan (280 stuks).
 • Als laatste het wordt het kleinere bosgoed aangeplant over de gehele zone wat op termijn voor bosrand zal zorgen die tussen de twee en zes meter hoog wordt (1500 stuks).

Het inzaaien van het gras aan de kant van de Stadsvest wordt ook nog dit voorjaar gepland, maar bij warmer weer. Deze werken gebeuren op het talud en in de berm en veroorzaken geen grote hinder voor het verkeer in de aanpalende straten langsheen het talud.

Soorten beplanting bovenop talud kant Viaduct, Albert Woutersstraat, Oude Rondelaan en Stadsvest:

 • De groenbuffer bovenaan het talud tegenover woningen bestaat uit een aanvulling van een 500-tal grote heesters en bomen. Er wordt telkens  een 3 à 5 meter tussen de bomen gehouden, rekening houdend met groeiruimte per boomsoort. De bomen kunnen tussen de 3 en de 4 meter hoog worden. Tussen de bomen worden grote heersers en bosgoed geplant om een groene buffer te creëren.
 • Langsheen de groene buffer van bomen, heesters en bosgoed komt een strook gras. 
 • In de smalle strook tussen het nieuwe fietspad en afrit van de ring komt een 150 m lange gemengde haag.
 • 360 klimplanten worden verdeeld over de noord en zuid lengte (180 aan elke zijde) van het talud langsheen het fietspad.

Verspreid over de taluds wordt er maar liefst 695m2 aan inheems bosgoed aangeplant. Het bosgoed vormt een struikengordel die het talud steviger maakt met heesters van een 1m tot 1m25 hoog:

 • Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
 • Gewone vogelkers (Prunus Padus)
 • Gelderse roos, sierheester (Viburnum Opulus) 
 • Gele kornoelje (Cornus Mas)
 • Geoorde wilg (Salix Aurita)
 • Hulst (Ilex Aquifolium) 
 • Wilde kardinaalsmuts (Euonymus Europaeus) 
 • Sporkehout, behoort tot wegedoornfamilie (Rhamnus Frangula) 
 • Gewone klimop, klimmer en bodembedekker (Hedera Helix) 

Puntsgewijs worden er klimaatrobuuste bomen voorzien bovenop het talud, parallel met de zijstraten. Bij aanplanting hebben deze bomen een stamdikte van 18 tot 20 cm (gemeten op 1m boven het maaiveld). Deze bomen zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden: 

 • Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Emerald Queen')
 • Winterlinde of kleinbladige linde (Tilia cordata 'Greenspire')
 • Moeraseik (Quercus palustris 'Woodside Splendor')
 • Wilgbladige eik (Quercus phellos)
 • Boomhazelaar (Corylus colurna)

Daarnaast wordt er een kleinere maat van inheemse bomen geplant die mee het talud verstevigen. Bij de aanplanting hebben deze bomen een stamdikte van 10 tot 12 cm (gemeten op 1m boven het maaiveld):

 • Zwarte els (Alnus Glutinosa) 
 • Ratelpopulier, behoort tot Wilgenfamilie (Populus Tremula)
 • Wintereik (Quercus Petraea)

Grote heesters, struiken van 1m75 tot 2m hoog worden tussen en rond de bomen geplant: 

 • Gewone hazelaar (Corylus Avellana)
 • Gele kornoelje (Cornus Mas)
 • Boswilg/Waterwilg (Salix Caprea)

De drie onderstaande dwarsprofielen geven weer hoe er in principe aangeplant wordt, naargelang de hellingsgraad van het talud.